Vårdadministratör – Medicinsk sekreterare

Är du intresserad av sjukvård, IT och administrativt arbete och är noggrann, service-och utvecklingsinriktad?

Utbildningen är ej sökbar 2020!

Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en stimulerande och spännande yrkesroll där du kommer att arbeta nära respektive vårdteam och vara delaktig i en stor del av planerings och utredningsarbete.

Du kommer, förutom arbetet med medicinsk dokumentation, att kunna arbeta med ekonomihantering, medverka- och leda projekt, eller ha befattning som samordnare eller chef.

Du kan arbeta inom offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag som exempelvis vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller hälso- och sjukvårdsadministratör.

 

400 YH-poäng

2 år

Heltid

Platsbundet i Sundsvall

Utbildningstid:

 

Anatomi, hälsa och sjukdom samt ergonomi 50 YH-poäng
Arbetspsykologi och arbetsmiljö 20 YH-poäng
Ekonomi och statistik 20 YH-poäng
Examensarbete 20 YH-poäng
Hälso- och sjukvårdsjuridik 30 YH-poäng
Kommunikativ svenska 15 YH-poäng
Kultur, etik och genus 20 YH-poäng
LIA 1 Hälso-och sjukvårdsorganisation 25 YH-poäng
LIA 2 Yrkesanpassad dokumentation 35 YH-poäng
LIA 3 Vårdadministration och verksamhetsutveckling 40 YH-poäng
Medicinsk dokumentation, yrkesanpassad datakunskap-säkerhet 40 YH-poäng
Medicinsk engelska 15 YH-poäng
Medicinsk terminologi 35 YH-poäng
Organisation och arbetsliv 15 poäng
Sjukdomsklassificering 20 YH-poäng

 

 • Ulrika Ejesjö,Region Västernorrland.
 • Anna-Lena Pedersén, Region Västernorrland.
 • Ann-Christin Sörlin, Region Västernorrland.
 • Ylva Byström, Region Västernorrland.
 • Åsa Andersson, Region Västernorrland.
 • Marita Granström, Region Västernorrland.
 • Lena Calissendorff, Region Västernorrland.
 • Studeranderepresentant.
 • Agneta Lindgren. Utbildningsledare.
 • Agneta Söderlund. Rektor Yrkeshögskolan Mitt.

 

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100 p
 • Matematik 1, 100 p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p

 

Reell kompetens – motsvarande kunskaper

Du kan åberopa reell kompetens och beskriva på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Ledningsgruppen kommer då under antagningsprocessen att bedöma om din ansökan om reell kompetens kan godkännas eller ej.

 

Om det blir konkurrens om platserna måste vi göra ett urval. Urvalet görs genom att varje sökande får ett meritvärde kopplat till sin ansökan. Så här räknas meritvärdet ut till denna utbildning:

 • Betyg omvandlas till meritpoäng.
 • Särskilt prov i Svenska, Matematik och Engelska. Provet är frivilligt men kan ge totalt 18 poäng som läggs till betygsmeritvärderingen som kan ge max 20 poäng.

 

Kontakt

Agneta Lindgren Utbildningsledare Yrkeshögskolan Mitt

070-103 04 36

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.