Säkerhetssamordnare

För dig med erfarenhet från blåljusenhet, kriminalvården, väktarbranschen, försvarsmakten eller har jobbat med säkerhetsfrågor på annat sätt

Sista ansökningsdag är den 17 maj.

Kraven på framtidens beredskaps- och säkerhetssamordnare är höga eftersom området säkerhet spänner över så många yrkesdiscipliner och ständigt står under utveckling. Att förutse risker och att ständigt arbeta med utveckling av en organisations säkerhetsmedvetande är centralt oavsett om arbetsplatsen finns hos det privata näringslivet eller hos den offentliga sektorn inom stat, länsstyrelse eller kommun.

Dagens utveckling mot nya risker, ett mer komplext samhälle, många nya lagar, krav på robusthet och hållbarhet kräver en betydligt högre kompetens än tidigare av de personer som arbetar med säkerhet.

Säkerhet handlar inte bara om tekniska säkerhetssystem och bevakning. Säkerhet är så mycket större, det handlar om att analysera och förstå vad som är skyddsvärt, att få medarbetare delaktiga, att informera, utbilda, förändra medvetandet och beteendet. Därför behövs fler välutbildade människor som förstår hela förloppet.

 

290 YH-poäng

2 år

75% av heltid

Distans

Utbildningstid: 24 augusti 2020 – 27 maj 2022

Utbildningen sker på distans med obligatoriska träffar i Sundsvall var 5:e-6:e vecka under sammanhållna tre dagar. Resa och boende under dessa dagar ordnar du själv.

 

Arbetsmiljösäkerhet 25 YH-poäng
Brandskydd 20 YH-poäng
CBRNE 25 YH-poäng
Examensarbete 15 YH-poäng
Informationssäkerhet 30 YH-poäng
Krishantering 30 YH-poäng
Organisationspsykologi och ledarskap 20 YH-poäng
Riskhantering 40 YH-poäng
Samhällets trygghetssystem 30 YH-poäng
Stabsmetodik 15 YH-poäng
Tekniskt skydd 20 YH-poäng
Utredningsmetodik 20 YH-poäng

 

 • Ordförande: Hans Andersson. Göteborgs Stad Angered.
 • Mats Jonsson. Region Västernorrland.
 • Even Haugsand. Teracom.
 • Josef Wiklund. Polisen.
 • Pär Lindmark. BAE Systems.
 • Roger Klahr. Region Västerbotten.
 • Camilla Eriksson. Sundsvalls kommun.
 • Hans Brännlund. SPV.
 • Emelie Näs. MittSverige Vatten & Avfall.
 • Julian Rittermann. Studeranderepresentant.
 • Johan Eriksson. Studeranderepresentant suppleant.
 • Nina Åkerstedt. Utbildningsledare.
 • Agneta Söderlund. Rektor Yrkeshögskolan Mitt.

 

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 6, 100 p
 • Matematik 2, 100 p
 • Samhällskunskap 2, 100 p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p

samt:

 • Yrkeserfarenhet2 år på heltid (100%). Minst 2 års yrkeserfarenhet från säkerhetsområdet eller på annat sätt förvärvade kunskaper som motsvarar detta.

 

Reell kompetens – motsvarande kunskaper

Du kan åberopa reell kompetens och beskriva på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Ledningsgruppen kommer då under antagningsprocessen att bedöma om din ansökan om reell kompetens kan godkännas eller ej.

 

Om det blir konkurrens om platserna måste vi göra ett urval. Urvalet görs genom att varje sökande får ett meritvärde kopplat till sin ansökan. Så här räknas meritvärdet ut till denna utbildning:

 • Betyg omvandlas till meritpoäng.
 • Särskilt prov i Svenska, Matematik och Engelska. Provet är frivilligt men kan ge totalt 18 poäng som läggs till betygsmeritvärderingen som kan ge max 20 poäng.

 

Ladda upp dina gymnasiebetyg och tjänstgöringsintyg som efterfrågas. Om du har gymnasiebetyg på flera olika betygsdokument så bör du ladda upp samtliga.

Ansök till Säkerhetssamordnare
Sista ansökningsdag är den 17 maj.

Läs mer om behörighet, ansökan och antagning.

Kontakt

Nina Åkerstedt Utbildningsledare Yrkeshögskolan Mitt

072-147 59 16

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.