Barnspecialistundersköterska

För dig som vill specialisera dig inom barn- och ungdomssjukvård.

Sista ansökningsdag är den 17 maj.

Barnsjukvården är komplex med alla kategorier av barnsjukdomar. Många barn är svårt sjuka och mycket höga krav ställs därför på undersköterskan.

En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, neonatologi, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en av nyckelpersonerna i vårdteamet kring ett barn eller ungdom.

I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Man kan förutse ett ökat behov av barn-och ungdomssjukvård på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och för tidigt födda. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland utbildade barnsköterskor.

 

200 YH-poäng

1 år

Heltid

Distans

Utbildningstid: 24 augusti 2020 – 28 maj 2021

3 veckor (måndag till fredag) är obligatoriska i Sundsvall under utbildningen. Två av veckorna sker under hösten, en under våren. Utbildningen avslutas med två dagar i Sundvall under vecka 22 (ej obligatorisk närvaro).

 

Barnets fysiska och psykosociala utveckling 20 YH-poäng
Barn och ungdomars livsvillkor 20 YH-poäng
LIA- Omhändertagande av det friska nyfödda barnet 15 YH-poäng
Funktionsnedsättning hos barn och ungdomar 20 YH-poäng

Barn och ungdomssjukvård 40 YH-poäng
LIA- Barn och ungdomssjukvård 20 YH-poäng
Neonatologi 40 YH-poäng
LIA- Neonatalvård 25 YH-poäng

 

Utbildningen innefattar tre LIA-perioder (lärande i arbete) inom följande verksamheter: BB/BVC, Barn- och ungdomssjukvård och Neonatalvård. I första hand sökes LIA- plats i din hemkommun, men du kan också bli erbjuden att genomföra din LIA-period i en annan kommun. Arbetstiden under LIA kan bli både kvällar och helger, dock aldrig natt.

 

 • Anita Westin. Kvinnokliniken, Region Västernorrland.
 • Ulrika Abrahamsson. Kvinnokliniken, Region Västernorrland.
 • Erika Hagman. Kvinnokliniken, Region Västernorrland.
 • Anne Thelander. Länsverksamheten barn och ungdomsmedicin, Västernorrland.
 • Mikael Norberg. Barnkliniken, Region Västernorrland.
 • Tony Olsson. Fackförbundet Kommunal, Region Västernorrland.
 • Maria Johansson Grönblad. Barnkliniken, Region Västernorrland.
 • Helene Nordström. Studeranderepresentant.
 • Angelica Lindholm Forsell. Studeranderepresentant.
 • Monica Larsson. Utbildningsledare.
 • Agneta Söderlund. Rektor Yrkeshögskolan Mitt.

 

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till  yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser/utbildning eller motsvarande kunskaper:

 • Vård- och omsorgsutbildning/-programmet.
  • Valfri fördjupningsdel som ingår i utbildningen efter de programgemensamma ämnen motsvarande 400-500 p (fördjupningsdelarna ser olika ut på olika skolor). Detta för att uppnå Vård- och omsorgscollege krav för diplom, minst 1500 poäng.
  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykiatri 1, 100p
  • Psykologi 1, 50p
  • Samhällskunskap 1a2, 50p
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
  • Svenska 1 alt Svenska som andraspråk 1, 100p
  • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p

samt:

 • Yrkeserfarenhet 2 år. Den sökande ska ha arbetat två år (minimum 50% tjänstgöring under två års perioden) som undersköterska eller motsvarande, efter avslutad utbildning. Yrkesområden kan vara inom äldreomsorgen, funktionsnedsättningsområdet, akutsjukvården och psykiatrivården.

 

Reell kompetens – motsvarande kunskaper

Du kan åberopa reell kompetens och beskriva på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Ledningsgruppen kommer då under antagningsprocessen att bedöma om din ansökan om reell kompetens kan godkännas eller ej.

 

Om det blir konkurrens om platserna måste vi göra ett urval. Urvalet görs genom att varje sökande får ett meritvärde kopplat till sin ansökan. Så här räknas meritvärdet ut till denna utbildning:

 • Betyg omvandlas till poäng.
 • Arbetsår upp till 5 år ger 0,1 poäng per månad, det vill säga max 6,0 poäng.
 • Har du arbetat inom barn- och ungdomssjukvården minst 12 månader får du 1,0 poäng. Tjänstgöringsintyg krävs.

 

 

Ladda upp dina gymnasiebetyg och tjänstgöringsintyg som efterfrågas. Om du har gymnasiebetyg på flera olika betygsdokument så bör du ladda upp samtliga.

Ansök till utbildningen Barnspecialistundersköterska. 
Sista ansökningsdag är den 17 maj.

Läs mer om behörighet, ansökan och antagning.

Kontakt

Monica Larsson Utbildningsledare Yrkeshögskolan Mitt

073-275 15 67

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.