Vanliga frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna inom Vuxenutbildningen.

Man som funderar med handen på hakan i en bakgrund av frågetecken.

Foto: Pixabay

Var ansöker jag till utbildningar/kurser?

Du hittar vårt kursutbud på vår hemsida.

Hur många kursstarter har ni?

Vi har ungefär 5 kursstarter per år med cirka 10 veckors mellanrum.

Kursstart

Sista ansökningsdag

2022-05-30 2022-05-01
2022-08-08 2022-06-19
2022-10-17 2022-09-18

Våra yrkesutbildningar har kursstarter cirka 1-2 gånger per år med lite olika startdatum. Du hittar mer information kring det på sidan om yrkesutbildningar. 

Vilka olika studieformer finns det?

Vi har Dagtid, distans och flex.

Dagtid om du studerar på plats i skolan.

Distans är för dig som vill studera på egen hand och lägga upp dina studier som du vill. Då använder du endast en digital lärarplattform.

Flex är ett flexibelt upplägg där du tillsammans med din lärare bestämmer när och hur ni ska ses. Ni träffas vid uppgjorda tillfällen för planering och uppföljning samt hjälp och stöd. Det kan också förekomma lärarledda lektioner tillsammans med andra elever.

Hur räknar jag ut min studietakt? Hur många poäng?

Dela poängen på antal veckor för att se hur många poäng din ansökan gäller. Om du studerar 100 % måste du läsa minst 20 poäng per vecka. Om du studerar på 75 % måste du läsa minst 15-19 poäng per vecka. Väljer du att läsa på 50 % så måste du studera minst 10-14 poäng per vecka. Om du läser mindre än 50 % är du inte berättigad studiemedel från CSN. Du kan läsa mer på CSN:s hemsida. 

Vad finns det för kriterier för att studera på vuxenutbildningen?

 • Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret (1 juli) det år du fyller 20 år. Om du har slutfört gymnasiet (med gymnasieexamen eller studiebevis) är du behörig även om du är yngre än 20. Det kan också finnas särskilda skäl för dig som inte har slutfört gymnasiet, och i så fall beslutar rektor
 • Du ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i en kommun
 • En förutsättning är att du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Du som redan har ett godkänt betyg från gymnasiet får endast läsa kursen på nytt om det finns särskilda skäl. Du kan dock alltid göra en prövning. Läs mer om prövning
 • Ett giltigt personnummer.

Om jag hittat en utbildning som inte finns på Vuxenutbildningen i Sundsvall men i en annan kommun som jag vill läsa, vad kan jag göra för att läsa den?

Om du är intresserad av en kurs eller en yrkesutbildning i en kommun där du inte är folkbokförd, kan du ansöka om att hemkommunen betalar utbildningen. Du måste vara behörig till utbildningen och ha nödvändiga förkunskaper. Det är sedan upp till din hemkommun att bestämma om de beviljar eller avslår ansökan om Interkommunal ersättning (IKE). Om du blir beviljad att studera från din hemkommun konkurrerar du sedan på lika villkor som alla behörigt sökande. Läs mer om IKE.

Jag vet inte vilka kurser jag ska välja eller skulle vilja göra upp en studieplan?

Du kan boka en tid med en studie- och yrkesvägledare via hemsidan så hjälper de dig. Boka ett vägledningssamtal. Du kan även mejla till vagledningscentrum@sundsvall.se

Hur gör jag med gamla betyg/tjänstgöringsintyg som måste lämnas in till min ansökan?

Ladda upp dina dokument själv på Mina sidor. Du kan också maila dem till oss på vuxenutbildning@sundsvall.se. Bifoga dina dokument till din ansökan senast sista ansökningsdag.

Spelar det någon roll hur jag rangordnar utbildningsalternativen?

Ja, det är viktigt. Rangordna dina utbildningsalternativ genom att sätta den utbildning du helst vill studera högst upp. Du antas uppifrån och ner i din prioriteringslista.

När får jag veta om jag är antagen eller inte?

Cirka 2 veckor innan kursstart får du ett besked om du är antagen eller inte. Sedan får du ett välkomstbrev av din lärare ungefär 1 vecka innan med information kring kursstartsdatum och tid, eventuell kurslitteratur samt inloggningsuppgifter.

Kan man läsa in kursen snabbare och få ett betyg?

Ja, du kan göra en prövning. Då läser du kursen på egen hand och gör en skriftlig och muntlig examination vid två olika tillfällen. Bedömningen utgår alltid från de nationella kunskapskraven. En prövning kostar 500 kronor om du:

 • inte tidigare läst kursen
 • har läst en kurs och har ett godkänt betyg i kursen.

Prövningen är kostnadsfri om du är:

 • elev på vuxenutbildningen och som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller
 • elev på vuxenutbildningen och som, inom ramen för en kurs, genomgår prövning efter validering.

Läs mer om prövning.

Kan jag ansöka om studiemedel via CSN?

Ja, du har rätt att söka studiemedel från CSN för dina studier, gäller ej sfi. Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på din studietakt. Det vanligaste är att man studerar på heltid (100 procent). Du kan även få studiemedel för studier på deltid (75 eller 50 procent) inom Sverige, EU/EES och Schweiz. Om du studerar mindre än 50 procent kan du inte få studiemedel. Du hittar mer information på CSN:s hemsida.

När ska jag ansöka om studiemedel från CSN?

När du fått ditt antagningsbesked kan du söka studiemedel hos CSN.

Kan jag ansöka om studiemedel hos CSN om jag läser på sfi?

Nej då kan du söka ekonomiskt bistånd via Socialstyrelsen. Läs mer på Socialstyrelsen.

När blir jag studieförsäkrad?

Läraren har en vecka på sig att studieförsäkra elever. Du ska också själv gå in och studieförsäkra dig genom att logga in på ”Mina sidor” på CSN. Logga in på Mina sidor hos CSN.

Vad kan jag göra på Mina sidor?

På ditt studerandekonto under Mina sidor ska du påbörja dina kurser och sätta upp dina kursmål. Du kan komma åt ditt schema, göra betygsbeställningar, göra en frånvaroanmälan, se dina ansökningar eller göra avbrott på pågående kurser. Du hittar även meddelanden från skolan. Besök Mina sidor.

Om jag känner att jag inte hinner klart mina studier och inlämningsuppgifter innan kursslut, vad kan jag göra då?

Du kan förlänga din kurs/kurser minst 5 arbetsdagar innan kursslut. Tänk bara på att om du har studiemedel från CSN så kan det komma att påverkas om studietakten blir längre.

Hur gör jag för att förlänga/förkorta en kurs på grundläggande- och gymnasial nivå?

Det gör du via våra e-tjänster på hemsidan.

Hur gör jag för att byta studieform på grundläggande- och gymnasial nivå till exempel från dag till distans?

Det gör du via våra e-tjänster på hemsidan.

Hur gör jag om jag behöver ett intyg för studier jag läser nu på grundläggande- och gymnasial nivå som jag behöver till barnomsorg, a-kassa, studerandekortet eller Migrationsverket?

Det gör du via vår e-tjänst på hemsidan.

När sätts mitt betyg, och hur ser jag det?

Läraren har två veckor på sig efter kursslut att sätta betyg, sedan ska betyget godkännas vilket kan ta upp till 2 veckor. Du ser ditt betyg på Mina sidor.

Hur kan jag beställa mina betyg?

Du beställer dina betyg via Mina sidor. Är det många år sedan du läste hos oss kan betygen finnas på Kommunarkivet på Sundsvalls kommun. Läs mer på Kommunarkivet.

Måste jag beställa mitt betyg hos er om jag ska söka vidare till universitet/högskola?

Nej, alla gymnasiala betyg som vi registrerar skickas vidare till antagning.se automatiskt.

Hur går jag tillväga för att ansöka om ett slutbetyg eller gymnasieexamen på grundläggande- och gymnasial nivå?

Det gör du via våra e-tjänster på hemsidan.

Hur gör jag för att få mina Gymnasiebetyg?

Du får kontakta Kommunarkivet på Sundsvalls kommun.

Hur gör jag en anmälan till att studera på sfi?

Du kan välja om du vill läsa sfi på Komvux eller på Folkhögskolan. Det är samma utbildning och kurser, bara olika skolor. Gör en kursanmälan.

Har du skyddad identitet och vill anmäla dig till sfi ska du maila till: skyddadidvux@sundsvall.se

Vad behövs för att kunna göra en sfi anmälan?

För att kunna anmäla dig behöver du:

 • ett personnummer (samordningsnummer för EU medborgare)
 • vara folkbokförd i Sundsvalls kommun
 • en mejladress.

Du måste ha ordnad barnomsorg om du ska studera sfi på dagtid. Om du har A-kassa ska du kontakta din A-kassa innan du anmäler dig till sfi. Om du behöver hjälp med att anmäla dig till sfi kan du besöka sfi drop-in. Du hittar sfi drop-in i kommunhusets entré Måndagar klockan 10-12.

Jag har avbrutit mina sfi studier men vill börja studera igen. Vad ska jag göra?

Avbröt du själv dina studier på grund av till exempel arbete, praktik, föräldraledighet eller har du varit frånvarande i mer än 3 veckor? Du kan då göra en ny anmälan till sfi tidigast 3 månader efter ditt avbrott. Om du vill göra en sfi anmälan igen gör du först en anmälan.
Därefter skickas en länk till en e-tjänst till dig. Du måste logga in och svara på frågorna i e-tjänsten inom en månad. Svarar du inte i tid kan du inte anmäla dig igen till sfi förrän efter tre månader. Rektor fattar beslut om du får börja eller inte, du får svaret via e-tjänsten. Om rektorn beslutar att du inte får börja så kan du överklaga beslutet inom tre veckor.

Jag vill byta skola för sfi studier. Hur gör jag?

Du ansöker om att byta skola genom att kontakta sfianmalan@sundsvall.se
Berätta i ditt mejl varför du vill byta skola. Om du vill byta skola behöver du ha särskilda skäl. Det kan till exempel vara att den studieform du önskar inte erbjuds på din skola. Att du behöver kombinera din sfi med andra kurser. Endast pågående elever kan ansöka om att få byta skola.
Det är viktigt att du fortsätter att studera tills du kan börja på din nya skola. Om du får ett registrerat avbrott på din kurs har du först karens i tre månader innan du kan skicka in en ny anmälan till sfi.

Vad finns det för olika studievägar inom sfi?

Studieväg 1
För dig som har kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet och som inte kan läsa och skriva på ditt eget språk.
Långsam studietakt.
Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.

Studieväg 2
För dig som har studerat på grundskola eller gymnasium i ditt hemland i mindre omfattning än motsvarande svensk gymnasieskola.
Normal studietakt.
Inom studieväg 2 finns kurserna B, C och D.

Studieväg 3
För dig som har en utbildning som motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Du behöver god studievana och förmåga att arbeta självständigt.
Snabb studietakt.
Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Vilka olika studietakter kan jag välja på sfi?

Heltidsstudier på dagtid (Navigator på Vuxenutbildningen)

 • Alla studievägar och kurser
 • 15 timmars un­dervisning med din lärare i klassrum
 • Du går i skolan fem dagar i veckan på för- eller eftermid­dagen.

Deltidsstudier (Navigator på Vuxenutbildningen)

 • Passar dig som inte kan delta i undervisning varje dag, till exempel om du arbetar, praktiserar eller studerar
 • Du ska kunna studera 7,5 timmar i veckan i skolan.

Kvällsstudier (Arena skola)

 • Passar dig som inte kan delta i undervisning på plats i skolan på dagtid
 • Lektionerna sker två gånger i veckan och börjar klockan 17:30.

Distansstudier

 • Distansstudier passar dig som kommit en bit på väg med svenska språket
 • Du studerar själv hemma och behöver en dator och internetuppkoppling
 • Sfi på distans sker via webb och lärplattform kräver mycket eget arbete
 • Du har endast kontakt med din lärare via webben
 • Du kan studera sfi distans på heltid 100 % eller deltid 50 %.

Hur gör jag för att byta studieform till exempel från dag till distans?

Det gör du via våra e-tjänster på hemsidan.

Hur gör jag om jag behöver ett intyg till barnomsorg, a-kassa eller Migrationsverket?

Det gör du via vår e-tjänst på hemsidan.

Jag läser på distans via Hermods. Hur bokar jag Nationellt prov?

Du bokar ditt nationella prov via Novo.

Hur kan jag komma i kontakt med Hermods?

Du kan ta kontakt med Hermods studerandeservice på telefon nummer 010-142 10 00. Om du studerar på distans ska du främst ha kontakt med din lärare och Hermods studerandeservice på studerandeservice@hermods.se.

Kan jag låna en dator?

Om du läser på dagtid kan du låna en cromebook hos oss under din studietid på Vuxenutbildningen. Ta kontakt med din lärare. För att låna en dator kommer du skriva under ett avtal. När din kurs eller program är slut lämnar du tillbaka Chromebooken. Du hämtar och lämnar den vid ingången vid besöksparkeringen (Navigator, Lasarettsvägen 19, Sundsvall), måndag-fredag  klockan 13:00-14:00.

Kan jag låna böcker till min kurs?

Nej, vi har tyvärr inget bibliotek på skolan.

Jag är inte nöjd, hur lämnar jag ett klagomål?

Det gör du via hemsidan.

Hur gör jag om jag vill göra ett kunskapstest?

Boka tid med våra studie- och yrkesvägledare.

Om jag skulle behöva hjälp med mina studier eller få motivation, finns det något stöd?

Då kan du kontakta Lärcentrum som är en resurs och en service till alla vuxna i Sundsvalls kommun. Det är för dig som studerar eller som vill börja studera på till exempel komvux, yrkeshögskola, folkhögskola, uppdragsutbildning eller universitet. Det spelar ingen roll om du studerar på plats eller på distans – Lärcentrum Sundsvall är till för alla och det är dina behov som styr. Du hittar mer information här. 

På Lärcentrum kan du få hjälp:

 • med att förstå dina uppgifter
 • med att planera dina studier
 • i olika ämnen av behöriga lärare
 • med tekniken
 • med studiemotivation.

Vilka e-tjänster har ni på Vuxenutbildningen?

Vi har sfi e-tjänster för:

Vi har grundläggande- och gymnasial nivå e-tjänster för:

Vi har yrkesutbildning för:

Om du har frågor kring kurser och din studieplan:
vagledningscentrum@sundsvall.se

Om du har frågor kring yrkesutbildningar:
yrkesutbildning@sundsvall.se

Om du har frågor om sfi:
sfianmalan@sundsvall.se

Övriga frågor:
vuxenutbildning@sundsvall.se

Telefontid måndag till torsdag 09:00-11:00 på telefonnummer 060- 19 47 20.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.