Studiestartsstöd

Studiestarts­stöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på Komvux eller folkhögskola.

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb. Det är hem­kommun­en som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studie­starts­stödet. Det är också där som du gör din ansökan. Du kan få studiestartsstöd i max 50 veckor.

 

Studiestartsstödet betalas vanligtvis ut för fyra veckor i taget. Hur mycket pengar du får beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och vilken inkomst du har.

Procent 1 vecka 4 veckor
Heltid 100% 2261kr 9044kr
Deltid 75% 1694kr 6776kr
Deltid 50% 1132kr 4528kr

Du som har vårdnaden om barn kan få mer bidrag. Det kallas tilläggsbidrag.

För att du ska ha rätt till studiestartsstöd måste du uppfylla vissa krav. Även den utbildning du vill gå måste uppfylla kraven. Några av kraven utreds av din hemkommun, resten utreder CSN.

De här utbildningarna ger rätt till studiestartsstöd:

 • Utbildningar inom Komvux på grundskole- och gymnasienivå (inte uppdragsutbildning, SFI eller särskild utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå).
 • Allmän kurs på folkhögskola på grundskole- och gymnasienivå.

Du ska ha kort tidigare utbildning:

Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Studiestarts­stödet riktar sig i första hand till dig som inte har en gymnasieutbildning sedan tidigare. Du kan till exempel sakna gymnasieutbildning eller inte ha avslutat den. Det är din hem­kommun som prövar och beslutar om du uppfyller det här kravet.

Du ska vara arbetslös:

Normalt är villkoret att du under de senaste tolv månaderna ska ha varit arbetslös under sammanlagt minst sex månader. Men under hösten 2020 och hela 2021 görs ett undantag på grund av coronapandemin. Under den perioden kan du uppfylla villkoret för arbetslöshet även om du varit arbetslös kortare tid än sex månader. Undantaget gäller bara under 2020-2021.

Du får inte ha haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren:

Du får inte ha fått bidrag eller tagit studielån från CSN de senaste tre åren. Du kan däremot ha haft det tidigare.

Du måste vara mellan 25 och 56 år:

Du kan få studiestartsstöd från och med det år du fyller 25 år och som längst till och med det år du fyller 56 år.

Du får inte ha vissa andra ersättningar:

Du kan inte få studiestartsstöd samtidigt som du har vissa andra ersättningar. Det gäller följande ersättningar:

 • aktivitetsstöd
 • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliteringsersättning
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning
 • korttidsbidrag
 • studiehjälp
 • studiemedel
 • studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land.
 • Försörjningsstöd (socialbidrag), bostadsbidrag och barnbidrag påverkar inte rätten till studiestarts­stöd.

Läs mer på www.csn.se 

Kontakt

Vägledningscentrum på stan Studievägledare

Skolhusallén 9 (vi tar inte emot besök just nu)

Öppettider

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.