Studieförbund

Tio studieförbund med tio olika profiler.

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är ”fri och frivillig” och människor väljer själva om och när de vill delta. Alla ska kunna delta och lära utifrån sina olika förutsättningar och ges möjlighet till ett livslångt lärande. Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd från stat, regioner och kommuner och sker i studieförbund och på folkhögskolor.

Läs mer om studieförbunden på Studieforbonden.se

Var sidan till hjälp?