Särvux

Särvux, Särskild utbildning är för vuxna med funktionsvariationer.

Du som har fyllt 20 år, är bosatt i Sverige och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera inom särskild utbildning för vuxna. Du kan studera på grundläggande och gymnasial nivå. Det finns många kurser du kan välja mellan. Du kan också studera kurser inom andra skolformer samtidigt som du studerar inom särskild utbildning för vuxna.

Det finns många olika kurser

Kurserna finns på både träningsskolenivå och gymnasial nivå. Du kan börja med att läsa en orienteringskurs. På orienteringskursen får du lära dig:

  • hur man studerar,
  • veta mer om olika områden du kan studera.
  • hjälp att välja studier eller yrke, eller
  • visa vad du redan kan så att du inte behöver läsa det igen.

Läs mer om särskola på grundläggande nivå på skolverkets hemsida om särskola grundläggande

Läs mer om särskola på gymnasienivå på skolverkets hemsida gymnaisiet

Yrkesutbildning

Du som är behörig till de nationella gymnasiesärskoleprogrammen är även behörig att söka yrkesutbildning och lärlingsutbildningar inom kommunal vuxenutbildning.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.