Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning förkortas ibland till komvux.

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå är för dig:

 • som är klar med svenska för invandrare (Sfi) eller
 • som saknar betyg från grundskolan.

Du kan ta ut en examen från grundläggande om du har fått lägst betyg godkänt i alla delkurser i Svenska/svenska som andraspråk, Engelska, Matematik och Samhällskunskap. I de allra flesta fall krävs att du har godkända betyg på grundläggande nivå för att läsa vidare på gymnasienivå. Ibland kan dock studier på grundläggande nivå kombineras med gymnasiala kurser och i vissa fall även med Sfi.

Läs mer om grundläggande utbildning på skolverkets hemsida

Grundläggande är en rättighet

Det är en rättighet enligt skollagen att få utbildning på grundläggande nivå om du fyllt 20 år och

 • är bosatt i landet,
 • saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
 • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer om det i skollagen, kapitel 20, paragraf 11 på riksdagens hemsida

Gymnasiala kurser

Du kan studera för att få fullständiga gymnasieexamen eller slutbetyg. Du kan också läsa kurser för att bli behörig till fortsatta studier eller för att kunna söka jobb.

Gymnasial yrkesutbildning

En gymnasial yrkesutbildning ger dig goda chanser att få ett arbete efter att din utbildning är avslutad. Våra utbildningar är framtagna för att matcha efterfrågan på arbetsmarknaden, det vill säga inom områden där efterfrågan på utbildad personal är stor. Alla yrkesutbildningar innehåller minst 15% arbetsförlagt lärande (APL) där du får spendera dagarna på en arbetsplats och lära dig mer om ditt framtida yrke.

Behörighet, uppfyller du kraven?

Du måste uppfylla fyra grundkrav:

 1. 20 år eller slutfört gymnasium – Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret (1 juli) det år du fyller 20 år. Om du har slutfört gymnasiet (med gymnasieexamen eller studiebevis) är du behörig även om du är yngre än 20. Det kan också finnas särskilda skäl för dig som inte har slutfört gymnasiet, och i så fall beslutar rektor.
 2. Folkbokförd i en kommun – Du ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i en kommun.
 3. Du får inte läsa det du redan kan – En förutsättning är att du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Du som redan har ett godkänt betyg från gymnasiet får endast läsa kursen på nytt om det finns särskilda skäl. Du kan dock alltid göra en prövning.
 4. Du ska ha förutsättningar att klara utbildningen – Vilken nivå kan du börja på? I lagtexten står att du ska ha “förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen”. Många kurser bygger på varandra och då ska du ha kunskaper motsvarande den underliggande kursen.

Behörig betyder inte alltid en utbildningsplats

Behörighet innebär inte automatiskt att alla får en plats. I vissa fall har du dock laglig rätt att läsa:

 • Skollagen säger att du som uppfyller de fyra punkterna ovan har rätt att läsa kurser för att att uppnå grundläggande behörighet till högskola/universitet och grundläggande behörighet till yrkeshögskola
 • När du har uppnått grundläggande behörighet har du även rätt att läsa in en eller flera särskilda behörigheter för högskola och yrkeshögskola.

Läs mer om behörighet enligt skollagen, kapitel 20, paragraf 19-20 på riksdagens hemsida

Urval – vem får en utbildningsplats?

Urval ska inte göras om du har rätt att delta enligt texten ovan. Om utbildningsplatserna därefter inte räcker till alla görs ett urval baserat på de uppgifter du lämnar i ansökan. Kommunen kan även sakna ekonomiska möjligheter att ta emot alla som söker.

Företräde ges till den sökande som har kort tidigare utbildning och som:

 1. Önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. Behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
 3. Behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Läs mer om urval enligt Förordning om vuxenutbildning, kapitel 3, paragraf 7 på riksdagens hemsida

Urval – vem får plats på yrkesutbildning?

Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till en yrkesutbildning med statsbidrag ska företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

Läs mer om urval enligt Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå, kapitel 13, paragraf 3 på riksdagens hemsida

En grundutbildning i det svenska språket.

Har du flyttat till Sverige och vill lära dig svenska är det SFI du ska läsa. Tillsammans med lärare och andra elever lär du dig att tala, skriva, höra, läsa och förstå svenska. Kurserna är till för dig som inte har svenska som modersmål. När du är klar med din SFI-utbildning kan du söka arbete i Sverige eller fortsätta studera.

Du är behörig till SFI om du:

 • har fyllt 16 år,
 • är folkbokförd i en kommun i Sverige,
 • inte har svenska som modersmål och
 • har ett personnummer (eller samordningsnummer för EU-medborgare).

Studievägar och kurser

Svenska för invandrare (SFI) består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i. Vilken studieväg och kurs du ska läsa beror på hur mycket svenska du kan och vad du har för tidigare skolbakgrund. Studieplanen är individuell och anpassas efter dina behov.

Du kan kombinera SFI med grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller praktik

Förutsatt att du uppfyller de behörighetskrav som gäller.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.