Folkhögskola

Folkhögskolan är en egen utbildningsform där du inte får betyg.

Folkhögskola utfärdar inte betyg utan ger ett sammanfattande omdöme, förutom studier inom SFI på folkhögskola som ger betyg. Folkhögskolorna är inte bundna av centralt fastställda kurs- eller läroplaner. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser.

De olika kurstyperna på folkhögskolan

Behörighetsgivande / Allmän kurs – För dig som helt saknar eller inte är klar med din grundskole- eller gymnasieutbildning. Ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller andra högre studier.

Profilkurser – På en profilkurs ägnar du all din tid på folkhögskola på det du är intresserad av. En profilkurs kan vara inriktad på till exempel musik, media, teater, språk eller friskvård. Profilkurser kallas ibland även för särskild kurs.

Yrkesutbildningar – Exempel på yrkesutbildningar på folkhögskola är journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, kantor och teckentolk. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå, medan andra är på gymnasienivå.

Distanskurser – Att studera på distans innebär flexibilitet i tid och rum. Kurserna bedrivs med hjälp av internet och är mötes- och dialogbaserade i sammanhållna grupper. Det innebär att grupperna startar samtidigt. Det finns både allmänna kurser, profilkurser och yrkesutbildningar på distans.

Sommarkurser / Korta kurser – Kurser på 1-14 kursdagar med en nedre åldersgräns på 13 år. Korta kurser under maj till augusti kallas för sommarkurser. De ges i en mängd olika ämnen, ofta med olika konstnärliga eller estetiska inriktningar.

Andra utbildningar på folkhögskola – Många folkhögskolor ger utöver folkhögskolekurserna även utbildningar inom andra skolformer eller utbildningar på uppdrag av till exempel kommunen eller skolans huvudman. Det kan handla om Svenska för invandrare, Studiemotiverande folkhögskolekurs, Etableringskurs och Svenska från dag ett.

Läs mer på www.folkhogskola.nu

Kontakta Vägledningscentrum om du har frågor och funderingar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.