Samhällsorientering

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Dekorativt

Syntolkning: Bilden föreställer en man i rutig skjorta som skriver anteckningar i sitt block. Foto: Pixabay

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18-64 år, ny i Sverige är inskriven i etableringsprogrammet eller är anhöriginvandrare. Du har rätt att anmäla dig och delta i Samhällsorienteringen 3 år efter  att du först folkbokfördes i en kommun.

Detta gäller inte för nyanlända invandrare som går i gymnasieskola eller är medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige. Det handlar om praktiskt vardagsliv där du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Kursen genomförs på ditt hemspråk eller ett annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis.

Från och med den 25 oktober läser du samhällsorientering i Metropol huset, Universitetsallén 32, Sundsvall. Ingång mot kortsidan vid fotbollsplanen. 

Målet med samhällsorientering är att deltagarna utvecklar kunskap om

 • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
 • hur samhället är organiserat
 • praktiskt vardagsliv

Innehållet i samhällsorienteringen utgår från grundläggande aktiviteter i människors vardagsliv fördelat inom åtta block:

 • att komma till Sverige
 • att bo i Sverige
 • att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • att påverka i Sverige
 • att vårda sin hälsa i Sverige
 • att åldras i Sverige
 • individens rättigheter och skyldigheter.

Här kan du anmäla dig till samhällsorienteringen. Du behöver e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten.
Anmälan till samhällsorientering

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.