Klagomål, synpunkter och överklagan

Dina klagomål och synpunkter hjälper oss att hela tiden bli bättre, och om du tycker att vi fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga det.

Använd e-tjänsten Klagomål och synpunkter etjänst

Du kan även vända dig till din lärare, annan skolpersonal eller receptionen via samtal, telefon eller e-post. Om inte det löser problemet, kan du vända dig till rektor via telefon eller e-post. Är du inte nöjd med hur klagomålet/synpunkten hanterats av rektor så kan du kontakta Vuxenutbildningens skolchef via telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningens skolchef och rektorer

Detta händer med ditt klagomål eller din synpunkt

  1. Klagomålet/synpunkten registreras/diarieförs och blir en allmän handling och hanteras enligt reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.
  2. Rektor/skolchef bestämmer vem som ska undersöka klagomålet/synpunkten.
  3. Kontakt tas med den som lämnat klagomålet eller synpunkten, om den inte lämnats anonymt, inom 7 dagar.

Behandling av dina personuppgifter

Läs hur Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter i Sundsvalls kommun

Vem kan läsa ditt klagomål eller din synpunkt?

Det är viktigt att veta att det du skriver till kommunen är allmän handling som kan begäras ut och bli offentlig. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta elev- och besökscentrum via telefon eller mejl.

Fortfarande inte nöjd?

Är du inte nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål eller din synpunkt kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Använd tjänsten Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall etjänst 

Vi måste ha fått din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet. Efter tre veckor har du ingen möjlighet att påverka beslutet och du får automatiskt ett avslag på din överklagan.

Detta händer med din överklagan

Ansvarig rektor läser din överklagan och tar ställning till om beslutet är felaktigt och ska ändras. Det är mycket viktigt att motiverar varför du anser att beslutet är felaktigt och att du bifogar handlingar och dokument som du vill att vi ska ta hänsyn till.

Om vi inte ändrar vårt beslut så skickar vi automatiskt vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer på Överklagandenamndens hemsida

Behandling av dina personuppgifter

Läs hur Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter i Sundsvalls kommun

Vem kan läsa din överklagan?

Det är viktigt att veta att det du skriver till kommunen är allmän handling som kan begäras ut och bli offentlig. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Självklart ska du känna dig trygg och säker mot kränkningar och diskriminering på skolan. Vi har också regler mot alkohol, narkotika och andra droger. Det finns också regler mot fusk.

Vill du veta mer eller anmäla något som hänt? Läs mer på sidan Trygg, god och lustfylld studiemiljö.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.