Klagomål, synpunkter och överklagan

Dina klagomål och synpunkter hjälper oss att hela tiden bli bättre, och om du tycker att vi fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga det.

Använd e-tjänsten Klagomål och synpunkter.

Du kan även vända dig till din lärare, annan skolpersonal eller receptionen via samtal, telefon eller e-post. Om inte det löser problemet, kan du vända dig till rektor. Är du inte nöjd med hur klagomålet/synpunkten hanterats av rektor så kan du kontakta Vuxenutbildningens skolchef. Elev- och besökscentrum hjälper dig.

Kontakta elev- och besökscentrum via telefon eller mejl.

Detta händer med ditt klagomål eller din synpunkt

  1. Klagomålet/synpunkten registreras/diarieförs och blir en allmän handling och hanteras enligt reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.
  2. Rektor/skolchef bestämmer vem som ska undersöka klagomålet/synpunkten.
  3. Kontakt tas med den som lämnat klagomålet eller synpunkten, om den inte lämnats anonymt, inom 7 arbetsdagar.

Behandling av dina personuppgifter

Läs hur Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter i Sundsvalls kommun

Vem kan läsa ditt klagomål eller din synpunkt?

Det är viktigt att veta att det du skriver till kommunen är allmän handling som kan begäras ut och bli offentlig. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta elev- och besökscentrum via telefon eller mejl.

Fortfarande inte nöjd?

Är du inte nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål eller din synpunkt kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Skolväsendets överklagandenämnd bevakar din rätt i skolan. Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Vill du överklaga ett beslut så ska du använda vår e-tjänst för överklagan.

Använd tjänsten Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall e-tjänst 

Vi måste ha fått din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet. Efter tre veckor har du ingen möjlighet att påverka beslutet och du får automatiskt ett avslag på din överklagan.

Enligt skollagen (2010:800) har du rätt att överklaga:

Ärenden du kan överklaga:
Interkommunal ersättning gymnasial vuxenutbildning. 20 kap. 21 § 3 stycken.
Upphörande av kommunal vuxenutbildning. 20 kap. 9 § 2 stycken.
Att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning. 20 kap. 9 § 2 stycken.
Mottagande till grundläggande vuxenutbildning. 20 kap. 13 §. 20 kap. 14 § 2 stycken
Mottagande till gymnasial vuxenutbildning. 20 kap. 22 §
Mottagande till svenska för invandrare, SFI. 20 kap. 33 §
Upphörande av SFI. 20 kap. 9 § 2 stycken
Att på nytt bereda SFI. 20 kap. 9 § 3 stycken

Läs mer om Skollagen på Riksdagens hemsida

Det är viktigt att du är är noggrann och bifogar alla dokument som du vill att vi ska ta i hänsyn till när vi omprövar vårt beslut. Vi måste ha fått din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet. Överklagandet och övriga handlingar du skickar in blir allmänna handlingar. En sekretessprövning görs för det fall någon begär att få ut handlingar. Nämndens beslut är offentliga.

Om vi inte ändrar beslutet efter ditt överklagande så skickas det automatiskt vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Läs mer på Skolväsendets överklagandenämnd.

Detta händer med din överklagan

Du får ett meddelande till den e-post du angivit i din överklagan om att vi mottagligt din överklagan och du får då reda på om du lämnat in din överklagan i tid eller ej. Om din överklagan är för sent inkommen kommer vi inte att behandla den. Din överklagan sparas på ditt studerande konto.
Ansvarig rektor läser din överklagan och tar ställning till om beslutet är felaktigt och ska ändras. Det är mycket viktigt att motiverar varför du anser att beslutet är felaktigt och att du bifogar handlingar och dokument som du vill att vi ska ta hänsyn till.

Du får ett skriftligt besked om vilket beslut rektor fattat, beskedet kommer till den mejladress du angivit i e-tjänsten för överklagan. Om vi ändrar ditt beslut kommer vi också att ta personlig kontakt med dig. Beslutet sparas på ditt konto Mina sidor.

Om rektor inte ändrar beslutet skickas din överklagan automatiskt till Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer på Skolväsendets överklagandenämnd om hur din överklagan behandlas.

Behandling av dina personuppgifter

Läs hur Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter i Sundsvalls kommun

Vem kan läsa din överklagan?

Det är viktigt att veta att det du skriver till kommunen är allmän handling som kan begäras ut och bli offentlig. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Självklart ska du känna dig trygg och säker mot kränkningar och diskriminering på skolan. Vi har också regler mot alkohol, narkotika och andra droger. Det finns också regler mot fusk.

Vill du veta mer eller anmäla något som hänt? Läs mer på sidan Trygg, god och lustfylld studiemiljö.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.