Klagomål och synpunkter

Dina klagomål och synpunkter är viktiga för oss. De hjälper oss att hela tiden bli bättre.

Sundsvalls kommun har genom en politisk nämnd huvudansvaret för Vuxenutbildningen. Du kan lämna klagomål och synpunkter anonymt via Synpunkt Sundsvall, men lämnar du namn och telefonnummer eller e-postadress så kontaktar vi dig inom 7 arbetsdagar.

Använd e-tjänsten Klagomål och synpunkter

Du kan även vända dig till din lärare, annan skolpersonal eller receptionen via samtal, telefon eller e-post. Om inte det löser problemet, kan du vända dig till rektor via telefon eller e-post. Är du inte nöjd med hur klagomålet/synpunkten hanterats av rektor så kan du kontakta Vuxenutbildningens skolchef via telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningens skolchef och rektorer

Detta händer med ditt klagomål eller din synpunkt

  1. Klagomålet/synpunkten registreras/diarieförs och blir en allmän handling och hanteras enligt reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.
  2. Rektor/skolchef bestämmer vem som ska undersöka klagomålet/synpunkten.
  3. Kontakt tas med den som lämnat klagomålet eller synpunkten om den inte lämnats anonymt.

 

Läs hur Sundsvalls kommun behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter i Sundsvalls kommun

Det är viktigt att veta att det du skriver till kommunen är allmän handling som kan begäras ut och bli offentlig. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Är du inte nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål eller din synpunkt kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.