Stöd till elever

Om du studerar på Vuxenutbildningen finns det stöd.

På vuxenutbildningen arbetar specialpedagog, speciallärare och socialrådgivare. Vi arbetar tillsammans med lärarna för att alla som studerar ska få det stöd de behöver för att klara sina studier.

  • Du kan redan i din ansökan ange behov av extra stöd eller innan dina studier kontakta oss för att diskutera och planera utifrån svårigheter som du vet att du har.
  • Om du får svårt med dina studier under en pågående kurs kan vi också hjälpa dig.

Kontakt: Ulrika Sandqvist Specialpedagog
072-084 20 32, ulrika.sandqvist@sundsvall.se


Om du studerar på plats hos oss kan du få låna en Chromebook under din studietid. Du blir erbjuden detta när dina studier startar.

För att låna en dator kommer du skriva under ett avtal. När din kurs eller program är slut lämnar du tillbaka Chromebooken. Du hämtar och lämnar den vi ingången vid besöksparkeringen (Navigator, Lasarettsvägen 19, Sundsvall)

Har du frågor ta kontakt med Ibbe: 073-2744689 eller Peter: 070-3186583.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.