Frånvaro och ledighet

Så här gör du.

Anmäl frånvaro via Mina sidor.

Kom ihåg att:

 • Vård av barn anmäler du till skolan och till CSN.
 • Vid sjukdom ska du kontakta både skolan och Försäkringskassan. Försäkringskassan rapporterar till CSN.
 • Från och med den sjunde (7) sjukdagen krävs läkarintyg som du lämnar till skolan. Från och med den fjortonde (14) sjukdagen ska du även lämna läkarintyg till Försäkringskassan.
 • Om du arbetar vid sidan av studierna ska du kontakta Försäkringskassan, inte CSN. Du kan få rätt till tillfällig föräldrapenning.

Du kan både sjuk- och friskanmäla dig på Försäkringskassans webbplats.

2020-03-31 Information med anledning av coronaviruset
SFI som sker på distans
Även om du läser SFI hemifrån är det viktigt att du deltar i de aktiviteter du får av dina lärare.

Dina lärare kan försöka få kontakt med dig via sms, telefon, mejl eller WhatsApp. Ta kontakt med dina lärare om du inte fått samtal, sms, mejl eller inbjudan till WhatsApp!

Om din lärare försöker få kontakt med dig och du inte svarar inom 3 veckor blir du utskriven från SFI.

Kom ihåg att:

 • Vård av barn anmäler du till skolan och till CSN.
 • Vid sjukdom ska du kontakta både skolan och Försäkringskassan. Försäkringskassan rapporterar till CSN.
 • Från och med den sjunde (7) sjukdagen krävs läkarintyg som du lämnar till skolan. Från och med den fjortonde (14) sjukdagen ska du även lämna läkarintyg till Försäkringskassan.
 • Om du arbetar vid sidan av studierna ska du kontakta Försäkringskassan, inte CSN. Du kan få rätt till tillfällig föräldrapenning.

Du kan både sjuk- och friskanmäla dig på Försäkringskassans webbplats.

Kontakta din lärare eller skolan.

Kom ihåg att:

 • Vård av barn anmäler du till skolan och till CSN.
 • Vid sjukdom ska du kontakta både skolan och Försäkringskassan. Försäkringskassan rapporterar till CSN.
 • Från och med den sjunde (7) sjukdagen krävs läkarintyg som du lämnar till skolan. Från och med den fjortonde (14) sjukdagen ska du även lämna läkarintyg till Försäkringskassan.
 • Om du arbetar vid sidan av studierna ska du kontakta Föräkringskassan, inte CSN. Du kan få rätt till tillfällig föräldrapenning.

Du kan både sjuk- och friskanmäla dig på Försäkringskassans webbplats.

Om du har tänkt vara borta från skolan högst en vecka kan du komma överens med din lärare om detta.

Om du har tänkt vara borta från skolan mer än en vecka ska du ansöka om ledighet hos rektor. Ledighet kan sökas för högst tre veckor. Ledighet ges endast för speciella skäl. Det görs på en särskild ledighetsblankett som ska lämnas in till rektor senast två veckor före ledigheten, annars beviljas ledigheten inte. Ledighetsblanketten finns på din skola.

Om du har ekonomiskt stöd hos Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen måste du prata med din handläggare där om din ersättning under ledigheten. Skolan kan inte bestämma om ekonomisk ersättning.

Vid planerad frånvaro mer än tre veckor hänvisas du att göra studieavbrott. Du måste komma överens med läraren om detta. Du kan sedan efter beslut av rektor påbörja utbildningen igen, om det finns särskilda skäl till avbrottet. Särskilda skäl såsom arbete, yrkesutbildning, föräldraledighet, längre sjukskrivning och liknande.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.