Använd Mina sidor

Se din studieplan, ditt schema, anmäl frånvaro och mycket mer.

Din inloggning till Mina sidor skapas automatiskt när du gjort en webbansökan.

I din studieplan kan du bland annat:

  • Se ditt slutmål och delmål med dina studier.
  • Se din studieomfattning.
  • Se dina kommande, pågående och betygsatta kurser.
  • Se betyg från kurser du läst hos oss.
  • Se dina bilagor, bifogade filer. Tips: ladda upp dina betyg från andra skolor.
  • Beställa betyg.
  • Anmäla avbrott på kurser du är antagen till.

Schema

Om du läser schemalagda kurser (ej distans eller yrkesutbildningar) så kan du se ditt schema innevarande vecka och två veckor framåt.

Anmäl frånvaro

Det finns olika typer av frånvaro. Du kan vara sjuk, du kan vara ledig, du kan vara hemma och vårda barn eller av andra skäl inte ha möjlighet att komma till skolan. Oavsett anledning måste du ha kontakt med din skola och anmäla din frånvaro. Du kan anmäla frånvaro på en lektion eller för hela dagen. Du kan maximalt frånvaroanmälan dig för fem dagar fram i tiden.

Är du sjuk eller är hemma med vård av barn längre än 5 dagar måste du uppvisa ett läkarintyg. Du skickar del 2 av ditt läkarintyget till din rektor. Om du har behov av längre ledighet måste du ansöka och få detta beviljat av din rektor. På Vuxenutbildningen finns inga lov.

Kom ihåg att du själv är ansvarig för att ta igen det du missat på din kurs eller utbildning när du varit frånvarande, du riskerar annars att bli utskriven på grund av bristande framsteg eller inte nå målen på kursen. Om du är inaktiv i din kurs riskerar du att bli utskriven. Kom ihåg att om du inte anmäler din frånvaro när det är kursstart stryks du direkt från kursen.

Du anmäler frånvaro till din lärare på din skola. Läser du på Navigator så anmäler du din frånvaro genom Mina sidor eller direkt till din lärare.

Logga in till Mina sidor

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.