E-tjänster och självservice

De allra flesta ärenden kan du utföra med våra e-tjänster och digitala pdf-blanketter. Dygnet runt, när det passar dig.

Du behöver ha en e-legitimation för att använda våra e-tjänster. E-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, som exempelvis id-kort eller körkort. Om du saknar e-legitimation så kan du beställa det via din bank eller Skatteverket. Till vissa tjänster finns pdf-blankett som du laddar ner till din dator, fyller i digitalt eller skriver ut.

Har du nu läst in fullständig examen eller slutbetyg? Då är det denna tjänst du skall använda:

Ansökan om slutbetyg eller gymnasieexamen till Vuxenutbildningen Sundsvall

Har du sedan tidigare ett utfärdat slutbetyg/gymnasieexamen? Då ska du vända dig till kommunarkivet i den kommun du läste för att få en kopia.

Via denna e-tjänst kan du beställa utskrifter av betyg, intyg eller diplom (diplom gäller endast Vård- och omsorgsutbildning) från kurser och utbildningar du läst hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Utskriften kommer att skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även få den skickad digitalt till din e-postadress om du väljer det.

Utskrifter från andra skolor får du genom att kontakta skolan eller kommunarkivet i den kommun som du studerade i.

Utskrift av betyg/intyg/diplom från Vuxenutbildningen Sundsvall

Prövningstillfällen är inställda tillsvidare. Information om prövningar kommer läggas ut här: Information om prövning

Dina klagomål och synpunkter är viktiga i vårt arbete att utveckla Vuxenutbildning Sundsvall och vi beaktar dem när vi planerar vår verksamhet. Du kan lämna ditt klagomål eller din synpunkt via denna e-tjänst eller direkt till personalen på Vuxenutbildningen.

Klagomål och synpunkter på Vuxenutbildningen Sundsvall

Via denna e-tjänst kan du ändra din studietid i distanskurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Förändringen måste göras senast 5 arbetsdagar innan ditt nuvarande kursslut. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan.

Ändra studietid (distanskurs) hos Vuxenutbildningen Sundsvall

Via denna e-tjänst kan du tidsförkorta distanskurs hos Vuxenutbildningen i Sundsvall. Förändringen måste göras senast 5 arbetsdagar innan önskade nya kursslutdatum. Om du läser platsbundna kurser ska du kontakta din lärare på skolan.

Tidsförkorta distanskurs hos Vuxenutbildningen Sundsvall

Via denna tjänst kan du anmäla avbrott på kurs eller utbildning hos Vuxenutbildningen i Sundsvall.

Avbrott på kurs eller utbildning hos Vuxenutbildningen Sundsvall

Med denna e-tjänst kan du överklaga ett beslut som fattats av Vuxenutbildningen i Sundsvall. Vi måste ha fått din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet.

Överklaga beslut fattat av Vuxenutbildningen Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.