Ledning och rektorer

Till rektor kan du vända dig med frågor som rör miljön på skolan eller om du har klagomål eller synpunkter.

 

Kontakt

Kerstin Nordensson Skolchef Vuxenutbildningen

060-19 47 05, 070-572 59 40

Agneta Söderlund T.f Rektor för Lärvux och Yrkeshögskolan Mitt

Anneli Hjelm Rektor för grundläggande och gymnasiala kurser i egen regi samt studieförberedande

060-19 17 84

Annette Hultén TF rektor för yrkesutbildningarna Vård- och omsorg och Barn och fritid

070-189 89 36

Jennie Sjögren Rektor för Stöd & vägledning

060-19 47 93

Kjell Andersson Rektor för upphandlad utbildning och antagning

060-19 47 04

Tove Palin TF rektor Svenska för invandrare, SFI

060-19 25 15

Var sidan till hjälp?