Studievägledning för dig som funderar på studier och yrkesval

Funderar du på studier och yrkesval är du välkommen att ta kontakt med oss. Du kan ringa, mejla, besöka drop-in eller boka en individuell tid.

Drop in

Välkommen till Drop in för korta frågor och hjälp med webbansökan.

När: Onsdag 13.00 – 15.00. (Onsdag den 4/3, den 1/4, den 6/5, den 3/6 stänger drop in 14.30. Övriga onsdagar ordinarie tid)
Drop in inställd den 18/3
Adress: Skolhusallén 9. Se karta längst ned på sidan.

Mejla din fråga

vagledningscentrum@sundsvall.se

Boka tid

Välj en dag och tid som passar dig via bokningssystemet BokaDirekt. Kom ihåg att ta med dina tidigare betyg.

Telefontider och telefonnummer

Måndag kl 09.00 – 10.00, telefonnummer 060-19 47 14 och 060-19 47 31. (Inställd Måndag 24/3)
Tisdag kl 13.00 – 14.00, telefonnummer 060-19 47 15 och 060-19 47 02.
Onsdag kl 09.00 – 10.00, telefonnummer 060-19 47 31 och 060-19 47 15. (Inställd Onsdag 18/3)
Torsdag kl 13.00 – 14.00, telefonnummer 060-19 47 02 och 060-19 47 14.

 

En studieplan innehåller de kurser som du planerar att läsa, i vilken omfattning och studieform. Studievägledare gör studieplanen tillsammans med dig. När du gjort en studieplan tillsammans med studievägledare så vet du att du valt rätta kurser, rätt nivå och en studieform som passar dig. Den hjälper dig att nå ditt studiemål på bästa sätt.

Kommunen har en skyldighet att se till så att du har en individuell studieplan.

Läs mer om individuella studieplaner på Skolverket.se

 

Efter den 1 juli 2020 ersätts slutbetyg på gymnasienivå av gymnasieexamen. Det betyder att skolan inte längre kan utfärda slutbetyg. För gymnasieexamen gäller andra regler om vilka kurser som får ingå. Om du svarar ja på något av detta så ska du kontakta oss:

  • Har du dina betyg på flera olika betygsdokument? Du har kanske har betyg från både ungdomsgymnasiet och vuxenutbildning.
  • Studerar du nu eller har du tänkt börja, för att ta ut ett slutbetyg?
  • Behöver du mer information för att avgöra om det här gäller dig?

Varför är det så viktigt?

  • Om du redan har de betyg som krävs för att ta ut ett slutbetyg – men inte gör det före 1 juli 2020, så riskerar du att behöva studera ytterligare för att få en gymnasieexamen.
  • Om du studerar till ett slutbetyg måste alla kurser vara betygsatta före den 1 juli 2020.
  • Slutbetyg eller gymnasieexamen krävs för grundläggande behörighet till högskola, universitet och yrkeshögskola. Samlat betygsdokument/studiebevis eller utdrag ur betygskatalog ger inte grundläggande behörighet.
  • Arbetsgivare frågar ofta efter slutbetyg eller gymnasieexamen.
  • Slutbetyg eller gymnasieexamen är en värdehandling i din framtid.

 

 

Slutbetyg

Slutbetyg på gymnasienivå är ett betygsdokument som innefattar alla kurser genomgångna i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. En examen från vuxenutbildning måste innehålla mellan 2301 – 2350 gymnasiepoäng beroende på när du gick på ungdomsgymnasiet. Kontakta vägledningen om du vill veta mer.

Slutbetyg på grundläggande nivå (grundskola) kan du få om har fått lägst betyget E i alla delkurser för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Yrkesprogram – gymnasieexamen
För att få en gymnasieexamen från ett yrkesprogram skall du uppfylla dessa krav:
• Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2400 gymnasiepoäng.
• Godkända betyg i kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.
• Godkänt betyg i Engelska 5.
• Godkänt betyg i den inledande kursen i Matematik. Det är olika beroende på program.
• Godkänt Gymnasiearbete, 100 p.

Du kan (om du vill) dessutom komplettera ditt yrkesprogram med vissa kurser och därmed få grundläggande behörighet för högskolestudier.
De kurserna behöver du ha godkända betyg i för att få grundläggande behörighet för högskolestudier:
• Godkända betyg i kurserna Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3.
• Godkänt betyg i Engelska 6.

Högskoleförberedande program – gymnasieexamen
För att få en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ska du uppfylla dessa krav:
• Minst 2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2400 gymnasiepoäng.
• Godkända betyg i kurserna Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.
• Godkända betyg i Engelska 5 och 6.
• Godkänt betyg i den inledande kursen i Matematik. Det är olika beroende på program.
• Godkänt Gymnasiearbete, 100 p.

Studiebevis

Studiebevis får du om du har genomfört en treårig utbildning på ett nationellt gymnasieprogram, men inte uppfyllt kraven för Examensbevis. Studiebevis är ett dokument där alla lästa kurser finns, med tillhörande betyg. Du kan fortfarande komma vidare till både jobb och vidare studier, även om du inte har en gymnasieexamen.
Beroende på i vilken omfattning du har genomförda kurser, med godkända betyg, så kan du alltid söka och få jobb som inte kräver viss utbildning. Du kan även komplettera din utbildning på vuxenutbildningen för att nå en komplett gymnasieexamen.

Utdrag ur betygskatalogen

Utdrag ur betygskatalogen är en sammanställning över de kurser som du har läst inom vuxenutbildningen.

 

 

När du ska söka studiemedel för första gången hjälper vi dig. Boka en tid som passar dig via BokaDirekt.

Alla övriga frågor hänvisar vi direkt till www.csn.se

Genvägar till bra sidor på csn.se:

Om Studiemedel, bidragsdelen och lånedelen

Kontakta CSN

Filmer om studiemedel:

Hur mycket studiemedel kan jag få?

Kan jag välja att ta mindre studielån?

Vad räknas som inkomst?

Vad ska jag göra om jag blir sjuk?

 

 

Kontakt

Vägledningscentrum på stan Studievägledare

Skolhusallén 9

Öppettider

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.