Undersköterska

Undersköterskeutbildningen är en yrkesutbildning som vänder sig till dig som vill arbeta inom äldreomsorg, stöd och omsorg, psykiatri eller äldreomsorg.

Filmen visar olika arbetssituationer och miljöer vid utbildning till undersköterska och berättar kort om olika utbildningsmöjligheter. (1:14 minuter.)

 

Om utbildningen:

  • Studieort Sundsvall.
  • Anordnare
  • Utbildningstid Cirka 60 veckor på heltid om du läser alla kurser i Yrkespaketet Undersköterska i reguljär utbildning. Utbildningen startar varje höst och vår.
  • Förkunskapskrav för reguljär och validering Grundläggande svenska / Svenska som andraspråk, eller motsvarande.
  • Förkunskapskrav för språk och arbetsintegrerad Svenska grund del 2 / Svenska som andraspråk grund del 2.
  • Sökperioder Vecka 16-21 för höststarten och vecka 42-45 för vårstarten.
  • Studiestödspoäng 1600 gymnasiepoäng om du läser alla kurser i yrkespaketet.

Från och med 1 juli 2021 har Skolverket arbetat fram nya yrkespaket för Undersköterska och Vårdbiträde. Yrkespaketet Undersköterska reguljär omfattar 1600 poäng.

Har du läst kurser i den tidigare utbildningen (före 1 juli 2021) och vill läsa klart till undersköterska, genomförs en kartläggning efter antagningen för att planera vilka kurser du behöver läsa i den nya utbildningen.

Efter avslutad utbildning har du förståelse för hur olika livsvillkor, kulturer och religioner påverkar människor. Du har även kunskap om hur människor fungerar biologiskt, psykologiskt och socialt.

Individuell studieplan

Utbildningen erbjuds i olika former beroende på dina förkunskaper och behov. Samtliga elever startar med kartläggning och individuell studieplanering. Vuxenutbildning ska enligt skollagen utformas utifrån den enskilda elevens studieplan och därför kan utbildningstiden variera.

Reguljär

För dig som har mindre än ett års arbetslivserfarenhet inom yrket, eller önskar mer lärarledd undervisning. Under utbildningstiden varvas teori med arbetsplatslärande (APL).

Valideringsutbildning

För dig som har minst 1 år arbetslivserfarenhet inom yrket, där du skaffat dig och har praktisk och/eller teoretisk kompetens. Gärna inom flera områden/arbetsplatser. Du bör även ha förmåga att studera i hög takt och klarar mycket självstudier.

Språk- och arbetsintegrerad utbildning

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är ny i det svenska språket och har ett intresse av att arbeta inom vård och omsorg. Det innebär att vi kommer att arbeta mycket med det svenska språket och yrkesspråket under utbildningen.

Uppdragsutbildning / statsbidragsutbildning

Vuxenutbildningen har nära samarbete med arbetslivet och vi genomför också uppdragsutbildningar för medarbetare inom Sundsvall och Timrå kommun. Detta för att bidra ytterligare till kompetensförsörjningsbehovet inom vård och omsorg. Kontakta din närmaste chef i din verksamhet för att höra om vi har några utbildningar på gång tillsammans.

Vuxenutbildningen är del av Vård- och Omsorgscollege södra Västernorrland, där fackförbund, Regionen- och kommunala arbetsgivare är samarbetspartners. Tillsammans arbetar vi med att kvalitetsutveckla utbildningen för att ge eleverna de kompetenser de behöver för att möta framtidens krav och behov på arbetsmarknaden.

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren. När eleven har genomfört alla kurser med godkända betyg erhåller hen ett diplom. Läs mer om certifieringen på www.vo-college.se.

Jämställd utbildning

Vuxenutbildningen ser gärna en jämställd utbildning där både kvinnor och män har samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Både kvinnor och män behövs för att klara den framtida kompetensförsörjningen inom yrkesområdet.

Är du intresserad av människor och vill ha ett givande och spännande yrke?

Vård- och omsorgspersonal arbetar närmast vårdtagaren. Som undersköterska har du en betydelsefull roll för personers omvårdnad med målet att bevara och återställa människors hälsa. Du kan arbeta på sjukhus, i hemmet, på boenden eller hos privata vårdgivare. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta personlig vård, stöd i dagliga rutiner och kommunikation, läkemedelshantering, planering och dokumentation, aktivering och pedagogisk vägledning.

Gör din ansökan här:

Utbildningskatalogen.

Kontakt

Vägledare yrkesutbildning

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.