Undersköterska – reguljär utbildning

Är du intresserad av människor och vill ha ett givande och spännande yrke?

Syntolkning: Filmen visar olika arbetssituationer och miljöer vid utbildning till undersköterska och berättar kort om olika utbildningsmöjligheter (1:14 minuter).

Undersköterska – reguljär utbildning är för dig som har mindre än ett års arbetslivserfarenhet inom yrket, eller önskar mer lärarledd undervisning. Under utbildningstiden varvas teori med arbetsplatslärande (APL).

Yrkespaket Undersköterska är en yrkesutbildning som vänder sig till dig som vill arbeta inom äldreomsorg, stöd och omsorg, psykiatri eller sjukvård. Som Undersköterska har du en betydelsefull roll för personers omvårdnad med målet att bevara och återställa människors hälsa.

Du kan arbeta på sjukhus, i hemmet, på boenden eller hos privata vårdgivare. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta personlig vård, stöd i dagliga rutiner och kommunikation, läkemedelshantering, planering och dokumentation, aktivering och pedagogisk vägledning. Utbildningen erbjuds i olika former beroende på dina förkunskaper och behov.

APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en central och viktig del i utbildningen där du får praktisk erfarenhet och kunskap inom yrkesområdet.
APL ingår vid tre tillfällen under utbildningen och är knutna till vissa kurser.

Individuell studieplan

Utbildningen erbjuds i olika former beroende på dina förkunskaper och behov. Samtliga elever startar med kartläggning och individuell studieplanering. Vuxenutbildning ska enligt skollagen utformas utifrån den enskilda elevens studieplan och därför kan utbildningstiden variera.

Nytt yrkespaketet

Från och med 1 juli 2021 har Skolverket arbetat fram nya yrkespaket för Undersköterska och Vårdbiträde. Yrkespaketet Undersköterska reguljär omfattar 1600 poäng.

Har du läst kurser i den tidigare utbildningen (före 1 juli 2021) och vill läsa klart till undersköterska, genomförs en kartläggning efter antagningen för att planera vilka kurser du behöver läsa i den nya utbildningen.

Efter avslutad utbildning har du förståelse för hur olika livsvillkor, kulturer och religioner påverkar människor. Du har även kunskap om hur människor fungerar biologiskt, psykologiskt och socialt.

Vuxenutbildningen är del av Vård- och Omsorgscollege södra Västernorrland, där fackförbund, Regionen- och kommunala arbetsgivare är samarbetspartners. Tillsammans arbetar vi med att kvalitetsutveckla utbildningen för att ge eleverna de kompetenser de behöver för att möta framtidens krav och behov på arbetsmarknaden.

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren. När eleven har genomfört alla kurser med godkända betyg erhåller hen ett diplom. Läs mer om certifieringen på www.vo-college.se.

Jämställd utbildning

Vuxenutbildningen ser gärna en jämställd utbildning där både kvinnor och män har samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Både kvinnor och män behövs för att klara den framtida kompetensförsörjningen inom yrkesområdet.

Ansökningsperioder

Vecka 16-21 för höststarten
Vecka 42-45 för vårstarten

Om utbildningen:

Studieort: Sundsvall
Anordnare: Vuxenutbildningen
Utbildningstid: 
Cirka 60 veckor
Utbildningstakt: Heltid om du läser alla kurser i Yrkespaketet
Förkunskapskrav för reguljär och validering; 
Grundläggande svenska/Svenska som andraspråk, eller motsvarande. Kontakta studievägledare för kunskapstest om du anser dig ha motsvarande kunskaper. Du kan inte göra kunskapstest i en kurs som du är antagen till.
Utbildningsstart: 10 januari 2022
Sista ansökningsdag: 14 november (ansökan öppnar vecka 42)
Antalet platser på utbildningen
: 40
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri för dig som studerar. Kostnader för exempelvis litteratur, resor, skyddsutrustning m.m får du betala.
Rätt att ansöka om studiemedel: Ja. Studiemedel söker du på csn.se.
Studiestartsstöd: Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola. Läs mer om studiestartsstöd.

Vi erbjuder även följande utbildningar: 

Undersköterska – valideringsutbildning
Undersköterska –
 språk- och arbetsintegration

Ansökan

Ansök till undersköterska –  reguljär utbildning 

Kontakt

Frågor om yrkesutbildning

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.