Träarbetare

Yrkesutbildningen passar dig som vill jobba praktiskt och som tycker att det är spännande att arbeta med trä

Träarbetare är byggbranschens största yrkesgrupp med varierande uppgifter under hela byggprocessen. Träarbetare arbetar med nybyggnation, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Det kan vara småhus, lägenhetshus, kontorslokaler, industrilokaler och sjukhus. De bygger bland annat formar för betonggjutning och tillverkar träkonstruktioner för stommar och mellanväggar. De monterar förtillverkade byggelement, fönster- och dörrkarmar, väggbeklädnad och inredning. Träarbetare arbetar också vid anläggningsprojekt, exempelvis brobyggen.

Träarbetaren har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning. Utomhusarbeten förekommer i stor utsträckning. Träarbetaren bör ha en god fysik och vara beredd på att ofta byta arbetsplats. Resor till arbete utanför hemorten är vanlig.

Syntolkning: En film från Arbetsförmedlingen där Elihn Carlbrant, träarbetare på Peab visar olika arbetssituationer och utmaningar som hon ställs inför (3:09 minuter).

 

Om utbildningen

Studieort: Sundsvall
Anordnare: Astar
Utbildningstid: Kan variera, se vår kurskatalog.
Utbildningstakt: Heltid
Förkunskapskrav: Godkänt betyg i Svenska grund del 4/Svenska som andraspråk grund del 4, eller motsvarande kunskaper. Kontakta studievägledare för kunskapstest om du anser dig ha motsvarande kunskaper. Du kan inte göra kunskapstest i en kurs som du är antagen till.
Utbildningsstart: 2021-05-10 till 2022-04-29
Sista ansökningsdag: 
Antalet platser på utbildningen:
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri för dig som studerar. Kostnader för exempelvis litteratur, resor, skyddsutrustning m.m får du betala.
Rätt att ansöka om studiemedel: Ja. Studiemedel söker du på csn.se.
Studiestartsstöd: Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola. Läs mer om studiestartsstöd.

I utbildningen ingår en orienteringskurs på 100 poäng. Du ansöker hela utbildningen på 51 veckor men blir i första läget antagen till en 3 veckors orienteringskurs. Om du efter orienteringskursen bedöms ha förutsättningar att klara av resterande utbildning blir du automatiskt antagen till fortsättningen. Mer information i antagningsbesked och vid kursstart. 15 % av utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats. Där får du träna på de praktiska momenten och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Efter utbildningen söker du anställning som lärling.

Körkort rekommenderas för att underlätta möjligheten till APL-plats samt anställning efter utbildningen.

Ansökan

Just nu kan du inte söka denna utbildning.

Kontakt

Frågor om yrkesutbildning

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.