Murare

Murare bygger upp väggar och klär hus med fasadtegel. Det är ett av de äldsta byggyrkena.

Kort text om filmen.

— Film (kommer inom kort) —

Om utbildningen:

  • Studieort: Sundsvall.
  • Anordnare: Yrkesakademin i Vuxenutbildningens regi.
  • Utbildningstid: 51 veckor på heltid.
  • Förkunskapskrav: Svenska grund del 4 / Svenska som andraspråk grund del 4.

I utbildningen ingår en orienteringskurs på 100 poäng. Du ansöker hela utbildningen på 51 veckor men blir i första läget antagen till en 3 veckors orienteringskurs. Om du efter orienteringskursen bedöms ha förutsättningar att klara av resterande utbildning blir du automatiskt antagen till fortsättningen. Mer information i antagningsbesked och vid kursstart. 15 % av utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats. Där får du träna på de praktiska momenten och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Efter utbildningen söker du anställning som lärling.

Körkort rekommenderas för att underlätta möjligheten till APL-plats samt anställning efter utbildningen.

De flesta murare arbetar med husbyggnation.

De bygger upp väggar med block av lättbetong och klär husfasader med tegel eller puts. I arbetsuppgifterna kan också ingå en del plattsättning. Arbetet kräver god fysik. Dessutom bör du känna till att arbetet under stora delar av året kan ske utomhus och på hög höjd. Arbetsplatserna skiftar ofta och det är vanligt med arbete utanför hemorten.

Muraren kan specialisera sig inom mureri eller putsning. Murare kan också arbeta med inredningsjobb, till exempel innerväggar av tegel eller puts, murverk för öppna spisar och skorstenar eller montering av kaminer och kakelugnar. Murare kan också utföra plattsättning av golv och väggar med kakel och klinkers.

Murare arbetar även med renovering av fasader och skorstenar. Fasadrenovering kan innefatta allt från rengöring och reparationer av tegel- eller putsade fasader, till mer omfattande fasadrenoveringar. Det kan handla om att riva den gamla putsen för att lägga på en ny putsyta eller tilläggsisolera en fasad med olika putssystem.

Om lönesättning, kunskaper och arbetsuppgifter:

Murare, Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Pelle Broman Studie- och yrkesvägledare yrkesutbildning

060-19 47 13

Christine Hedin Studie- och yrkesvägledare för interna yrkesutbildningar, barn och fritid samt vård och omsorg

060-19 47 32

Navigator, Lasarettsvägen 19

Vägledningscentrum på stan Studievägledare

Skolhusallén 9 (vi tar inte emot besök just nu)

Öppettider

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.