Träarbetare / Snickare

Träarbetare (tidigare kallat snickare) är byggbranschens största yrkesgrupp med varierande uppgifter under hela byggprocessen.

Kort text om filmen.

— Film (kommer inom kort) —

Om utbildningen:

  • Studieort: Sundsvall.
  • Anordnare: Yrkesakademin i Vuxenutbildningens regi.
  • Utbildningstid: Kan variera, se vår kurskatalog.
  • Förkunskapskrav: Svenska grund del 4 / Svenska som andraspråk grund del 4.

I utbildningen ingår en orienteringskurs på 100 poäng. Du ansöker hela utbildningen på 51 veckor men blir i första läget antagen till en 3 veckors orienteringskurs. Om du efter orienteringskursen bedöms ha förutsättningar att klara av resterande utbildning blir du automatiskt antagen till fortsättningen. Mer information i antagningsbesked och vid kursstart. 15 % av utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats. Där får du träna på de praktiska momenten och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Efter utbildningen söker du anställning som lärling.

Körkort rekommenderas för att underlätta möjligheten till APL-plats samt anställning efter utbildningen.

Om yrket träarbetare

Träarbetare arbetar med nyproduktion, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler.

Det kan vara småhus, lägenhetshus, kontorslokaler, industrilokaler och sjukhus. Träarbetare arbetar även med anläggningsarbeten, till exempel brobyggen. Träarbetaren har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning.

Arbetsuppgifterna varierar. Det kan exempelvis handla om formsättning av väggar och pelare, spikning av tak samt montering av dörrar, fönster och olika skivor. De flesta arbeten utgår från en färdig ritning. Utomhusarbeten förekommer i stor utsträckning. Träarbetaren bör ha en god fysik och vara beredd på att ofta byta arbetsplats. Resor till arbete utanför hemorten är vanliga.

Kontakt

Pelle Broman Studie- och yrkesvägledare yrkesutbildning

060-19 47 13

Christine Hedin Studie- och yrkesvägledare för interna yrkesutbildningar, barn och fritid samt vård och omsorg

060-19 47 32

Navigator, Lasarettsvägen 19

Vägledningscentrum på stan Studievägledare

Skolhusallén 9 (vi tar inte emot besök just nu)

Öppettider

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.