Barnskötare och elevassistent

För dig som vill ge barn och ungdomar en trygg och stimulerande vistelse i förskolan.

Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i arbetet som barnskötare och elevassistent. Du ansvarar för kontakt med föräldrar samt utvecklar den pedagogiska planeringen tillsammans med dina kollegor. Filmen visar några olika scenarion i arbetet. (1 minut.)

Om utbildningen:

  • Studieort: Sundsvall
  • Anordnare: Vuxenutbildningen Sundsvall
  • Förkunskapskrav: Grundläggande svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande. Om du önskar söka validering behöver du ha minst 1 års yrkeserfarenhet.
    Utbildningen innehåller yrkespaketet Barnskötare bas 900 poäng + påbyggnad barnskötare 400 poäng. Vill du läsa till elevassistent så tillkommer kursen specialpedagogik 2.
  • Sökperioder: Vecka 16-21, för start under hösten vecka 33.
    Vecka 42-45, för att start på våren vecka 2.

Efter en yrkesutbildning inom Barn och fritid kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare. Det är en stor efterfrågan på utbildad personal inom förskolan.

Du kan välja att lägga till kursen Specialpedagogik 2 för att bli elevassistent. Utbildningen vänder sig till dig som vill få kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent men även dig som redan arbetar inom barn- och fritidsverksamhet men saknar behörighet.

Som barnskötare arbetar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Du ansvarar också för kontakt med föräldrar samt utvecklar den pedagogiska planeringen tillsammans med förskolläraren.

Under utbildningen har du möjlighet att välja till yrkespaketet för elevassistent. Elevassistenter arbetar inom skolan, oftast anställd som stöd till en elev, en barngrupp eller en hel skolklass. Det kan handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Utbildningen ger 1300 gymnasiepoäng om du läser alla yrkeskurser för inriktning barnskötare. Saknar du Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1 sedan tidigare tillkommer en orienteringskurs yrkessvenska på 200 gymnasiepoäng, eller Svenska som andraspråk 1, 100 gymnasiepoäng eller svenska 1, 100 gymnasiepoäng.

Utbildningen är språkutvecklande genom hela studietiden och svenska eller svenska som andraspråk ingår. Utbildningen erbjuds i olika former beroende på dina förkunskaper och behov.

Lärlingsutbildning

För dig som inte har någon arbetslivserfarenhet eller mindre än ett års yrkeserfarenhet. Under utbildningstiden varvas teori med arbetsplatslärande (APL).

Valideringsutbildning

Utbildningen passar dig som har erfarenhet av arbete i pedagogiska verksamheter till exempel förskola, fritidsverksamhet, assistent i skola eller omsorg. Du bör ha erfarenhet av pedagogisk planering utifrån gällande styrdokument.

Under kartläggning går vi tillsammans igenom dina kunskaper och erfarenheter och utformar därefter ett individuellt studieupplägg. Utbildningens struktur kan göra det möjligt att kombinera studier med arbete. Du har skolförlagda studier, regelbundna träffar med din mentor och arbetsplatsförlagd validering och lärande.

Jämställd utbildning

Vuxenutbildningen ser gärna en jämställd utbildning där både kvinnor och män har samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Både kvinnor och män behövs för att klara den framtida kompetensförsörjningen inom yrkesområdet.

Yrkeskurser, sammanlagt 1300 gymnasiepoäng.

Kurs:

Poäng

Grundläggande vård och omsorg 100
Hälsopedagogik 100
Barns lärande och växande 100
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiska teorier och praktiker 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Pedagogiskt arbete 200
Skapande verksamhet 100
Etnicitet och kulturmöten 100
Specialpedagogik 1 100
Specialpedagogik 2*
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 1 100
Orienteringskurs stöd i yrkessvenska 200

*Vill du bli elevassistent tillkommer Specialpedagogik 2, 100 gymnasiepoäng.

Barnskötare lärling, Vuxenubildningen Sundsvall.
Barnskötare validering , Vuxenutbildningen Sundsvall.

Kontakt

Vägledare yrkesutbildning

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.