Barnskötare/elevassistent – valideringsutbildning

Vill du ge barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro?

Syntolkning: Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i arbetet som barnskötare och elevassistent. Du ansvarar för kontakt med föräldrar samt utvecklar den pedagogiska planeringen tillsammans med dina kollegor. Filmen visar några olika scenarion i arbetet. (1 minut.)

Efter en yrkesutbildning inom Barn- och fritid kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare. Det är en stor efterfrågan på utbildad personal inom förskolan. Du kan välja att lägga till kursen Specialpedagogik 2 för att bli elevassistent. Utbildningen vänder  dig som redan arbetar inom barn- och fritidsverksamhet men saknar behörighet.

Under utbildningen har du möjlighet att välja till yrkespaketet för elevassistent. Elevassistenten arbetar inom skolan. Oftast anställd som stöd till en elev, en barngrupp eller en hel skolklass. Det kan handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Förkunskaper

Utbildningen passar dig som har erfarenhet av arbete i pedagogiska verksamheter till exempel förskola, fritidsverksamhet, assistent i skola eller omsorg. Du bör ha arbetat aktivt med planeringsarbete och förskolans läroplan (Lpfö) eller grundskolans läroplan (Lgr11) Du bör även ha förmåga att studera i hög takt och klarar mycket självstudier.

Under kartläggning går vi tillsammans igenom dina kunskaper och erfarenheter och utformar därefter ett individuellt studieupplägg. Utbildningens struktur kan göra det möjligt att kombinera studier med arbete. Du har skolförlagda studier,, lektioner 2-3 dagar i månaden, utöver det har du regelbundna träffar med din mentor och arbetsplatsförlagd validering och lärande.

Jämställd utbildning

Vuxenutbildningen ser gärna en jämställd utbildning där både kvinnor och män har samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Både kvinnor och män behövs för att klara den framtida kompetensförsörjningen inom yrkesområdet.

Om utbildningen
Studieort: Sundsvall
Anordnare: Vuxenutbildningen Sundsvall
Utbildningstid: Ca 1 år beroende på tidigare utbildning och erfarenhet 
Utbildningstakt: Heltid, men vid individuellt upplägg kan studietakten variera.
Förkunskapskrav: Godkänt betyg i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Kontakta studievägledare för kunskapstest om du anser dig ha motsvarande kunskaper. Du kan inte göra kunskapstest i en kurs som du är antagen till. Du behöver även ha minst 1 års yrkeserfarenhet.
Utbildningsstart: 10 januari
Sista ansökningsdag: 14 november (ansökan öppnar vecka 42)
Antalet platser på utbildningen: 16
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri för dig som studerar. Kostnader för exempelvis litteratur, resor, skyddsutrustning m.m får du betala.
Rätt att ansöka om studiemedel: Ja. Studiemedel söker du på csn.se.
Studiestartsstöd: Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola. Läs mer om studiestartsstöd.

Utbildningen ger 1300 gymnasiepoäng om du läser alla yrkeskurser för inriktning barnskötare. Saknar du Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1 sedan tidigare tillkommer en orienteringskurs yrkessvenska på 200 gymnasiepoäng

Utbildningen är språkutvecklande genom hela studietiden och svenska eller svenska som andraspråk ingår.

Vi erbjuder också yrkespaketet Barnskötare lärlingsutbildning. Läs mer om utbildningen på vår hemsida.  

Ansökan

Just nu kan du inte söka denna utbildning.

Kontakt

Frågor om yrkesutbildning

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.