Anläggningsförare

Det behövs nya maskinförare i hela Sverige!

 

Syntolkning: Karin Sjöstrand berättar om sitt jobb som anläggningsmaskinförare (3:19 minuter).

Anläggningsmaskinförare arbetar vid byggandet av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. De kör maskiner för grävning, lastning, lossning och snöröjning. Vägbyggnad och grundläggning är huvudsakliga arbetsområden.

I arbetet ingåratt sköta underhåll och enklare reparationer av maskinens kringutrustning. Ibland hjälper anläggningsmaskinföraren också till med markarbeten utanför maskinen.

De vanligaste anläggningsmaskinerna är grävmaskin och hjul lastare. Anläggningsmaskinförare arbetar bland annat med att:

  • Gräva ut husgrunder
  • Gräva för bredband
  • Anlägga nya värme-, vatten- och avloppsledningar
  • Anlägga nya vägar och underhålla befintliga vägar
  • Lasta och lossa olika typer av gods och material
  • Röja snö

Anläggningsmaskiner är mycket tekniskt avancerade. I arbetet ska man kunna jobba med flera manövreringstekniker och koordinera olika rörelser samtidigt.

Minst 15 procent av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL är en central del i utbildningen där du får praktisk erfarenhet och kunskap inom yrkesområdet.

Om utbildningen

Studieort: Sundsvall
Anordnare: Yrkesakademin, i Vuxenutbildningens regi.
Utbildningstid: 44 veckor
Utbildningstakt: Heltid
Förkunskapskrav: Godkänt betyg i Svenska grund del 4/Svenska som andraspråk grund del 4, eller motsvarande kunskaper. Kontakta studievägledare för kunskapstest om du anser dig ha motsvarande kunskaper. Du kan inte göra kunskapstest i en kurs som du är antagen till.
Utbildningsstart:
Sista ansökningsdag:
Antalet platser på utbildningen: 15
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri för dig som studerar. Kostnader för exempelvis litteratur, resor, skyddsutrustning får du betala.
Rätt att ansöka om studiemedel: Ja. Studiemedel söker du på csn.se.
Studiestartsstöd: Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola. Läs mer om studiestartsstöd.

Ansökan

Just kan du inte söka denna utbildning.

Kontakt

Frågor om yrkesutbildning

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.