Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning kan anordnas inom kommunal vuxenutbildning och komvux som särskild utbildning.

Kunskapskraven för lärlingsutbildning är de samma som motsvarande utbildning som bedrivs i skolmiljö. Det innebär att eleven kan gå kurser, eller delar av kurser, på en eller flera arbetsplatser. På arbetsplatsen har eleven en handledare. Bara den som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som i övrigt anses vara lämplig får anlitas som handledare.

Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde.

Att vara lärling

Genom att vara lärling får du möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. Den största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och annan yrkesutbildning inom vuxenutbildningen är att du är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. På arbetsplatsen gör du det mesta av din yrkesutbildning och din yrkeslärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen.

Du spenderar 70 procent på arbetsplatsen och 30 procent på en skola som ansvarar för de gymnasiala kurser som ingår.

Är du intresserad av en lärlingsutbildning?

Ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare (kontaktuppgifter hittar du nedan).

Kontakt

Frågor om yrkesutbildning

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.