Ansökan till yrkesutbildning

Stegen från webbansökan till antagningsbesked.

Hos oss på Vuxenutbildningen kan du läsa yrkesutbildningar som leder till jobb. Yrkesutbildningarna har olika starter och bygger på arbetsmarknadens behov.

Om du har hittat din drömutbildning så gör du din ansökan till yrkesutbildningen här: Webbansökan yrkesutbildning

Kom ihåg att bifoga tidigare betyg från grundskola eller gymnasiet eller utlåtande om utländsk utbildning från universitets- och högskolerådet (UHR).

Vi behandlar alla inkomna ansökningar efter sista ansökningsdagen. Vi kontrollerar att din ansökan är komplett. Ibland behöver du exempelvis bifoga tidigare betyg. Om din ansökan inte är komplett kan vi inte behandla den. I webbansökan kan du se vilka dokument vi behöver.

Vi granskar att du är behörig enligt skollagen. Du måste uppfylla fyra grundkrav:

  • 20 år eller slutfört gymnasium – Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret (1 juli) det år du fyller 20 år. Om du har slutfört gymnasiet (med gymnasieexamen eller studiebevis) är du behörig även om du är yngre än 20. Det kan också finnas särskilda skäl för dig som inte har slutfört gymnasiet, och i så fall beslutar rektor.
  • Folkbokförd i en kommun – Du ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i en kommun.
    Du får inte läsa det du redan kan – En förutsättning är att du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Du som redan har ett godkänt betyg från gymnasiet får endast läsa kursen på nytt om det finns särskilda skäl. Du kan dock alltid göra en prövning.
  • Du ska ha förutsättningar att klara utbildningen – Vilken nivå kan du börja på? I lagtexten står att du ska ha “förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen”. Många kurser bygger på varandra och då ska du ha kunskaper motsvarande den underliggande kursen. Läs mer om behörighet till yrkesutbildning i skollagen, kapitel 20, paragraf 19-20 på www.riksdagen.se

Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till en yrkesutbildning med stadsbidrag ska företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

Läs mer om urval enligt Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad utbildning, paragraf 10 i förordningen (2016:937) på www.riksdagen.se

Besked om du har blivit antagen eller inte skickar vi till den e-post som du har angett i ansökan. Besked skickas ut cirka 1-2 veckor innan kursstart.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut.

Vill du tacka nej så gör det så snart som möjligt. Kontaktuppgifter står i beskedet.

Kontakt

Vägledare yrkesutbildning Studie- och yrkesvägledare för yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.