Vad är grundläggande nivå?

Studier på grundläggande nivå är till för dig som saknar betyg från grundskolan, är klar med sfi, eller vill få behörighet att söka en yrkesutbildning.

Kurserna på grundläggande nivå är anpassade för studerande över 20 år. Studierna är mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar är färre än i grundskolan. Det betyder att du får arbeta mer självständigt och att du behöver använda tid för studier även utanför lektionstid. Heltidsstudier innebär att du ska studera 40 timmar i veckan.

Du kan kombinera kurser på grundläggande nivå med kurser på gymnasial nivå, om du uppfyller behörighetskraven och inte studerar mer än 100%.

Du kan välja mellan kurser som är platsbundna eller på distans. På platsbundna kurser har du en lärare på alla lektioner. På distanskurser får du uppgifter som du ska jobba med själv.

I ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk finns nationella delkurser. Du får betyg efter varje delkurs. Ett betyg på den sista nationella delkursen motsvarar kunskapsmässigt ett betyg i kursen i sin helhet, om du har gått alla delkurserna 1-4.

Förberedande kurser vänder sig till dig som vill fräscha upp och fördjupa dina kunskaper inför fortsatta studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Alla förberedande kurser ges som schemalagda kurser på dagtid.

Förberedande kurser kan även vara kurser som förbereder dig inför studier. Det kan exempelvis vara för att du ska hitta en bra studieteknik, utveckla ditt språk eller lära dig använda digitala hjälpmedel.

Studietakt: 10 veckor:

Att jobba i Sverige
Digital kompetens BAS
Kommunikation
Studieteknik med digitala verktyg
Svenska som andraspråk, del 1
Svenska som andraspråk, del 2
Svenska som andraspråk, del 3
Svenska som andraspråk, del 4

Kurserna kan läsas på olika lång tid.

Biologi
Engelska del 1
Engelska del 2
Engelska del 3
Engelska del 4
Geografi
Historia
Kemi
Matematik del 1
Matematik del 2
Matematik del 3
Matematik del 4
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska del 1
Svenska del 2
Svenska del 3
Svenska del 4
Svenska som andraspråk del 1
Svenska som andraspråk del 2
Svenska som andraspråk del 3
Svenska som andraspråk del 4

Klicka på länken för att söka kurser hos oss: Webbansökan

Här kan du se en film om hur du ansöker:

När du skapar ett konto och skickar in en ansökan gör du även en studieplan. Studieplanen beskriver mål med studierna. I ansökan motiverar du varför du vill studera, det är viktigt att du fyller i studieplanen korrekt.

Om du vill ha hjälp med att göra en ansökan kan du boka en tid med en studie- och yrkesvägledare. Här kan du boka en tid.

Sök endast de kurser du behöver söka, du måste inte studera på heltid. Det går att läsa 1 kurs i taget om man vill.

Du rekommenderas att studera maximalt 100%. Rektor beslutar om du får studera mer än 100%.

Kom ihåg att ladda upp tidigare betyg från grundskola eller gymnasiet eller utlåtande om utländsk utbildning från universitets- och högskolerådet (UHR) i din ansökan. Du kan även välja att ladda upp dina betyg senare via Mina sidor och måste då göra det senast sista ansökningsdag.

På följande sida hittar du vårt kursutbud där du även kan göra din ansökan.

Vuxenutbildningen behandlar alla inkomna ansökningar efter sista ansökningsdagen. Vi kontrollerar att din ansökan är komplett. Ibland behöver du exempelvis bifoga tidigare betyg. Om din ansökan inte är komplett kan vi inte behandla den. I webbansökan kan du se vilka dokument vi behöver.

Vuxenutbildningen granskar att du är behörig enligt skollagen. Enligt skollagen är utbildning på grundläggande nivå en rättighet om du:

  • fyllt 20 år
  • är folkbokförd i Sverige
  • saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i den svenska grundskolan, och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Läs mer om behörighet till studie på grundläggande nivå i skollagen, kapitel 20, paragraf 11 på www.riksdagen.se.

Ditt antagningsbesked finns cirka 1-2 veckor innan kursstart på Mina sidor. Du får även en notis till mejladressen som du har angett i webbansökan. I antagningsbeskedet får du veta om du är antagen till kursen eller inte. Om du inte har blivit antagen kan du se varför.

Vill du tacka nej till en kurs ska du göra det så snart som möjligt. I antagningsbeskedet står det hur du ska göra om du vill tacka nej..

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.