Vad är grundläggande nivå?

Studier på grundläggande nivå är för dig som saknar kunskaper som vanligtvis uppnås i grundskolan.

När du läser kurser på grundläggande nivå som vuxen så är de anpassade för studerande över 20 år. Studierna är mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar färre än i grundskolan. Det betyder att du får arbeta mer självständigt att du kommer att behöva lägga tid för studier även utanför lektionstid. Du möter lärare som är engagerade och stöttar dig genom hela din studietid.

Du kan kombinera kurser på grundläggande nivå med kurser på gymnasial nivå, förutsatt att du uppfyller behörighetskraven.

Du kan läsa kurser schemalagt på dagtid i skolan eller på distans.

I ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk finns delkurser. Det är de mest omfattande, både till poäng och innehåll. Delkurserna gör det enklare att anpassa innehållet till elevens behov, förutsättningar och mål med studierna. Du får betyg efter varje delkurs. Ett betyg på den sista nationella delkursen motsvarar kunskapsmässigt ett betyg i kursen som helhet

Förberedande kurser vänder sig till dig som vill fräscha upp och fördjupa dina kunskaper inför fortsatta studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Alla förberedande kurser ges som schemalagda kurser på dagtid.

Förberedande kurser kan även vara kurser som förbereder dig inför studier. Det kan exempelvis vara för att du ska hitta en bra studieteknik, utveckla ditt språk eller lära dig använda digitala hjälpmedel.

Dessa kurser läses under 10 veckor:

Att jobba i Sverige
Digital kompetens BAS
Engelska del 1
Engelska del 2
Engelska del 3
Engelska del 4
Förberedande kurs Matematik
Kommunikation
Studieteknik med digitala verktyg
Svenska som andraspråk, del 1
Svenska som andraspråk, del 2
Svenska som andraspråk, del 3
Svenska som andraspråk, del 4
Dessa kurser läses under 20 veckor:

Grundläggande kurs i naturorienterade ämnen (inledande kurs)
Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen

Kurserna kan läsas på olika lång tid.

Biologi
Engelska del 1
Engelska del 2
Engelska del 3
Engelska del 4
Förberedande kurs svenska som andraspråk
Geografi
Historia
Kemi
Matematik del 1
Matematik del 2
Matematik del 3
Matematik del 4
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska del 1
Svenska del 2
Svenska del 3
Svenska del 4
Svenska som andraspråk del 1
Svenska som andraspråk del 2
Svenska som andraspråk del 3
Svenska som andraspråk del 4

Klicka på länken för att söka kurser hos oss: Webbansökan

Här kan du se en film om hur du ansöker:

När du skapar ett konto och skickar in en ansökan skapar du din studieplan. Studieplanen beskriver mål med studierna. I ansökan motiverar du varför du vill studera, det är viktigt att du fyller i studieplanen korrekt.

Sök endast de kurser du behöver söka, du måste inte studera på heltid. Man kan läsa 1 kurs i taget om man vill.

Vi kommer inte att bevilja dig att bli antagen till mer än 100%. Endast om särskilda skäl föreligger kan rektor besluta om att mer än 100% studietakt beviljas. Vi tittar då på vad du skrivit i din studieplan och gör en bedömning om du har förutsättningar att tillgodogöra dig de kurser du sökt. Vi tittar även på dina tidigare studieresultat i vår bedömning.

Kom ihåg att bifoga tidigare betyg från grundskola eller gymnasiet eller utlåtande om utländsk utbildning från universitets- och högskolerådet.

Vi behandlar alla inkomna ansökningar efter sista ansökningsdagen. Vi kontrollerar att din ansökan är komplett. Ibland behöver du exempelvis bifoga tidigare betyg. Om din ansökan inte är komplett kan vi inte behandla den. I webbansökan kan du se vilka dokument vi behöver.

Vi granskar att du är behörig enligt skollagen. Enligt skollagen är utbildning på grundläggande nivå en rättighet om du fyllt 20 år och:

är bosatt i Sverige,
saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i den svenska grundskolan, och
har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Läs mer om behörighet till studie på grundläggande nivå i skollagen, kapitel 20, paragraf 11 på www.riksdagen.se

Ditt antagningsbesked publiceras cirka 1-2 veckor innan kursstart i Mina sidor. Du får även en notifikation till den mejladress du angett i webbansökan. I beskedet kan du se om du blivit antagen eller inte. Om du inte blivit antagen kan du se varför.

Vill du tacka nej så gör det så snart som möjligt. Kontaktuppgifter står i antagningsbeskedet.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.