Vård- och omsorgsutbildning

Är du intresserad av människor och vill ha ett givande och spännande yrke?

Vård- och omsorgsutbildningen är ett yrkesprogram som vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller omsorg.

Vård- och omsorgspersonal arbetar närmast vårdtagaren. Som vård- och omsorgspersonal har du en betydelsefull roll för personers omvårdnad med målet att bevara och återställa människors hälsa. Du kan arbeta på sjukhus, i hemmet, på boenden eller hos privata vårdgivare. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta personlig vård, stöd i dagliga rutiner och kommunikation, läkemedelshantering, planering och dokumentation, aktivering och pedagogisk vägledning.

Utbildningstid är 75 veckor på heltid om du läser alla programgemensamma kurser och en fördjupning.

Studiestödspoäng är 1600 gymnasiepoäng om du läser alla programgemensamma kurser och en fördjupning.

Studieort är Sundsvall.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en central och viktig del i utbildningen där du får praktisk erfarenhet och kunskap inom yrkesområdet. APL ingår vid tre tillfällen under utbildningen och är knutna till vissa kurser.

Utbildningen erbjuds i olika former beroende på dina förkunskaper och behov. Samtliga elever startar med kartläggning och individuell studieplanering. Vuxenutbildning ska enligt skollagen utformas utifrån den enskilda elevens studieplan och därför kan utbildningstiden variera.

Reguljär: För dig som inte har någon arbetslivserfarenhet eller mindre än ett års yrkeserfarenhet. Under utbildningstiden varvas teori med arbetsplatslärande (APL).

Valideringsutbildning: Har arbetat inom vård och omsorg under minst 1 år, där du skaffat dig praktisk och/eller teoretisk kompetens.Gärna inom flera områden/arbetsplatser.

Språk- och arbetsintegrerad utbildning: Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är ny i det svenska språket och har ett intresse av att arbeta inom vård och omsorg. Det innebär att vi kommer att arbeta mycket med det svenska språket och yrkesspråket under utbildningen.

 

Efter de programgemensamma kurserna kan du välja tre olika yrkesutgångar:

 • Psykiatri och specialpedagogik,
 • Akutsjukvård och demens
 • Hemsjukvård, palliativvård och demens.

Oavsett fördjupning är kärnan i arbetet omsorg och omvårdnad. Efter avslutad utbildning har du förståelse för hur olika livsvillkor, kulturer och religioner påverkar människor. Du har även kunskap om hur människor fungerar biologiskt, psykologiskt och socialt.

Jämställd utbildning

Vuxenutbildningen ser gärna en jämställd utbildning där både kvinnor och män har samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Vård- och omsorgsarbetet är ett kvinnodominerande yrke och fler män behöver söka sig till välfärdsyrkena för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

Programgemensamma kurser:

 • Svenska 1 eller Svenska 1 som andraspråk, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Psykologi, 50 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng + APL
 • Medicin 1, 150 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1,100 poäng
 • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

Fördjupningar:

Fördjupning inom hemsjukvård, palliativ vård och demens

 • Hemsjukvård 100 poäng + APL
 • Palliativ vård 100poäng
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100poäng + APL
 • Vårdpedagogik & handledning 100 poäng
 • Vård- och omsorgsspecialisering 100 poäng

Fördjupning inom akutsjukvård och demens

 • Akutsjukvård 200 poäng + APL
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng + APL
 • Vårdpedagogik & handledning 100 poäng
 • Vård- och omsorgsspecialisering 100 poäng

Fördjupning inom psykiatri och specialpedagogik

 • Psykiatri 2, 200 poäng + APL
 • Specialpedagogik 2, 100 poäng + APL
 • Vårdpedagogik & handledning 100 poäng
 • Vård- och omsorgsspecialisering 100 poäng

Vuxenutbildningen är del av Vård- och Omsorgscollege Västernorrland, där fackförbund, landsting- och kommunala arbetsgivare är samarbetspartners. Tillsammans arbetar vi med att kvalitetsutveckla utbildningen för att ge eleverna de kompetenser de behöver för att möta framtidens krav och behov på arbetsmarknaden.

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren.

När eleven har genomfört alla kurser med godkända betyg så erhåller hen ett diplom.

Läs mer om certifieringen på www.vo-college.se

Förkunskapskravet är grundskola.

Utbildningen startar varje höst och vår. Ansökningsperioderna är veckorna 16-21 för höststarten, veckorna 42-45 för vårstarten.

Karens

Vuxenutbildningen har infört karens för de personer som avslutat en yrkesutbildning och vill läsa ytterligare yrkesutbildning. Det innebär att du måste vänta 6 månader innan du kan söka en ny yrkesutbildning.

Webbansökan.

Kontakt

Christine Hedin Studie- och yrkesvägledare för interna yrkesutbildningar, barn och fritid samt vård och omsorg

060-19 47 32

Navigator, Lasarettsvägen 19

Pelle Broman Studie- och yrkesvägledare yrkesutbildning

060-19 47 13

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.