Träarbetare

Byggbranschens största yrkesgrupp med varierande uppgifter under hela byggprocessen.

Träarbetare (tidigare kallat snickare) arbetar med nyproduktion, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Det kan vara småhus, lägenhetshus, kontorslokaler, industrilokaler och sjukhus. Träarbetare arbetar även med anläggningsarbeten, till exempel brobyggen. Träarbetaren har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning.

Arbetsuppgifterna varierar. Det kan exempelvis handla om formsättning av väggar och pelare, spikning av tak samt montering av dörrar, fönster och olika skivor. De flesta arbeten utgår från en färdig ritning. Utomhusarbeten förekommer i stor utsträckning. Träarbetaren bör ha en god fysik och vara beredd på att ofta byta arbetsplats. Resor till arbete utanför hemorten är vanlig.

Efter utbildningen söker du anställning som lärling. Körkort rekommenderas för att underlätta möjligheten till APL-plats samt anställning efter utbildningen.

Utbildningstid är 51 veckor på heltid.

Studiestödspoäng är 1600 gymnasiepoäng.

Studieort är Sundsvall.

Anordnare är Yrkesakademin i Vuxenutbildningens regi.

15% av utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats. Där får du träna på de praktiska momenten och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

I utbildningen ingår en orienteringskurs på 100 poäng. Du ansöker hela utbildningen på 51 veckor men blir i första läget antagen till en 3 veckors orienteringskurs. Om du efter orienteringskursen bedöms ha förutsättningar att klara av resterande utbildning blir du automatiskt antagen till fortsättningen. Mer information i Antagningsbesked och vid kursstart.

Utbildningens kurser kan variera.

Förkunskapskraven kan variera.

Se information om utbildningsstarter och ansökan i vår kurskatalog.

Karens

Vuxenutbildningen har infört karens för de personer som avslutat en yrkesutbildning och vill läsa ytterligare yrkesutbildning. Det innebär att du måste vänta 6 månader innan du kan söka en ny yrkesutbildning.

Kontakt

Pelle Broman Studie- och yrkesvägledare yrkesutbildning

060-19 47 13

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.