Barn- och fritidsutbildning

Vill du ge barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro?

Efter en yrkesutbildning inom Barn- och fritid kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare. Det är en stor efterfrågan på utbildad personal inom förskolan. Du kan välja att lägga till kursen Specialpedagogik 2 för att bli elevassistent.

Utbildningen vänder sig till dig som vill få kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent men även dig som redan arbetar inom barn- och fritidsverksamhet men saknar behörighet.

Barnskötare

Som barnskötare arbetar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Du ansvarar också för kontakt med föräldrar samt utvecklar den pedagogiska planeringen tillsammans med förskolläraren.

Elevassistent

Elevassistenten arbetar inom skolan. Oftast anställd som stöd till en elev, en barngrupp eller en hel skolklass. Det kan handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

 

Utbildningstid är 44 veckor på heltid om du läser alla yrkeskurser.

Utbildningen ger 1300 gymnasiepoäng om du läser alla yrkeskurser för inriktning barnskötare. Saknar du Svenska som andraspråk 1 eller Svenska 1 sedan tidigare tillkommer en orienteringskurs i svenska på 200 gymnasiepoäng, eller Svenska som andraspråk 1, 100 gymnasiepoäng eller svenska 1, 100 gymnasiepoäng.

Studieort är Sundsvall.

Utbildningen ska vara språkutvecklande genom hela studietiden och svenska eller svenska som andraspråk ingår.

Jämställd utbildning

Vuxenutbildningen ser gärna en jämställd utbildning där både kvinnor och män har samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Barn- och fritid är ett kvinnodominerande yrkesområde och fler män behöver söka sig till yrket för att klara den framtida kompetensförsörjningen

Arbetsförlagt lärande (APL) är en central del i yrkesutbildning, då denna ska bidra till att du utvecklar såväl yrkeskunskaper som en yrkesidentitet.

Utbildningen erbjuds i olika former beroende på dina förkunskaper och behov.

Lärlingsutbildning

För dig som inte har någon arbetslivserfarenhet eller mindre än ett års yrkeserfarenhet. Under utbildningstiden varvas teori med arbetsplatslärande (APL).

Valideringsutbildning

Utbildningen passar dig som har erfarenhet av arbete i pedagogiska verksamheter tex förskola, fritidsverksamhet, assistent i skola eller omsorg. Du bör ha erfarenhet av pedagogisk planering utifrån gällande styrdokument.

Under kartläggning går vi tillsammans igenom dina kunskaper och erfarenheter och utformar därefter ett individuellt studieupplägg.. Utbildningens struktur kan göra det möjligt att kombinera studier med arbete. Du har skolförlagda studier, regelbundna träffar med din mentor och arbetsplatsförlagd validering och lärande.

Yrkeskurser, sammanlagt 1300 gymnasiepoäng.

 • Pedagogiskt arbete. 200 gymnasiepoäng.
 • Pedagogiskt ledarskap. 100 gymnasiepoäng.
 • Människors miljöer. 100 gymnasiepoäng.
 • Etnicitet och kulturmöten. 100 gymnasiepoäng.
 • Kommunikation. 100 gymnasiepoäng.
 • Pedagogiska teorier och praktiker. 100 gymnasiepoäng
 • Hälsopedagogik. 100 gymnasiepoäng.
 • Barns lärande och växande. 100 gymnasiepoäng.
 • Specialpedagogik 1. 100 gymnasiepoäng.
 • Grundläggande vård och omsorg. 100 gymnasiepoäng
 • Lärande och utveckling. 100 gymnasiepoäng.
 • Skapande verksamhet. 100 gymnasiepoäng.

Vill du bli elevassistent så tillkommer Specialpedagogik 2, 100 gymnasiepoäng.

Saknar du Svenska 1, 100 gymnasiepoäng eller Svenska som andraspråk 1,100 gymnasiepoäng så tillkommer dessa kurser, eller en orienteringskurs i svenska på 200 gymnasiepoäng.

Lärlingsutbildning

Grundläggande svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande.

Validering

Minst 1 års yrkeserfarenhet

Barn- och fritid lärling startar varje höst, vecka 33. Ansökningsperiod är vecka 16-21 för start under hösten.

Barn och fritid validering startar både vår vecka 2, och höst vecka 33.

Ansökningsperiod är vecka 16-21 för start under hösten,

Ansökningsperiod är vecka 42-45 för att start på våren.

Karens

Vuxenutbildningen har infört karens för de personer som avslutat en yrkesutbildning och vill läsa ytterligare yrkesutbildning. Det innebär att du måste vänta 6 månader innan du kan söka en ny yrkesutbildning.

Webbansökan.

Kontakt

Christine Hedin Studie- och yrkesvägledare för interna yrkesutbildningar, barn och fritid samt vård och omsorg

060-19 47 32

Navigator, Lasarettsvägen 19

Pelle Broman Studie- och yrkesvägledare yrkesutbildning

060-19 47 13

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.