Anläggningsförare

Anläggningsförare är ett yrke och ett samlingsnamn för alla som arbetar med jordförflyttande maskiner.

Anläggningsförare är ett yrke och ett samlingsnamn för alla som arbetar med jordförflyttande maskiner. Överallt där det byggs behövs skickliga anläggningsförare för olika typer av entreprenadmaskiner.

Den yrkesinriktade utbildningen utformad för arbete som anläggningsförare syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att söka information samt planera, organisera, utföra vanliga arbetsuppgifter och att köra och manövrera fordon i olika trafikmiljöer.
 • Kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 • Förmåga att göra riskbedömningar samt hur mänskliga faktorer påverkar i situationer på arbetsplatsen och i trafiken.
 • Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
 • Förmåga att hantera och vårda material, verktyg, maskiner och fordon samt att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
 • Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.
 • Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
 • Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
 • Kunskaper om företagande och entreprenörskap inom branschen.

Utbildningstiden kan variera, vänligen se i vår kurskatalog.

Studiestödspoäng/gymnasiepoäng kan variera, vänligen se i vår kurskatalog.

Studieort: Sundsvall.

Anordnare: Yrkesakademin i Vuxenutbildningens regi.

15% av utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats. Där får du träna på de praktiska momenten och omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Utbildningen innehåller både teori, föreläsningar och praktik (APL) för att du ska få en verklig uppfattning om och förståelse för yrket. Studietakten är heltid och du förväntas delta i daglig undervisning. Under din praktik så gäller arbetsplatsens tider.

Utbildningens kurser kan variera.

Förkunskapskraven kan variera.

Se information om utbildningsstarter och ansökan i vår kurskatalog.

Karens

Vuxenutbildningen har infört karens för de personer som avslutat en yrkesutbildning och vill läsa ytterligare yrkesutbildning. Det innebär att du måste vänta 6 månader innan du kan söka en ny yrkesutbildning.

Kontakt

Pelle Broman Studie- och yrkesvägledare yrkesutbildning

060-19 47 13

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.