Svenska för invandrare, SFI

För dig som är över 16 år, är folkbokförd i en kommun och saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

2020-03-31 Information med anledning av coronaviruset
SFI som sker på distans

Även om du läser SFI hemifrån är det viktigt att du deltar i de aktiviteter du får av dina lärare.

Dina lärare kan försöka få kontakt med dig via sms, telefon, mejl eller WhatsApp. Ta kontakt med dina lärare om du inte fått samtal, sms, mejl eller inbjudan till WhatsApp!

Om din lärare försöker få kontakt med dig och du inte svarar inom 3 veckor blir du utskriven från SFI.

Anmäl frånvaro med ett sms till 073-2807401. Skriv ditt namn och personnummer.

Anmälan till SFI

 

För att ansöka till SFI behöver du:

 • ha fyllt 16 år
 • vara folkbokförd i Sundsvalls kommun
 • inte ha svenska som modersmål
 • ha ett personnummer (eller samordningsnummer för EU-medborgare)

Du måste ha ordnad barnomsorg om du ska studera SFI på dagtid.

Om du har A-kassa, kontakta din A-kassan innan du anmäler dig till SFI.

Studieväg 1

För dig som har kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet och som inte kan läsa och skriva på ditt eget språk.
Långsam studietakt.
Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.

Studieväg 2

För dig som har studerat på grundskola eller gymnasium i ditt hemland i mindre omfattning än motsvarande svensk gymnasieskola.
Normal studietakt.
Inom studieväg 2 finns kurserna B, C och D.

Studieväg 3

För dig som har en utbildning som motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Du behöver god studievana och förmåga att arbeta självständigt.
Snabb studietakt.
Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Sfi dag

Du kan läsa SFI dagtid på alla studievägar och kurser.
Klassrumsundervisning 15 timmar i veckan. Du går i skolan fem dagar i veckan och har undervisning på förmiddagen eller på eftermiddagen.
Du kan inte välja själv om du ska läsa på förmiddagen eller eftermiddagen utan det beror på vilken kurs du placeras i.
Har du särskilda skäl som gör att du bara kan läsa en viss tid på dagen kan du meddela oss detta när du anmäler dig till SFI så tar vi hänsyn till det. Särskilda skäl är arbete, praktik, sjukdom eller andra studier.

SFI deltid

Du kan läsa SFI på deltid inom studieväg 1 (kurs C och D), 2 (kurs B och C) och 3 (kurs C).
Passar dig som inte kan delta i undervisning varje dag, till exempel om du arbetar, praktiserar eller studerar.
Deltidsgruppen är öppen dagligen 9.00 – 14.45 stängt mellan 11.30 – 12.15.
Du väljer själv vilka dagar och tider du kommer till skolan och träffar din lärare.

SFI distans

Du kan läsa SFI på distans inom studieväg 2 eller 3, kurs C eller D.
Sfi på distans är till för dig som kommit en bit på väg med svenska språket. Du studerar själv hemma och behöver en dator och internetuppkoppling.
Sfi på distans via webb och lärplattform kräver mycket eget arbete. Du har kontakt med din lärare via webben.
Du kan studera SFI distans på heltid eller deltid.

Kursstarter

På grund av coronaviruset startar inte alla kurser på SFI just nu. Om du har skickat in en anmälan till SFI så kommer vi att kontakta dig så fort vi vet när du kan börja.

 • 28 september 2020 (sista ansökan 13 september)
 • 2 november 2020 (sista ansökan 18 oktober)
 • 7 december 2020 (sista ansökan 22 november)

 

Behöver du en kopia på din SFI-anmälan?

Ibland frågar olika myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen efter ett bevis på att du har anmält dig till SFI. Du kan själv skriva ut en kopia på din anmälan. Direkt när du har klickat på skicka in din SFI-anmälan kan du göra det. Klicka på skriv ut och välj om du vill spara kopian eller skriva ut direkt.

Du får också ett sms och ett mail skickat till dig så du ser att vi har tagit emot din anmälan.

Mejla till sfianmalan@sundsvall.se för att få kvitto på din anmälan.

Karens

Avbröt du själv dina studier på grund av t.ex. arbete, praktik, föräldraledighet, sjukdom eller frånvaro (3-veckorsregeln)?
Du kan då göra en ny anmälan till SFI tidigast 3 månader efter ditt avbrott.

Avbröt rektorn för SFI dina studier?
Du kan då göra en ny anmälan till SFI tidigast 6 månader efter avbrottet.  

 Vill du börja SFI igen?

 1. Gör en anmälan till SFI.
 2. Därefter skickas en länk till en e-tjänst till dig. Du måste logga in och svara på frågorna i e-tjänsten inom en månad. Svarar du inte i tid kan du inte anmäla dig igen till SFI förrän efter tre månader.
 3. Rektor fattar beslut om du får börja eller inte, vi informerar dig via post eller sms om beslutet.
 4. Om rektorn beslutar att du inte får börja så kan du överklaga beslutet inom tre veckor.

När du läser SFI kan du välja att samtidigt läsa en annan utbildning. Du kan läsa olika kurser på grundläggande nivå som till exempel matematik eller samhällskunskap. Det finns också olika orienteringskurser som digital kompetens, kommunikation eller att jobba i Sverige. Vi har också yrkesutbildningar som du kan kombinera SFI med.

Kontakta studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om hur du kan kombinera dina studier. 

Kontakt

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.