Svenska för invandrare, SFI

För dig som är över 16 år, är folkbokförd i en kommun och saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

2020-03-31 Information med anledning av coronaviruset
SFI som sker på distans

Även om du läser SFI hemifrån är det viktigt att du deltar i de aktiviteter du får av dina lärare.

Dina lärare kan försöka få kontakt med dig via sms, telefon, mejl eller WhatsApp. Ta kontakt med dina lärare om du inte fått samtal, sms, mejl eller inbjudan till WhatsApp!

Om din lärare försöker få kontakt med dig och du inte svarar inom 3 veckor blir du utskriven från SFI.

 

Kurser och studievägar inom sfi

Inom sfi finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3). Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade.

  • Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.
  • Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Svenska för invandrare, SFI ger dig de kunskaper i svenska språket som du behöver för att kunna arbeta och fungera i samhället. Du får lära dig att både tala, läsa, höra och skriva på svenska.

Sfi anpassas efter just dina behov

Kursen anpassas efter dig och just dina behov. Om du till exempel är van att studera kan du lära dig svenska fortare än om du inte är van att studera. Därför kan du läsa SFI i olika studievägar.

Läs mer om hur du anmäler dig till SFI

Se film om hur du anmäler dig till SFI:

How to apply for SFI:

Att studera svenska för invandrare ska också innebära ett samarbete med arbetsförmedlingen där du som elev får möjlighet att öva på språket i jobbmiljö. Det kan även innebära att du kommer i kontakt med arbetslivet genom eventuell praktik.

Kontakt

Var sidan till hjälp?