Svenska för invandrare, SFI

För dig som är över 16 år och saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Svenska för invandrare, SFI ger dig de kunskaper i svenska språket som du behöver för att kunna arbeta och fungera i samhället. Du får lära dig att både tala och skriva på svenska.

Sfi anpassas efter just dina behov

Kursen anpassas efter dig och just dina behov. Om du till exempel är van att studera kan du lära dig svenska fortare än om du inte är van att studera. Därför kan du läsa SFI i olika studievägar.

Läs mer om hur du anmäler dig till SFI

Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D

Steg 1 är för dig som helt saknar skolvana eller har en mycket kort studiebakgrund. Studierna går ofta i en lite långsammare takt så alla får tid att lära sig. Denna studieväg vänder sig i första hand till dig med ingen eller mycket kort studiebakgrund.

 • Till dig som inte kan läsa och skriva på ditt modersmål.
 • Till dig som kan läsa och skriva på ditt modersmål men som inte behärskar det latinska alfabetet tillräckligt bra.
 • Till dig som av olika anledningar behöver längre tid för inlärning.

Du kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg. 

 

Studieväg 2 utgörs av kurserna B, C och D

Denna studieväg vänder sig till dig som har en viss studievana. Studierna går i ett lite högre tempo och förutsätter därför viss skolvana hos dig som elev. Utbildningen startar på en språklig nybörjarnivå. Steg 2 och 3 är för dig som har kunskaper motsvarande grundskola från ditt hemland.  

 • Till dig som kan läsa och skriva med det latinska alfabetet med ett relativt gott flyt.
 • Till dig som kan använda lexikon och liknande hjälpmedel för att på egen hand lära dig svenska.
 • Till dig som behöver stöd för att utveckla en kommunikativ språkförmåga. Detta innefattar ord, fraser, uttal och grammatik.
 • Till dig som behöver stöd för att träna hur man skriver texter för olika användningsområden.

Du kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg. 

 

Studieväg 3 utgörs av kurserna C och D

Denna studieväg vänder sig till dig med god studievana. Steg 2 och 3 är för dig som har kunskaper motsvarande grundskola från ditt hemland. Studierna går i ett högre tempo och förutsätter därför viss skolvana hos dig som elev.

 • Till dig som behärskar det latinska alfabetet väl.
 • Till dig som visar att du förstår grammatiska system och kan göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.
 • Till dig som har strategier för hur du ska nå en mottagare. Du visar färdigheter i kommunikativ språkförmåga liksom kunskap om hur man skriver texter för olika användningsområden. Det vill säga att du kan med ett begränsat ordförråd förmedla egna muntliga liksom skriftliga presentationer på en högre språklig nivå.

 

Övergripande mål

Kunskapsmålen är riktade mot kurserna och de är indelade i fem olika områden:

 • Hörförståelse,
 • Läsförståelse,
 • Muntlig interaktion,
 • Muntlig produktion och
 • Skriftlig färdighet.

Övergripande mål för kurs A

Du kan med stöd förstå och kommunicera om sådant som rör dig själv och din vardag, som presenteras mycket tydligt och konkret för dig, muntligt eller i enklare text. Du kan hantera några skriftliga vardagsnära situationer.

Övergripande mål för kurs B

Du kan förstå och kommunicera skriftligt och muntligt i vanliga situationer i vardagslivet, med enklare ord, fraser och meningar.

Övergripande mål för kurs C

Du kan förstå och kommunicera med ett enkelt språk, skriftligt och muntligt, i vanliga informella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

Övergripande mål för kurs D

Du kan, med viss anpassning till syfte och mottagare förstå och kommunicera med texter med viss komplexitet, skriftligt och muntligt, i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.

 

Att studera svenska för invandrare ska också innebära ett samarbete med arbetsförmedlingen där du som elev får möjlighet att öva på språket i jobbmiljö. Det kan även innebära att du kommer i kontakt med arbetslivet genom eventuell praktik.

Kontakt

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.