Prövning

Just nu genomför vi inga prövningar.

Du kan anmäla dig till prövning men vi vet inte när när prövningen kan se. Om du har gjort en anmälan till prövning hos oss kontaktar vid dig så fort vi har ett tillfälle att erbjuda. Du har fortfarande rätt att anmäla dig till prövning i samtliga av Sveriges kommunala vuxenutbildningar som anordnar den kurs du vill gör en prövning i, men du får själv ansvara för att kontakta dem för anmälan.

Anmälan för prövning hittar du på sidan Blanketter och e-tjänster

Prövning är en sorts slutprov där du visar att du kan hela kursens innehåll. Det betyder att du studerar på egen hand utan hjälp från lärare.

En prövning kan innehålla en eller flera delar. Dessa kan vara skriftliga, muntliga eller praktiska. Du får ett betyg på hela prövningen och prövningen kan inte kompletteras. Du har rätt att anmäla dig till en ny prövning om din prövning inte blir godkänd eller om du vill höja ditt prövningsbetyg. Du kan inte göra en prövning i en pågående kurs.

Just nu genomför vi inga prövningar.

Just nu genomför vi inga prövningar.

Du kan göra modersmålsprövning görs via Centrum för flerspråkigt lärande.

Nästa prövningstillfälle är 26/11

Vissa prövningar kostar 500 kronor per kurs, andra prövningar är gratis (se nedan). Om du ska betala gör du det i förskott via betalningsmetoden Swish (detta infördes oktober 2019).

Det kostar 500 kr för:

  • Alla som fått lägst betyget E/G eller högre betyg när de läst eller gjort prövning i kursen tidigare.
  • Alla som är inskrivna på vuxenutbildningen i Sundsvall utan att prövningskursen ingår i en studieplan.
  • Alla som är folkbokförda i annan kommun och som inte kan uppvisa en studieplan där prövningskursen ingår.
  • Alla som har kursen i sin studieplan/studieplanering och som har uteblivit från prövningstillfällen vid två eller fler gånger.

Det är gratis för:

  • Alla som har läst SFI-kurs (ej prövning) och fått betyget F på kursen.
  • Alla som är inskrivna på vuxenutbildningen i Sundsvall där prövningskursen ingår i en pågående studieplan.

Avgiften för prövning återbetalas ej:

  • Om du betalat efter sista betalningsdag. Du blir inte registrerad för prövning trots att du har betalat.
  • Om du inte kommit till prövningstillfällena.
  • Om du blir sjuk vid prövningstillfällen.

Vuxenutbildningen bedömer om du uppfyller kriterier för prövning. Om du inte uppfyller kriterier för att registreras för prövning skickas besked med motivering via sms eller mejl. Om du uppfyller kraven och ska betala sänds instruktioner per mejl inför betalning via Swish. Du meddelas per sms eller mejl om du blivit registrerad på prövning. Om prövning är gratis registreras du direkt och får besked per sms eller mejl att du blivit registrerad på prövning.

Kontakt

Elev- och besökservice

060-19 47 20

Lasarettsvägen 19

Öppettider

Se länk längst ned på sidan

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.