Prövning

Vårens prövningstillfällen är inställda tillsvidare. Information om prövningar kommer läggas ut på denna sida.

Prövning är en sorts slutprov där du visar att du kan hela kursens innehåll. Det betyder att du studerar på egen hand utan hjälp från lärare. En prövning kan innehålla en eller flera delar. Dessa kan vara skriftliga, muntliga eller praktiska. Du får ett betyg på hela prövningen och prövningen kan inte kompletteras. Du har rätt att anmäla dig till en ny prövning om din prövning inte blir godkänd eller om du vill höja ditt prövningsbetyg. Du kan inte i nuläget göra en prövning i en pågående kurs.

Vårens prövningstillfällen är inställda tillsvidare. Information om prövningar kommer läggas ut på denna sida.

Vårens prövningstillfällen är inställda tillsvidare. Information om prövningar kommer läggas ut på denna sida.

Vårens prövningstillfällen är inställda tillsvidare. Information om prövningar kommer läggas ut på denna sida.

Vårens prövningstillfällen är inställda tillsvidare. Information om prövningar kommer läggas ut på denna sida.


Modersmålsprövning görs via Centrum för flerspråkigt lärande

Nästa prövningstillfälle kommer att planeras till hösten 2020.

Vissa prövningar kostar 500 kronor per kurs, andra prövningar är gratis (se nedan). Om du ska betala gör du det i förskott via betalningsmetoden Swish (detta infördes oktober 2019).

Det kostar 500 kr för:

  • Alla som fått lägst betyget E/G eller högre betyg när de läst eller gjort prövning i kursen tidigare.
  • Alla som är inskrivna på vuxenutbildningen i Sundsvall utan att prövningskursen ingår i en studieplan.
  • Alla som är folkbokförda i annan kommun och som inte kan uppvisa en studieplan där prövningskursen ingår.
  • Alla som har kursen i sin studieplan/studieplanering och som har uteblivit från prövningstillfällen vid två eller fler gånger.

Det är gratis för:

  • Alla som har läst SFI-kurs (ej prövning) och fått betyget F på kursen.
  • Alla som är inskrivna på vuxenutbildningen i Sundsvall där prövningskursen ingår i en pågående studieplan.

Avgiften för prövning återbetalas ej:

  • Om du betalat efter sista betalningsdag. Du blir inte registrerad för prövning trots att du har betalat.
  • Om du inte kommit till prövningstillfällena.
  • Om du blir sjuk vid prövningstillfällen.

Vårens prövningstillfällen är inställda tillsvidare. Information om prövningar kommer läggas ut på denna sida.

Vårens prövningstillfällen är inställda tillsvidare. Information om prövningar kommer läggas ut på denna sida.

Anmälan till prövning hittar du på sidan Blanketter och e-tjänster

Kontakt

Elev- och besökservice

060-19 47 20

Lasarettsvägen 19

Öppettider

Se länk längst ned på sidan

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.