Lärvux

Klicka på + för att se mer information. Till vänster kan du välja ”lyssna-symbolen” i fall du vill få texten uppläst.

Lärvux är för dig som fyllt 20 år och har intellektuell funktionsnedsättning och studerat vid särskola eller har en förvärvad hjärnskada.

Lärvux vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Våra kurser kan ge dig de kunskaper du behöver för att exempelvis klara av ditt arbete, ditt boende eller din fritid.

Språk och kommunikation, 1200 poäng.

Valbara delkurser:
Kommunikation och samspel, 400 poäng.
Språket i ord och bild, 400 poäng.
Digitala kommunikationsredskap, 400 poäng.

Individ och samhälle, 1200 poäng.

Valbara delkurser:
Klara vardagslivet, 400 poäng.
Sundsvall och omvärlden, 400 poäng.
Leva tillsammans, 400 poäng.

Natur och miljö, 1200 poäng

Valbara delkurser:
Människa, djur & natur, 500 poäng.
Vardagsmatematik, 500 poäng.
Vardagsteknik, 200 poäng.

Biologi, 150 poäng.
Engelska, 450 poäng.
Fysik, 150 poäng.
Geografi, 150 poäng.
Religionskunskap, 150 poäng.
Samhällskunskap, 150 poäng.
Historia, 150 poäng.
Kemi, 150 poäng.
Teknik, 150 poäng.

Hem- och konsumentkunskap, 350 poäng.
Valbara delkurser:

-Mat, måltider och hälsa, 150 poäng.
-Konsumtion och ekonomi, 100 poäng.
-Miljö och livsstil, 100 poäng.

Matematik, 600 poäng.
Valbara delkurser:
-Talsuppfattning och tals användning, 300 poäng.
-Geometri, tid och pengar, 300 poäng.

 

Svenska, 1000 poäng.
Valbara delkurser:
-Läs- och skrivträning, 350 poäng.
-Datoranvändning, 350 poäng.
-Läsa och skriva texter, 300 poäng.

Svenska som andraspråk, 1000 poäng.

 

Engelska 1, 100 poäng.

Engelska 2, 100 poäng.

Engelska 3, 100 poäng.

Matematik 1, 100 poäng.

Matematik 2, 100 poäng.

Matematik 3, 100 poäng.

Svenska 1, 100 poäng.

Svenska 2, 100 poäng.

Litteratur, 100 poäng.

Skrivande, 100 poäng.

Digital kompetens, 100 poäng.

Hälsa 1, 100 poäng.

Om du är intresserad av att studera på Lärvux kan du kontakta studie- och yrkesvägledare. Ni bokar tid för ett möte tillsammans med lärare för att se vad du kan studera. Telefonnummer: 070-191 58 39 Mejl: lärvux@sundsvall.se

Till mötet ska du ta med dig kopior på betyg eller intyg från tidigare studier och arbete, eller andra dokument som kan styrka intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Du kan även själv ansöka till Lärvux via vår hemsida: Ansök till Lärvux I ansökningen ska du bifoga kopior på betyg eller intyg från tidigare studier och arbete, eller andra dokument som kan styrka intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Kontakt

Olivia Olofsson Studie- och yrkesvägledare

070-191 58 39

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.