Lärvux

Klicka på + för att se mer information. Till vänster kan du välja ”lyssna-symbolen” i fall du vill få texten uppläst.

Lärvux är för dig som fyllt 20 år och har intellektuell funktionsnedsättning och studerat vid särskola eller har en förvärvad hjärnskada.

Lärvux vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Våra kurser kan ge dig de kunskaper du behöver för att exempelvis klara av ditt arbete, ditt boende eller din fritid.


Lärvux erbjuder utbildning utifrån dina kunskaper och erfarenheter. Du studerar i små undervisningsgrupper och studietakten är anpassad utifrån dina behov. Antalet veckor du studerar är olika beroende på hur många poäng din kurs har.

Alla studerande får en individuell studieplan när man börjar studera. I slutet av läsåret görs en individuell utvärdering och bedömning av möjligheten att förlänga studierna. Efter avslutad kurs får du intyg eller betyg.

Du kan även läsa en kombination av kurser eller ämnesområden från gymnasiesärskolans individuella och nationella program. Du får efter avslutad utbildning ett gymnasiesärskolebevis. Där står vilka kurser du läst och vilka betyg du uppnått


Språk och kommunikation
För dig som vill utveckla kunskaper i att samspela med andra.
Kurskod: SGRSPR7

Det finns tre delkurser inom språk och kommunikation:
Kommunikation och samspel
Kurskod: SGRSPRU

Språket i ord och bild
Kurskod: SGRSPRV

Digitala kommunikationsredskap
Kurskod: SGRSPRX

Individ och samhälle
För dig som vill utveckla kunskaper om rutiner som ingår i vardagen och utveckla kunskaper om hur samhället fungerar.
Kurskod: SGRIND7

Det finns tre delkurser inom individ och samhälle:
Klara vardagslivet
Kurskod: SGRINDU

Sundsvall och omvärlden
Kurskod: SGRINDV

Leva tillsammans
Kurskod: SGRINDX

Natur och miljö
För dig som vill veta mer om vår natur och miljö samt vardagsmatematik och teknik.
Kurskod: SGRNAT7

Det finns tre delkurser inom natur och miljö:
Människa, djur och natur
Kurskod: SGRNATU

Vardagsmatematik
Kurskod: SGRNATV

Vardagsmatematik
Kurskod: SGRNATX


Biologi
För dig som vill lära dig mer om djur och natur, människokroppen och miljön.
Kurskod: SGRBIO7

Engelska
För dig som vill bli bättre på att tala och förstå engelska.
Kurskod: SGRENG7

Fysik
För dig som vill veta mer om solen, stjärnor, energi och miljö.
Kurskod: SGRFYS7

Geografi
För dig som vill lära dig om olika länder och platser i världen.
Kurskod: SGRGEO7

Hem- och konsumentkunskap
För dig som vill lära dig om livsstil, måltider, hälsa och hur du kan ta om din ekonomi.
Kurskod: SGRHEM7

Det finns tre delkurser inom hem- och konsumentkunskap:
Mat, måltider och hälsa
Kurskod: SGRHEMU

Konsumtion och ekonomi
Kurskod: SGRHEMV

Miljö och livsstil
Kurskod: SGRHEMX

Historia
För dig som vill lära dig om personer och händelser i historien.
Kurskod: SGRHIS7

Kemi
För dig som vill veta mer om vatten, luft och andra ämnen i naturen.
Kurskod: SGRKEM7

Matematik
För dig som vill lära dig om tid, pengar och tals uppfattning.
Kurskod: SGRMAT7

Det finns två delkurser inom matematik:
Talsuppfattning och tals användning
Kurskod: SGRMATU

Geometri, tid och pengar
Kurskod: SGRMATV

Religionskunskap
För dig som vill lära dig mer om olika religioner och hur de påverkar människor och samhällen.
Kurskod: SGRREL7

Samhällskunskap
För dig som vill lära dig mer om lagar och regler samt hur samhället fungerar.
Kurskod: SGRSAM7

Teknik
För dig som vill veta mer om tekniska föremål och hur man bygger enkla konstruktioner.
Kurskod: SGRTEK7

Svenska
För dig som vill träna på att läsa, skriva och använda dator.
Kurskod: SGRSVE7

Det finns tre delkurser inom svenska:
Läs- och skrivträning
Kurskod: SGRSVEU

Datoranvändning
Kurskod: SGRSVEV

Läsa och skriva texter
Kurskod: SGRSVEX

Svenska som andraspråk
För dig med annat modersmål än svenska och som träna på att läsa, skriva och använda dator.
Kurskod: SGRSVA7


Engelska 1
För dig som vill bli bättre på att tala och förstå engelska.
Kurskod: ENSENG51 

Engelska 2
För dig som har studerat engelska 1.
Kurskod: ENSENG52 

Engelska 3
För dig som har studerat engelska 1 och 2.
Kurskod: ENSENG53

Matematik 1
För dig som vill bli bättre på matematik och använda matematik i vardagen.
Kurskod: MAMMAT51

Matematik 2
För dig som har studerat matematik 1.
Kurskod: MAMMAT52

Matematik 3
För dig som har studerat matematik 1 och 2.
Kurskod: MAMMAT53 

Svenska 1
För dig som vill bli bättre på att tala, skriva och läsa texter.
Kurskod: SVBSVE51

Svenska 2
För dig som har studerat svenska 1.
Kurskod: SVBSVE52

Litteratur
För dig som läsa och skriva olika slags texter och diskutera dem.
Kurskod: SVBLIT5

Skrivande
För dig som vill bli bättre på att skriva texter.
Kurskod: SVBSKR5

Digital kompetens
För dig som vill lära sig att söka information, använda digitala verktyg och Officepaketet.
Kurskod: INMDIG5

Hälsa 1
För dig som vill lära dig om kropp och hälsa.
Kurskod: HASHAL51

Om du vill studera på Lärvux kan du kontakta studie- och yrkesvägledare (se kontaktuppgifter lägst ner). Ni bokar sedan tid för ett möte tillsammans med lärare. På mötet pratar ni om vilka kurser du vill studera och hur länge du vill studera. Till mötet ska du ta med dig kopior på betyg eller intyg från tidigare studier och arbete, eller andra dokument som kan styrka intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Du kan även själv ansöka till Lärvux på vår hemsida. I ansökan ska du bifoga kopior på betyg eller intyg från tidigare studier och arbete, eller andra dokument som kan styrka intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Så här ansöker du online:

  1. Gå till vår kurskatalog: https://sundsvall.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspx
  2. I sökrutan skriver du in kurskoden för den kurs du vill söka. Klicka sedan på den gröna rutan ”Jag vill läsa den här kursen”.
  3. Fyll i vilket datum du vill börja och hur många veckor du önskar att studera. Spara. Klicka på ”Vidare till ansökan”.
  4. Skapa ett studerandekonto eller logga in.
    A. Om det är första gången du gör en ansökan till Lärvux, så ska du skapa ett studerandekonto. Du måste fylla i ditt personnummer och e-postadress och skapa ett lösenord.
    B. Om du har studerat på Lärvux tidigare klickar du på ”Hem” och loggar sedan in med ditt personnummer och ditt valda lösenord. Om du har glömt ditt lösenord kan du klicka på ”Glömt lösenord?” och välja att få ett nytt lösenord via e-post eller SMS.
  5. Nu ska du svara på frågor om varför du vill studera, din utbildningsbakgrund och personuppgifter. När du har svarat på frågorna klickar du på den gröna rutan ”Gå vidare till nästa steg” och till sist ”Skicka in din ansökan”.

När din ansökan är inskickad blir du kontaktad på telefon eller sms och få mer information.

Här ser du film om hur du ansöker:

Kontakt

Olivia Olofsson Studie- och yrkesvägledare

060-19 47 22

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.