Grundläggande nivå

För dig som saknar kunskaper som vanligtvis uppnås i grundskolan.

Om du saknar betyg från grundläggande nivå, motsvarande svensk grundskola, kan det vara ett hinder för fortsatta studier eller till arbete. Låt det inte vara det.

När du läser kurser på grundläggande nivå som vuxen så är de anpassade för studerande över 20 år. Studierna är mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar färre än i grundskolan. Det betyder att du får arbeta mer självständigt, kommer att ta mer eget ansvar och att du kommer att behöva lägga tid för studier även utanför lektionstid. Du möter lärare som är engagerade och stöttar dig genom hela din studietid.

Du kan kombinera kurser på grundläggande nivå med kurser på gymnasial nivå, förutsatt att du uppfyller behörighetskraven.

Du kan läsa kurser schemalagt på dagtid i skolan eller på distans. Läs mer om olika sätt att studera.

Läs mer om hur du ansöker till kurser på grundläggande nivå

Behöver du hjälp att planera dina studier på grundläggande nivå mot ett fullständigt betyg? Välkommen att kontakta vägledare.

I ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk finns delkurser. Det är de mest omfattande, både till poäng och innehåll. Delkurserna gör det enklare att anpassa innehållet till elevens behov, förutsättningar och mål med studierna. Du får betyg efter varje delkurs. Ett betyg på den sista nationella delkursen motsvarar kunskapsmässigt ett betyg i kursen som helhet

 

Förberedande kurser vänder sig till dig som vill fräscha upp och fördjupa dina kunskaper inför fortsatta studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Alla förberedande kurser ges som schemalagda kurser på dagtid.

Förberedande kurser kan även vara kurser som förbereder dig inför studier. Det kan exempelvis vara för att du ska hitta en bra studieteknik, utveckla ditt språk eller lära dig använda digitala hjälpmedel.

 

Om du behöver så kan du få extra stöd. Det kan exempelvis vara mentorskap, handledning och praktiska hjälpmedel. Utöver lektionstid så kan du sitta och studera i lugn och ro i vår studiehall. Där finns lärare att fråga om du kört fast. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

 

 

Kontakt

Vägledningscentrum på stan Studievägledare

Skolhusallén 9

Öppettider

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.