Grundläggande nivå

För dig som saknar kunskaper som vanligtvis uppnås i grundskolan.

Om du saknar betyg från grundläggande nivå, motsvarande svensk grundskola, kan det vara ett hinder för fortsatta studier eller till arbete. Låt det inte vara det.

När du läser kurser på grundläggande nivå som vuxen så är de anpassade för studerande över 20 år. Studierna är mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar färre än i grundskolan. Det betyder att du får arbeta mer självständigt, kommer att ta mer eget ansvar och att du kommer att behöva lägga tid för studier även utanför lektionstid. Du möter lärare som är engagerade och stöttar dig genom hela din studietid.

Du kan kombinera kurser på grundläggande nivå med kurser på gymnasial nivå, förutsatt att du uppfyller behörighetskraven.

Du kan läsa kurser schemalagt på dagtid i skolan eller på distans.

Läs mer om olika sätt att studera.

Läs mer om hur du ansöker till kurser på grundläggande nivå

Ansöknings- och startdatum

Behöver du hjälp att planera dina studier på grundläggande nivå mot ett fullständigt betyg? Välkommen att kontakta vägledare.

I ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk finns delkurser. Det är de mest omfattande, både till poäng och innehåll. Delkurserna gör det enklare att anpassa innehållet till elevens behov, förutsättningar och mål med studierna. Du får betyg efter varje delkurs. Ett betyg på den sista nationella delkursen motsvarar kunskapsmässigt ett betyg i kursen som helhet

Förberedande kurser vänder sig till dig som vill fräscha upp och fördjupa dina kunskaper inför fortsatta studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Alla förberedande kurser ges som schemalagda kurser på dagtid.

Förberedande kurser kan även vara kurser som förbereder dig inför studier. Det kan exempelvis vara för att du ska hitta en bra studieteknik, utveckla ditt språk eller lära dig använda digitala hjälpmedel.

Om du behöver så kan du få extra stöd. Det kan exempelvis vara mentorskap, handledning och praktiska hjälpmedel. Utöver lektionstid så kan du sitta och studera i lugn och ro i vår studiehall. Där finns lärare att fråga om du kört fast.

Dagtid (schemalagt)

Se schema för grundläggande kurser (ej distans)

Dessa kurser läses under 10 veckor:

 • Att jobba i Sverige
 • Digital kompetens BAS
 • Engelska del 1
 • Engelska del 2
 • Engelska del 3
 • Engelska del 4
 • Förberedande kurs Matematik
 • Kommunikation
 • Studieteknik med digitala verktyg
 • Svenska som andraspråk, del 1
 • Svenska som andraspråk, del 2
 • Svenska som andraspråk, del 3
 • Svenska som andraspråk, del 4

Dessa kurser läses under 20 veckor:

 • Grundläggande kurs i naturorienterade ämnen (inledande kurs)
 • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen

Distans

Kurserna kan läsas på olika lång tid.

 • Biologi
 • Engelska del 1
 • Engelska del 2
 • Engelska del 3
 • Engelska del 4
 • Förberedande kurs svenska som andraspråk
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik del 1
 • Matematik del 2
 • Matematik del 3
 • Matematik del 4
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska del 1
 • Svenska del 2
 • Svenska del 3
 • Svenska del 4
 • Svenska som andraspråk del 1
 • Svenska som andraspråk del 2
 • Svenska som andraspråk del 3
 • Svenska som andraspråk del 4

Kontakt

Vägledningscentrum på stan Studievägledare

Skolhusallén 9 (vi tar inte emot besök just nu)

Öppettider

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.