Komvux som särskild utbildning för vuxna

Information om komvux som särskild utbildning.

Klicka på + för att se mer information. Till vänster kan du välja ”lyssna-symbolen” i fall du vill få texten uppläst.

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja studera inom komvux som särskild utbildning. För att vara behörig behöver du vara bosatt i Sundsvalls kommun och ha en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Komvux som särskild utbildning erbjuder utbildning utifrån dina kunskaper och erfarenheter. Du studerar i små undervisningsgrupper och studietakten är anpassad utifrån dina behov.

På komvux som särskild utbildning kan du:
• studera på grundläggande eller gymnasial nivå
• välja mellan olika kurser
• studera svenska för invandrare parallellt
• gå en yrkesinriktad utbildning
• läsa in en examen som motsvarar gymnasiesärskolan
• få tidigare kunskaper validerade

Se film om Lärvux.

Du planerar dina studier tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Du är med och gör en egen studieplan då du börjar utbildningen. I den ska det finnas med:

 • varför du studerar och vad du har för mål
 • vilka kurser du ska studera
 • hur länge du ska studera och
 • hur många verksamhetspoäng kurserna har

Komvux som särskild utbildning är uppbyggd av kurser. Varje kurs har en egen ämnesplan. I ämnesplanen beskriver man vad du ska lära dig i en kurs. Kurser som är långa kan delas upp i delkurser. Du kan välja att studera hela kursen eller delkurser.

Kombinera kurser
Du kan studera kurser på både grundläggande nivå och gymnasial nivå. Du kan också studera kurser inom andra skolformer samtidigt som du studerar inom Komvux som särskild utbildning.

Validering
I livet, i skolan och om du även har jobbat så har du lärt dig olika saker. Om du redan kan delar av innehållet i en kurs så behöver du inte läsa det en gång till. Läraren på skolan kan ta reda på vad du redan kan och skriva ned det. Detta kallas för validering.

Schema

På bilden kan du se vilka dagar som du kommer att studera olika ämnen.

Måndag: matematik på förmiddagen och språk, eller individ och samhälle på eftermiddagen.

Tisdag: svenska, engelska eller natur och miljö.

Onsdag: Språk och kommunikation på förmiddagen och digital kompetens på eftermiddagen.

Torsdag: Historia eller svenska som andraspråk på förmiddagen och engelska eller religion på eftermiddagen.

Fredag: Svenska och digital kommunikation.

*Klicka på schemabilden nedan för att få större bild och text.

Om du saknar kunskaper som man får i grundsärskolan kan du läsa kurser på grundläggande nivå.

Dessa kurser kan du välja på grundläggande nivå:
• Biologi
• Engelska
• Fysik
• Geografi
• Hem- och konsumentkunskap
• Historia
• Kemi
• Matematik
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska
• Svenska som andraspråk
• Teknik

Det finns också kurser för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom träningsskolan inom grundsärskolan.

Dessa kurser kan du välja på träningsskolenivå;
• Individ och samhälle
• Natur och miljö
• Språk och kommunikation

Du kan söka kurser på gymnasial nivå. Det är samma kurser som finns i komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå som inom gymnasiesärskolan. På gymnasial nivå kan du välja bland yrkesämnen och mer allmänna ämnen.

Dessa kurser kan du välja på gymnasial nivå:
• Engelska
• Matematik
• Svenska
• Litteratur
• Skrivande
• Digital kompetens
• Hälsa

När du är klar med en kurs ska läraren sätta betyg. Du kan få A, B, C, D eller E. E är lägsta betyg. A är högsta betyg. I stället för betyg kan du få ett intyg som visar vad du har lärt dig på kursen som du har studerat.

När du är klar med en kurs på träningsskolenivå ska du få ett intyg där det står om du har grundläggande eller fördjupade kunskaper.

Elever som gått gymnasiesärskolan ska få ett gymnasiesärskolebevis. Gymnasiesärskolebeviset ska innehålla uppgifter om vilket program du har följt, vilka kurser eller ämnesområden du har läst, ämnesområdenas omfattning samt kursernas omfattning i gymnasiesärskolepoäng. Det ska också framgå vilka betyg du har fått, information om ditt gymnasiesärskolearbete och inriktning på ditt arbetsplatsförlagda lärande. Tala med din studie- och yrkesvägledare om du vill ha ett gymnasiesärskolebevis.

Kontakta studie- och yrkesvägledare på telefon eller mejl (se kontaktuppgifter längst ned på sidan). Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig att planera dina studier. Ni bokar sedan tid för ett möte tillsammans med lärare. På mötet pratar ni om vilka kurser du vill studera och när du kan börja studera. Till mötet ska du ta med dig kopior på betyg eller intyg från tidigare studier, eller andra dokument som kan styrka intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Du kan även själv ansöka online via vår kurskatalog. I ansökan ska du bifoga kopior på betyg eller intyg från tidigare studier, eller andra dokument som kan styrka intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Så här ansöker du online:

 1.  Du gör ansökan i vår kurskatalog. Klicka på länken: Kurskatalog 
 2.  Klicka på ”Hitta kurser”. I sökrutan skriver du in namnet på den kurs du vill söka. Välj kursen i listan.
 3. Klicka på ”Lägg i kurskorgen”. Fyll i vilket datum du vill börja och hur många veckor du önskar att studera. Klicka på ”Lägg i kurskorgen”.
 4. Välj att lägga till fler kurser eller starta ansökan.
 5. Välj inloggningssätt: Skapa ett konto eller logga in. Om det är första gången du söker ska du skapa ett konto.
 6. Svara på frågor om varför du vill studera, din utbildningsbakgrund och personuppgifter.
 7. Skicka in din ansökan.

När din ansökan är inskickad blir du kontaktad på telefon eller sms och får mer information.

Se film om hur du gör en ansökan.

 

Kontakt

Olivia Olofsson Studie- och yrkesvägledare

060-19 47 22

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.