Ansökan till studier inom komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Klicka på + för att se mer information. Till vänster kan du välja ”lyssna-symbolen” om du vill få texten uppläst.

Du kan göra kursanaökan på vår hemsida eller kontakta studievägledare för att få hjälp att göra ansökan.

Få hjälp av studievägledare:

Kontakta studievägledaren på telefon eller mejl (se kontaktuppgifter längst ned på sidan). Studievägledaren hjälper dig att planera dina studier.

Ni bokar sedan tid för ett möte tillsammans med lärare. På mötet pratar ni om vilka kurser du vill studera och när du kan börja studera.

Till mötet ska du ta med dig kopior på betyg eller intyg från tidigare studier samt beslut på utredning som styrker intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Göra ansökan själv online:

Du kan själv göra kursansökan på vår hemsida. I ansökan ska du bifoga kopior på betyg eller intyg från tidigare studier samt beslut på utredning som styrker intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Så här ansöker du online:

 1. Du gör ansökan i vår kurskatalog. Klicka på länken: Kurskatalog 
 2. Klicka på ”Hitta kurser”.
 3. I sökrutan skriver du in namnet på den kurs du vill söka. Du kan också klicka på ”Visa filter” och välja skolform: Särskild utbildning, för att få fram alla våra kurser.
 4. Klicka på den kurs du vill läsa.
 5. Klicka på ”Lägg i kurskorgen”. Fyll i vilket datum du vill börja och hur många veckor du önskar att studera. Klicka på ”Lägg i kurskorgen”.
 6. Välj att lägga till fler kurser eller starta ansökan.
 7. Välj inloggningssätt: Skapa ett konto eller logga in. Om det är första gången du söker ska du skapa ett konto.
 8. Svara på frågorna om varför du vill studera, din utbildningsbakgrund och personuppgifter.
 9. Skicka in din ansökan.

När din ansökan är inskickad blir du kontaktad på telefon eller sms och får mer information.

Här kan du se en film om hur du gör ansökan:

Vi behandlar den inkomna ansökningen. Vi kontrollerar att din ansökan är komplett. Din ansökan ska innehålla kopior på betyg eller intyg från tidigare studier, eller andra dokument som kan styrka intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Vi granskar att du är behörig enligt skollagen. Vuxna som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada har rätt att delta i komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:
• De är bosatta i Sverige.
• De har inte de kunskaper som utbildningen syftar till att ge.
• De har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Du kan även vara behörig att delta i komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå om du är yngre än 20 år. I så fall måste du ha särskilda skäl som grundar sig i personliga förhållanden. Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

Läs mer om behörigheter enligt skollagen, kapitel 21, paragraf 11 och kapitel 29, paragraf 8 på www.riksdagen.se

Ditt antagningsbesked skickas till den mejladress som du angett i webbansökan cirka 1-2 veckor innan kursstart. I beskedet kan du se om du blivit antagen eller inte. Om du inte blivit antagen kan du se varför. Vill du tacka nej så gör det så snart som möjligt. Kontaktuppgifter står i antagningsbeskedet.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut.

När du är klar med en kurs ska läraren sätta betyg. Du kan få A, B, C, D eller E. E är lägsta betyg. A är högsta betyg. I stället för betyg kan du få ett intyg som visar vad du har lärt dig på kursen som du har studerat.

När du är klar med en kurs på träningsskolenivå ska du få ett intyg där det står om du har grundläggande eller fördjupade kunskaper.

Elever som gått gymnasiesärskolan ska få ett gymnasiesärskolebevis. Gymnasiesärskolebeviset ska innehålla uppgifter om vilket program du har följt, vilka kurser eller ämnesområden du har läst, ämnesområdenas omfattning samt kursernas omfattning i gymnasiesärskolepoäng. Det ska också framgå vilka betyg du har fått, information om ditt gymnasiesärskolearbete och inriktning på ditt arbetsplatsförlagda lärande. Tala med din studie- och yrkesvägledare om du vill ha ett gymnasiesärskolebevis.

Kontakt

Olivia Olofsson Studie- och yrkesvägledare

060-19 47 22

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.