Överklaga ett beslut

Här beskrivs vilka beslut du kan överklaga och hur du gör.

Skolväsendets överklagandenämnd bevakar din rätt i skolan. Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Enligt skollagen (2010:800) har du rätt att överklaga:

 • Interkommunal ersättning gymnasial vuxenutbildning. 20 kap. 21 § 3 st.
 • Upphörande av kommunal vuxenutbildning. 20 kap. 9 § 2 st.
 • Att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning. 20 kap. 9 § 2 st.
 • Mottagande till grundläggande vuxenutbildning. 20 kap. 13 §. 20 kap. 14 § 2 st
 • Mottagande till gymnasial vuxenutbildning. 20 kap. 22 §
 • Mottagande till särvux (särskolans vuxenutbildning). 21 kap. 7 § 3 st.
 • Upphörande av särvux. 21 kap. 9 § 2 st.
 • Att på nytt bereda särvux. 21 kap. 9 § 3 st.
 • Mottagande till SFI(svenska för invandrare). 20 kap. 33 §
 • Upphörande av SFI. 20 kap. 9 § 2 st.
 • Att på nytt bereda SFI. 20 kap. 9 § 3 st
 • Rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3. 29 kap. 2 § 2 st. 3 p

Skollagen hittar du på Riksdagen.se

Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga så kan du få ärendet prövat.

 

Det är viktigt att du följer dessa punkter.

 • Skriv vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och varför. Din överklagan måste ske skriftligt.
 • Skriv ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter.
 • Posta eller lämna din överklagan till:

Överklagan
Vuxenutbildningen
Jennie Sjögren
Lasarettsvägen 19
856 43 Sundsvall

 

Vi måste ha fått din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet.

Överklagandet och övriga handlingar du skickar in blir allmänna handlingar. En sekretessprövning görs för det fall någon begär att få ut handlingar. Nämndens beslut är offentliga.

Om vi inte ändrar beslutet efter ditt överklagande så skickas det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Läs mer på Overklagandenamnden.se

 

 1. Du får ett meddelande till den epost du angivit i din överklagan om att vi mottagligt din överklagan och du får då reda på om du lämnat in din överklagan i tid eller ej. Om din överklagan är för sent inkommen kommer vi inte att behandla den. Din överklagan sparas på ditt studerande konto.
 2. Den rektor som fattat beslutet utreder din överklagan och beslutar om att ändra beslutet enligt överklagan eller så kvarstår beslutet du överklagat. Du får ett skriftligt besked om vilket beslut rektor fattat, beskedet kommer till den mail du angivit i överklagan. Om vi ändrar ditt beslut kommer vi också att ta personlig kontakt med dig. Beslutet sparas på ditt studerandekonto.
 3. Om rektor inte ändrar beslutet skickas din överklagan automatiskt till Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer på Overklagandenamnden.se

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.