Överklaga ett beslut

Här beskrivs vilka beslut du kan överklaga och hur du gör.

Skolväsendets överklagandenämnd bevakar din rätt i skolan. Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Vill du överklaga ett beslut så ska du använda vår e-tjänst för överklagan.

Enligt skollagen (2010:800) har du rätt att överklaga:

 • Interkommunal ersättning gymnasial vuxenutbildning. 20 kap. 21 § 3 st.
 • Upphörande av kommunal vuxenutbildning. 20 kap. 9 § 2 st.
 • Att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning. 20 kap. 9 § 2 st.
 • Mottagande till grundläggande vuxenutbildning. 20 kap. 13 §. 20 kap. 14 § 2 st
 • Mottagande till gymnasial vuxenutbildning. 20 kap. 22 §
 • Mottagande till Särskild utbildning för vuxna (särskolans vuxenutbildning). 21 kap. 7 § 3 st.
 • Upphörande av Särskild utbildning för vuxna. 21 kap. 9 § 2 st.
 • Att på nytt bereda Särskild utbildning för vuxna. 21 kap. 9 § 3 st.
 • Mottagande till SFI(svenska för invandrare). 20 kap. 33 §
 • Upphörande av SFI. 20 kap. 9 § 2 st.
 • Att på nytt bereda SFI. 20 kap. 9 § 3 st
 • Rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3. 29 kap. 2 § 2 st. 3 p

Läs mer om Skollagen på Riksdagen.se

Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga så kan du få ärendet prövat.

Det är viktigt att du är är noggrann och bifogar alla dokument som du vill att vi ska ta i hänsyn till när vi omprövar vårt beslut. Vi måste ha fått din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet.Överklagandet och övriga handlingar du skickar in blir allmänna handlingar. En sekretessprövning görs för det fall någon begär att få ut handlingar. Nämndens beslut är offentliga.

Om vi inte ändrar beslutet efter ditt överklagande så skickas det automatiskt vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Läs mer på Overklagandenamnden.se

 1. Du får ett meddelande till den e-post du angivit i din överklagan om att vi mottagligt din överklagan och du får då reda på om du lämnat in din överklagan i tid eller ej. Om din överklagan är för sent inkommen kommer vi inte att behandla den. Din överklagan sparas på ditt studerande konto.
 2. Den rektor som fattat beslutet utreder din överklagan och beslutar om att ändra beslutet enligt överklagan eller så kvarstår beslutet du överklagat. Du får ett skriftligt besked om vilket beslut rektor fattat, beskedet kommer till den mejladress du angivit i e-tjänsten för överklagan. Om vi ändrar ditt beslut kommer vi också att ta personlig kontakt med dig. Beslutet sparas på ditt konto Mina sidor.
 3. Om rektor inte ändrar beslutet skickas din överklagan automatiskt till Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer på Overklagandenamnden.se om hur din överklagan behandlas.

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.