Kunskapstest före ansökan

Kunskapstestet hjälper dig att välja rätt nivå. Planera in ditt kunskapstest innan du gör din ansökan.

Kunskapstesten är inställda tillsvidare

Kunskapstesten avgör din kunskapsnivå och hjälper dig att välja rätt nivå. Det är även ett verktyg för att rektor ska kunna fatta beslut om att bli antagen till kurs.
Testet är inte ett prov och testresultatet är inget betyg. Du får ditt testresultat via mejl.

Testerna är webbaserade och görs på plats på Navigator.

I dessa ämnen kan du göra kunskapstest:

 • SFI (maxtid 1 tim)
 • Svenska (maxtid 1 tim och 30 min)
 • Svenska som andraspråk (maxtid 1 tim och 55 min)
 • Matematik grund – Matematik 1 (maxtid 2 tim).
 • Matematik 2-4 gymnasiet (maxtid 3 tim och 40 min)
 • Engelska (maxtid 2 tim)

Så här går kunskapstestet till:

 

Du måste göra ett kunskapstest innan du ansöker till:

 • Svenska på grundläggande nivå
 • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande- och gymnasienivå
 • Engelska på grundläggande nivå

Det är för att vi ska placera dig i rätt kurs.

 

Kunskapstesterna är tillsvidare inställda.

För personer med dokumenterad inlärningsproblematik/funktionsnedsättning finns anpassade kunskapstest i Svenska som andraspråk, Svenska och Engelska. (ADD/ADHD, dyslexi, autismspektrum, syn eller hörselnedsättning).För att anmäla sig till detta test behöver du kontakta en specialpedagog.
Ulrika Sandqvist (Specialpedagog) Mejl: ulrika.sandqvist@sundsvall.se

 

Kontakt

Vägledningscentrum på stan Studievägledare

Skolhusallén 9

Öppettider

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.