Ansökan till studier inom Lärvux

Stegen från webbansökan till antagningsbesked.

Kurser,utbildningar och webbanskan till Lärvux.

Du kan även ansöka till Lärvux i ett personligt möte med oss. Se kontaktuppgifter till studievägledare längst ner på denna sida.

Vi behandlar alla inkomna ansökningar efter sista ansökningsdagen. Vi kontrollerar att din ansökan är komplett. Du måste bifoga:

  • betyg eller intyg från tidigare studier eller arbeten
  • dokument som kan styrka din intellektuella funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

 

Vi granskar att du är behörig enligt skollagen. Vuxna som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särvux  på grundläggande nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:

  • De är bosatta i Sverige.
  • De har inte de kunskaper som utbildningen syftar till att ge.
  • De har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Man kan även vara behörig att delta i särvux på grundläggande nivå om man är yngre än 20 år. I så fall måste man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden. Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

Läs mer om behörigheter enligt skollagen, kapitel 21, paragraf 11 och kapitel 29, paragraf 8 på www.riksdagen.se

 

Ditt antagningsbesked publiceras cirka 1-2 veckor innan kursstart i ditt Studerandekonto. Du får även en notifikation till den mejladress du angett i webbansökan. I beskedet kan du se om du blivit antagen eller inte. Om du inte blivit antagen kan du se varför.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut.

Vill du tacka nej så gör det så snart som möjligt. Kontaktuppgifter står i antagningsbeskedet.

 

Kontakt

Olivia Olofsson Studie- och yrkesvägledare

060-19 47 22

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.