Musikal

I ämnet musikal får eleverna jobba med dans, drama och sång.

En grupp människor står och sjunger med ryggen mot publiken.

Elever syns bakifrån med sträckta nävar. Foto: Sundsvalls kulturskola

 

Inom musikalämnet vävs tre konstformer samman; dans, drama och sång. Varje lektion innehåller inslag av alla tre ämnen. Eleverna behöver inte ha förkunskaper i samtliga ämnen men förväntas delta aktivt i undervisningen som helhet och sjunga, dansa och agera efter egen förmåga.

Under läsåret arbetar vi inledningsvis med grundläggande övningar i respektive ämne, för att i slutet på läsåret fokusera mer på produktion.

Kursen vänder sig till elever i årskurs 7 till gymnasiet år 3. Begränsat antal platser.

Länk till Kulturskolans E-tjänst för anmälan
E-tjänst Kulturskolan

Kontakt

Hanna Nilsson Sång, Kör, El sistema, Ministråk, Musikal

070-268 18 31

Maria Strengell Drama och teater, Musikal

072-146 77 47

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.