Musikal

I ämnet musikal får eleverna jobba med dans, drama och sång.

Inom musikalämnet vävs tre konstformer samman; dans, drama och sång. Varje lektion innehåller inslag av alla tre ämnen. Eleverna behöver inte ha förkunskaper i samtliga ämnen men förväntas delta aktivt i undervisningen som helhet och sjunga, dansa och agera efter egen förmåga.

Läsåret 19/20 genomför Kulturskolan ett ettårigt projekt där eleverna utifrån ett showkoncept får utvecklas inom musikalämnets olika konstformer samt även möta publik vid flertalet tillfällen under den turné som planeras till våren 2020.

Undervisningen HT 19 kommer att ske torsdagar 16.30-18.30 (med reservation för ändring). Kursen vänder sig till elever i årskurs 7 till år 3 på gymnasiet. Kursen är full och är inte längre möjlig att söka.

Länk till Kulturskolans E-tjänst för anmälan

E-tjänst Kulturskolan

Kontakt

Hanna Nilsson Sång, Kör, El-sistema, Ministråk, Musikal

070-268 18 31

Maria Strengell Drama och teater, Musikal

072-146 77 47

Var sidan till hjälp?