Kulturverkstad

En gruppverksamhet för barn med funktionsvariationer som går i årskurs 1 till 6.

På Kulturverkstad träffas vi på Kulturskolan en gång i veckan efter skoltid. Lektionen längd kan variera något beroende på gruppen storlek och elevernas behov. Flera av Kulturskolans ämnespedagoger är involverade på olika sätt.

Syftet med Kulturverkstaden är att alla elever ska kunna delta utifrån sina förutsättningar, och att en ska få prova på och skapa i olika estetiska uttrycksformer som bild och form, dans, instrument, sång, teater och film. Allt för att varje elev ska hitta sitt uttryckssätt via skaparlust och upptäckarglädje!

Med Kulturverkstaden vill vi även främja att eleven ska känna tillhörighet till en grupp med liknande intressen.

Deltagandet i Kulturverkstaden kan leda till att eleven slussas vidare till ett specifikt ämne utifrån elevens önskemål och förutsättningar (enskilt eller i grupp), eller så fortsätter eleven i den ämnesintegrerade kulturverkstaden.

Länk till Kulturskolans E-tjänst för anmälan

E-tjänst Kulturskolan

 

Kontakt

Kerstin Meurling

Kerstin Meurling Dans, Kulturskola för alla

073-771 56 39
Krister Vestling

Krister Vestling Piano, kör, ackompanjemang

070-642 30 87

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.