Kulturverkstad

En gruppverksamhet för barn med funktionsvariationer som går i årskurs 1 till 9.

På Kulturverkstad träffas vi i Kulturskolans lokaler på Skolhusallén 17, en gång i veckan efter skoltid. Lektionens längd bestäms utifrån gruppens storlek och elevernas behov. Flera av Kulturskolans ämnespedagoger är involverade på olika sätt.

Syftet med Kulturverkstaden är att alla elever ska kunna delta utifrån sina förutsättningar, och att eleverna ska få prova på och skapa i olika estetiska uttrycksformer som bild och form, dans, instrument, sång, teater, cirkus och film. Allt för att varje elev ska hitta sitt uttryckssätt via skaparlust och upptäckarglädje!

Med Kulturverkstaden vill vi även främja att eleven ska känna tillhörighet till en grupp med liknande intressen.

Deltagandet i Kulturverkstaden kan leda till att eleven slussas vidare till ett specifikt ämne utifrån elevens önskemål och förutsättningar (enskilt eller i grupp), eller så fortsätter eleven i den ämnesintegrerade kulturverkstaden.

Länk till Kulturskolans E-tjänst för anmälan

E-tjänst Kulturskolan

Kontakt

Kerstin Meurling Dans, Kulturverkstad

072-147 06 77

Jonas Wisén Trummor och slagverk, Ensemble, Kulturverkstad

070-645 70 86

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.