Skapande skola – en satsning på mer kultur i skolan!

Sundsvalls Kulturskola har uppdraget att utforma, genomföra och följa upp satsningen i Sundsvalls kommun. Skapande skola är ett stimulansbidrag från regeringen.

Skapande skola med en bild på ett målarbete

Foto: Sundsvalls kulturskola

Några exempel på vad vi gör i Skapande skola Sundsvall

 • Flera skolor har en dramapedagog eller danspedagog som arbetar med eleverna kopplat till aktuellt ämne i undervisningen.
 • Inköp av utökad scenkonst där även tillhörande workshop kan förekomma.
 • Filmskapande, konstprojekt, författarbesök och mycket, mycket mer.

Några effekter vi har sett av arbetet med Skapande skola

 • Eleverna får ökad självkänsla
 • Eleverna får ett ökat inflytande över sitt lärande
 • Pedagoger i skolan har fått nya verktyg i de estetiska lärprocesserna för att höja måluppfyllelsen.

Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålet i högre grad. Möjligheterna är många, och det är eleverna och skolans behov som ska bestämma arbetssätt.

En utgångspunkt för satsningen är att barn och unga ska ha inflytande över de verksamheter som ingår. Skapande skola-satsningen är förankrad i skolans verksamhet genom det kulturuppdrag som läroplanen rymmer. Här står bland annat att skapande arbete är en väsentlig del i lärande och att eleverna ska utveckla sin förmåga till kreativt skapande och få ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud.

Skapande skola är regeringens stimulansbidrag i syfte att stärka arbetet med kultur i landets grundskolor åk F-9. Kulturrådet handlägger och fördelar medel.

Syftet med bidraget är att:

 • medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag
 • medverka till att öka den professionella kulturverksamheten så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och till eget skapande ökar.

Bidraget kan sökas för:

 • utökat inköp av professionell kulturverksamhet
 • insatser som främjar eget skapande som en del av undervisningen
 • insatser som främjar förbättrande strukturer för en långsiktig samverkan mellan grundskolan och kulturlivets parter

Inför ansökan till Skapande skola för läsåret 2021/2022:

Sundsvalls Kulturskola har uppdraget att samordna Skapande skola i Sundsvalls Kommuns grundskolor. I uppdraget ingår att utforma ansökan till Kulturrådet och genomföra, följa upp och utvärdera insatserna i kommunens grundskolor.

• Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålet i högre grad.

• Möjligheterna är många och det är eleverna och skolans behov som ska bestämma arbetssätt.

• En utgångspunkt för satsningen är att barn och unga ska ha inflytande över de verksamheter som ingår.

• Skapande skola-satsningen är förankrad i skolans verksamhet genom det kulturuppdrag som läroplanen rymmer. Här står bl.a. att skapande arbete är en väsentlig del i lärandet och att eleverna ska utveckla sin förmåga till kreativt skapande och få ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud.

• Samtliga insatser, bekostade av Skapande skola medel, ska vara obligatoriska för eleverna. Det innebär att genomförandet ska ske under ordinarie skoltid och ska omfatta hela klassen, hela årskursen eller hela skolan.

• Arbetet med Skapande skola i Sundsvalls kommun har tre fokusområden för insatserna:

– Elevinflytande
– Långsiktighet
– Måluppfyllelse

• Insatserna med Skapande skola medel ska ha direkt anknytning till ordinarie undervisning och vara ett komplement till det som redan pågår.

• Medel från Skapande skola ska användas till inköp av Scenkonst (dans, musik, teater/cirkus) eller professionella kulturpedagoger eller konstnärer/kulturarbetare.

Fyll i formuläret för att ansöka om Skapande Skola 2021/2022.

Vid frågor kontakta samordnare Camilla Sterner, 070-190 39 93 camilla.sterner@sundsvall.se. Arbetar onsdag – fredag på Kulturskolan.

Kontakt

Camilla Sterner Koordinator Sundsvalls Kulturskola, Samordnare för Skapande Skola.

060-19 24 92, 070-190 39 93

Öppettider

Arbetar onsdag - fredag.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.