Frågor och svar Sundsvalls Kulturskola

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna rörande vår verksamhet.

Kulturskolan ger eleven möjlighet att utveckla sig i sång och musik, dans, drama och teater, musikal, bild, film, kreativt skrivande och muntligt berättande. Vi står själva för cirka 75 publika evenemang varje år och har ofta fått förmånen att få representera kommunen såväl nationellt som internationellt.

Logga Sundsvalls Kulturskola

Foto: Sundsvalls Kulturskola

Frågor och svar

Vem får gå på Sundsvalls Kulturskola?

Vår valbara verksamhet riktar sig till barn och ungdomar i ålder 5 till 19 år. Minst en vårdnadshavare måste vara folkbokförd i Sundsvalls kommun.

Kan jag söka en kurs på mitt barns hemskola?

I e-tjänsten går det att filtrera sökningen på ”spelplats” där det framgår vilka kurser som erbjuds i nära anslutning till ordinarie skoltid på elevens hemskola, i den mån den möjligheten finns. Om Kulturskolan inte kan erbjuda efterfrågad kurs på elevens skola hänvisar vi till kurs som ges centralt på Kulturskolan.

Hur ansöker jag om plats för mitt barn?

Vårdnadshavaren loggar in med bank-id på Kulturskolans e-tjänst och kan därefter ansöka om plats för sitt/sina barn. Saknar du bank-id, eller om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter, gör du ansökan på den blankett som finns på e-tjänstens förstasida. E-tjänsten är uppbyggd så att endast kurser som är sökbara baserat på barnets ålder syns och är möjliga att söka till. Vårdnadshavaren hanterar allt från ansökan, erbjudanden om plats och uppsägning av kursplats direkt i e-tjänsten under “Min sida”. Det går att ansöka om plats för maximalt tre kurser. Observera att det är den person som har gjort ansökan som sedan kan se och hantera den information som finns kring eleven, till exempel se schema, svara på erbjudande om plats, säga upp plats med mera.

När kan ansökan om plats lämnas för mitt barn?

Vår e-tjänst har en automatisk åldersbegränsning vid inloggning. Det år eleven uppnår rätt ålder för en kurs kan ansökan göras via kulturskolans e-tjänst. Till detta krävs bank-id. E-tjänsten fungerar så att när vårdnadshavaren anger vilket barn ansökan gäller så är bara de kurser som är möjliga att söka, baserat på ålder, som syns.

Går det att delta i flera kurser samtidigt?

En elev kan bara delta i en individuell kurs åt gången. Däremot kan eleven delta exempelvis i en fiolkurs samtidigt som hen deltar i gruppverksamhet, till exempel en bildkurs eller en danskurs i mån av plats. Det går att göra ansökan till och delta i maximalt tre kurser, men alltså inte inom samma inriktning. När en elev blir antagen till en kurs inom inriktningen instrument eller sång (gäller ej Sång i grupp) så tas ansökningar till övriga individuella ämnen bort. Du som ansökt om plats kan närsomhelst logga in på e-tjänsten och plocka bort inaktuella köplatser.

Byta kurs

För att kunna ansöka om att byta instrument måste eleven har spelat det ursprungliga instrumentet under tid motsvarande en termin. Möjligheten att byta instrument är begränsad till terminsstart och endast i den mån det uppstår vakanser. Om eleven är antagen till ett instrument men vill byta till ett annat måste du kontakta expeditionen på 060-192490.

Jag saknar Bank-ID, hur gör jag?

Om du saknar bank-id kan du anmäla ditt barn via en pdf-blankett. Ladda ned blanketten på Kulturskolans E-tjänst, skriv under och lämna eller skicka in den till Kulturskolans expedition.

Jag har skyddade personuppgifter, hur anmäler jag mitt barn?

Har vårdnadshavaren eller eleven skyddade personuppgifter ska anmälan lämnas in på blankett och inte i e-tjänsten. Blanketten finns på e-tjänsten. Ingen inloggning krävs för att skriva ut blanketten.

Barn med funktionsvariationer

Vi strävar efter att hitta en individuell lösning för varje elev oavsett vilken kurs eleven söker. Kulturskolan har även en riktad gruppverksamhet – Kulturverkstad – för barn med funktionsvariationer och som går i årskurs 1-9. Mer information finns på sidan Kulturskola för alla.

Kurserna är sökbara från det år elever uppnår angiven ålder.

 • Altfiol 7-18 år
 • Animering 10-12 år
 • Balett 11-18 år
 • Bastuba 9-18 år
 • Bild 10-18 år
 • Blockflöjt 8-18 år
 • Cirkus 7-12 år
 • Cello 7-18 år
 • Dansmix 9-12 år
 • Drama och teater 10-15 år
 • Elbas 9-18 år
 • Film 10-15 år
 • Fiol 7-18 år
 • Gitarr 9-18 år
 • Jazzdans 11-18
 • Klarinett 8-18 år
 • Kontrabas 9-18 år
 • Kulturverkstad 7-15 år
 • KörKILLErs 10-12 år
 • HuMan 13-18 år
 • Ministråk 5-6 år
 • Modern och nutida dans 11-18 år
 • Muntligt Berättande 8-10 år
 • Musikal 13-18 år
 • Oboe 9-18 år
 • Piano 8-18 år
 • Saxofon 8-18 år
 • Skapande Dans 6-9 år
 • Sång 13-18 år
 • Toots 8-9 år
 • Trombon 7-18 år
 • Trummor och slagverk 9-18 år
 • Trumpet 8-18 år
 • Tvärflöjt 10-18 år
 • Valthorn 10-18 år
 • Visselpiporna 8-9 år
 • Voice Toys 10-12 år.

Hur går antagningen till och när sker det?

Så snart någon lärare kan ta emot elev i sin undervisning kontaktar läraren vårdnadshavaren. Läraren och vårdnadshavaren kommer överens om en tid och plats för undervisning. Antagning till instrumentalundervisning görs löpande när vakanser uppstår. Antagning till inriktning gruppverksamhet sker inför varje terminsstart i den mån vakanser uppstår. Läraren kontaktar vårdnadshavaren via e-post och/eller sms. Vårdnadshavaren är ansvarig för att tacka Ja eller Nej till erbjuden plats inom angiven tid, annars stryks köplatsen. Om ni inte har fått något antagningsbesked/erbjudande om plats står eleven kvar i kö. I början av varje år skickar vi ut en förfrågan om elever i kö vill behålla sin köplats eller inte. För att behålla köplatsen måste vi få svar inom angiven tid, annars tas köplatsen bort.

När en elev blir antagen till en individuell kurs (instrument eller enskild sångundervisning) så tas övriga ansökningar till individuella ämnen bort. En elev kan bara delta i en individuell kurs åt gången. Vill ditt barn byta instrument måste du kontakta expeditionen på tel 060-192490.

Jag har ansökt till Kulturskolan men inte hört något. Vad händer nu?

Eleven är placerad i kö i väntan på att en plats blir ledig. Vi har långa köer till många av våra kurser. I början av varje år skickar vi ut en förfrågan om eleven vill stå kvar i kö eller inte. Om svar uteblir inom angiven tid så tas köplatsen bort.

Hur lång är kötiden?

Kötiden varierar beroende på sökt kurs. Till vissa kurser är efterfrågan större än tillgången på elevplatser. När vi kan erbjuda en ledig plats till önskad kurs tar läraren kontakt med vårdnadshavaren via e-post eller telefon.

Mitt barn står i kö till en kurs men vill söka en annan. Hur gör jag?

Via ”Mina sidor” i e-tjänsten kan vårdnadshavaren enkelt ändra val av kurs, säga upp sitt barns plats eller ta bort en ansökan som inte längre är aktuell. Vid ansökan till ny kurs gäller det nya ansökningsdatumet.

Förfrågan om att behålla köplats

I början av varje nytt år skickar Kulturskolan ut en förfrågan om ditt barn vill behålla sin köplats. Vi gör detta för att veta att vår kö är aktuell. Om ditt barn redan är antagen till ett instrument eller enskild sångundervisning ber vi dig stryka andra eventuella köplatser inom samma inriktning (instrument/sång) eftersom elever bara kan undervisas i en individuell kurs åt gången. Förfrågan om att behålla köplatsen måste besvaras inom angiven tid annars tas köplatsen bort. Du kan i vår e-tjänst närsomhelst under året avsluta inaktuella köplatser och söka nya kurser. Observera att det är den person som ansökt om platsen på Kulturskolan som kan se förfrågan och göra ändringar.

Det förekommer att elever har fått erbjudande om plats under det gångna läsåret men av olika skäl tackat nej och bett om att få stå kvar i kön. Vi ber er att svara på denna förfrågan annars tas köplatsen bort.

Det händer att en elev av olika skäl måste ta paus under till exempel en termin. Eleven placeras då åter i kön. Vänligen svara på förfrågan om att behålla platsen som skickas ut i början av varje år, annars tas köplatsen bort.

Jag kan inte se mitt barns anmälan i e-tjänsten. Varför?

Det är den person som ansökt om platsen för eleven som kan logga in i e-tjänsten och se elevens ansökan, se schema och närvaro, svara på erbjudande om plats med mera.

Mitt barn måste ta uppehåll en period. Hur gör jag?

Det händer att en elev av olika skäl måste ta paus under till exempel en termin. Kontakta i så fall ansvarig lärare. Eleven placeras åter i kön till kursen och kallas igen vid nästa terminsstart om det finns lediga platser. Vänligen svara på förfrågan om att behålla platsen som skickas ut i början av varje år, annars tas köplatsen bort.

Kan mitt barn behålla sin köplats?

Det förekommer att elever tackar nej till sökt kurs men vill stå kvar i kö. Eleven behåller då sin plats i kön med oförändrat ansökningsdatum. Det finns också elever som har uppehåll från undervisningen av olika skäl. Eleven placeras då åter i kö och kan erbjudas plats igen vid en terminsstart om  möjlighet då uppstår. Förfrågan om eleven vill behålla köplatsen skickas ut i början av varje år måste besvaras inom angiven tid annars tas köplatsen bort.

När en elev blir antagen till en kurs inom inriktningen instrument eller sång så tas övriga ansökningar till samma inriktning bort.

Nyinflyttad till Sundsvall?

Nyinflyttad elev som deltagit i kulturskoleverksamhet på annan kulturskola kan ansöka om förtur till samma ämne hos oss. Kontakta expeditionen på kulturskolan@sundsvall.se eller 060-192490 för att ansöka om förtur efter att ansökan har lämnats. Vi behöver också ett intyg från den gamla kulturskolan som mejlas till oss. För att ansöka om plats till Sundsvalls Kulturskola måste minst en vårdnadshavare vara folkbokförd i Sundsvalls kommun. 

Familjehem

När ett barn är familjehemsplacerat är det familjehemsföräldern som gör anmälan för eleven. All kontakt kring antagning/undervisning med mera sker med familjehemmet. Familjehemsföräldrarna likställs med vårdnadshavare.

Räkningsmottagare, vad betyder det?

I e-tjänsten används begreppet räkningsmottagare som är synonymt med platsinnehavare, det vill säga den som ansöker om platsen. Undervisningen på Sundsvalls Kulturskola är avgiftsfri men det går att hyra instrument. Vid hyra av instrument från Kulturskolan är det är du som är räkningsmottagare som är betalningsskyldig. Läs mer under Avgifter och hyra av instrument. Det är den person som är räkningsmottagare som ser det om rör eleven i e-tjänsten, till exempel schema och närvaro.

Kulturskolans undervisningslokaler

Undervisning sker i både ute på skolor och i Kulturskolans lokaler på Floragatan 8 (här finns även vår administration). Bildverksamheten, film, muntligt berättande, Kulturverkstad, musikal samt musikproduktion finns på Skolhusallén 17 och dansundervisningen sker i danslokalen på Hovrättsgatan 2, nuvarande St Olofsskolan (föredetta Åkersvik).

Inställda lektioner

Läraren meddelar vårdnadshavaren och elev via sms och/eller e-post om en lektion måste ställas in. Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att uppdatera kontaktuppgifter i e-tjänsten så att läraren kan komma i kontakt.

Anmäla frånvaro

Om eleven inte kan komma till en lektion måste det meddelas till läraren i så god tid som möjligt före den aktuella lektionen. Om eleven/vårdnadshavaren inte anmäler frånvaro före lektionen räknas det som ogiltig frånvaro.

Ogiltig frånvaro

Om eleven/vårdnadshavaren inte anmäler frånvaro före lektionen räknas det som ogiltig frånvaro. Vid tre tillfällen av ogiltig frånvaro riskerar eleven att förlora sin plats hos oss. Som platsinnehavare kan du logga in och se en summering av närvaro och frånvaro via ”Min sida” i e-tjänsten. Observera att det är den vårdnadshavare som har sökt platsen för eleven som kan logga in och se det som rör eleven.

Byta instrument

För att kunna ansöka om att byta instrument måste eleven har spelat det ursprungliga instrumentet under tid motsvarande en termin. Möjligheten att byta instrument är begränsad till terminsstart och endast i den mån det uppstår vakanser. Om eleven är antagen till ett instrument men vill byta till ett annat så måste du kontakta expeditionen på 060-192490 eller kulturskolan@sundsvall.se.

Om eleven vill sluta

Om eleven vill sluta på Kulturskolan och säga upp sin plats måste vårdnadshavaren anmäla detta till undervisande lärare och avsluta kursen via ”Min sida” i Kulturskolans E-tjänst.

Läsårstider och besked om kursstart

Kulturskolans undervisning följer huvudsakligen grundskolornas läsårstider, men kursstart på höstterminen ligger senare. Under grundskolans lov har vi ingen undervisning på Kulturskolan. Studiedagar och annan fortbildning för kulturskolans lärare kan skilja sig mot grundskolornas. Ibland deltar våra lärare i projekt eller andra temadagar och då kan undervisningen komma att ställas in. Lärarna meddelar redan antagna elever om när kursstart sker efter jul- och sommarlov.

Vad kostar det att gå på kulturskolan?

Det är gratis att delta i kulturskolans verksamhet.

Måste eleven ha ett instrument för att delta i musikundervisningen?

För att delta i instrumentalundervisning behöver eleven ett instrument. Vissa instrument kan hyras på kulturskolan, se nedan. Rådgör alltid med läraren innan ni skaffar ett instrument. Kulturskolan hyr i mån av tillgång ut fiol, altfiol, cello, kontrabas, tuba och valthorn.

Hyra och återlämning av instrument

Det kostar 500 kronor per termin att hyra ett instrument. I hyran ingår inte förbrukningsmaterial som exempelvis rörblad, strängar med mera. Instrumenten är inte försäkrade genom kulturskolan. Den som hyr är skyldig att ersätta skador eller förlust. Hyreskostnaden faktureras terminsvis till vårdnadshavaren.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgifter om eleven slutar och lämnar tillbaka instrumentet under pågående termin. Du får en påminnelse om fakturan inte betalas i tid.

Lämna tillbaka instrumentet så fort som möjligt efter avslutad kurs. Instrument kan lämnas till Kulturskolans expedition på Floragatan 8. Kontakta oss innan för att säkerställa att vi är på plats och kan ta emot instrumentet, 060-192490 eller kulturskolan@sundsvall.se. Du kan också ringa till vår samordnare Ulf Wickberg 070-1904047.

Uppdatera kontaktuppgifter på ”Min sida”

Vårdnadshavaren/platsinnehavaren ansvarar för att lämna och vid behov uppdatera sina och sina barns kontaktuppgifter på ”Min sida” i e-tjänsten. Har du inte bank-id kan du kontakta expeditionen, 060-192490 eller kulturskolan@sundsvall.se.

Personer med skyddade personuppgifter måste hanteras utanför vårt ordinarie registreringssystem. Vid behov ta kontakt med expeditionen på telefon 060-19 24 90.

Hur behandlas personuppgifter?

Personuppgifter i anmälan registreras i Sundsvall kommuns elevadministrativa system i enlighet med GDPR.

Fler verksamheter

Till våra elever och deras föräldrar

I Sverige finns en förening som heter RUM. Denna förening organiserar ungdomar som är aktiva inom kulturen, inte bara musiker utan alla möjliga kulturyttringar som bild, dans, drama kreativt skrivande och teater.

RUM får statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. RUM är religiöst och politiskt obundet.

I Sundsvall finns en lokalförening, den heter Sundsvalls Kulturskolas Elevförening. Alla våra elever erbjuds medlemskap. Anmälan sker genom att eleven tecknar sig på en lista hos sin lärare, det sker under senare delen av höstterminen varje år.

Att vara medlem innebär

 • möjlighet att påverka Kulturskolans verksamhet
 • att tidningen RUMBA kommer i brevlådan
 • möjlighet att delta i RUMs kurser och aktiviteter i hela landet
 • möjlighet att söka bidrag för aktiviteter inom kulturverksamhet med mera
 • möjlighet att söka två stipendium för blås och slagverk mellan 14-18 år till International Music Camp, USA.

Här finns mer information från RUM. 

Här hittar du möteshandlingar inför RUMs årsmöte 21/22

Sångeri är en verksamhet som riktar sig till 5-åringarna och deras pedagoger i förskolan. Genom sång och lek arbetar vi med läroplanen som utgångspunkt i mötet med barnen. Pedagogerna får också fortbildning och inspiration för vidare arbete inom sång och musik.

Kontakt

Sundsvalls Kulturskola

060-19 24 90

Floragatan 8
852 33 SUNDSVALL

Öppettider

Telefontid 8:30-15:00

Johanna Strömblad Administratör, Webbredaktör

060-19 24 90

Öppettider

Telefontid 8:30-15:00

Andreas Köhn Kulturskolechef

060-19 24 94

Paula Lundgren Biträdande Kulturskolechef

060-19 24 93

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.