Om Sundsvalls Kulturskola

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna rörande vår verksamhet.

Kulturskolan ger eleven möjlighet att utveckla sig i sång och musik, dans, drama och teater, bild, film, kreativt skrivande och muntligt berättande. Vi står själva för 60 till 70 publika evenemang varje år och har ofta förmånen att få representera kommunen såväl nationellt som internationellt.

 

Kulturskolan

Foto: Kulturskolan

Frågor och svar

Vem får gå på Sundsvalls Kulturskola?

Vår verksamhet riktar sig till barn och ungdomar i ålder 5 till 19 år. Observera att minst en vårdnadshavare måste vara folkbokförd i Sundsvalls kommun.

Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar från elever som går Estetiska programmet på gymnasiet.

Ansökan om plats

Vårdnadshavaren loggar in med bank-id på Kulturskolans e-tjänst och kan därefter ansöka om plats för sitt/sina barn. E-tjänsten är uppbyggd så att endast kurser som är sökbara baserat på barnets ålder syns och är möjliga att söka till. Vårdnadshavaren hanterar allt från ansökan, erbjudanden och uppsägning av kursplats direkt i e-tjänsten under “Min sida”. För detta krävs det att vårdnadshavaren har bank-id.

Ansökan via pdf-blankett

Om du saknar bank-id kan du anmäla ditt barn via en pdf-blankett. Ladda ned blanketten på Kulturskolans E-tjänst, skriv ut och lämna eller skicka in den till Kulturskolans expedition. Har vårdnadshavaren eller eleven skyddade personuppgifter ska anmälan lämnas in på blankett och inte i e-tjänsten.

Barn med funktionsvariationer

Alla kan söka till Kulturskolans kurser. Vi strävar efter att hitta en individuell lösning för varje elev. Kulturskolan har en riktad gruppverksamhet – Kulturverkstad för barn med funktionsvariationer i årskurs 1-6. Mer information finns på sidan Kulturskola för alla.

När kan ansökan om plats lämnas för mitt barn?

När eleven är i rätt ålder för en kurs kan ansökan göras via kulturskolans e-tjänst. Till detta krävs bank-id. E-tjänsten fungerar så att när ni anger elevens personnummer i formuläret får ni upp en lista över de kurser som är möjliga att välja. Ni kan ansöka om plats till högst tre kurser.

Via e-tjänsten kan ni filtrera er sökning via ”spelplats” där framgår det vilka kurser som erbjuds under skoltid på elevens ordinarie skola. I största möjliga mån vill vi att ni ansöker till de kurser som erbjuds under skoltid på elevens skola. Om Kulturskolan inte kan erbjuda efterfrågad kurs på elevens skola kan ni ansöka om plats på vald kurs centralt på Kulturskolan och då sker undervisningen efter skoltid.

Automatisk åldersbegränsning.

Vår e-tjänst har en automatisk åldersbegränsning. När ni loggar in på e-tjänsten för att lämna ansökan visas bara valbara kurser som eleven har rätt ålder att delta i. Det är elevens födelseår som avgör när ansökan kan lämnas.

Att delta i flera kurser samtidigt

I mån av plats är det möjligt att delta i flera kurser samtidigt. Det är dock inte möjligt att delta inom samma inriktning (exempelvis instrument). Du kan exempelvis delta i en fiolkurs samtidigt som du deltar i en bildkurs och en danskurs. Du kan göra max tre val.

 • Altfiol 7-18 år
 • Animering 10-12 år
 • Bastuba 9-18 år
 • Bild-Grundkurs 11-12 år
 • Blockflöjt 8-18 år
 • Cirkus 7-15 år
 • Cello 7-18 år
 • Dansmix 10-12 år
 • Doods 6-8 år
 • Dragspel 10-18 år
 • Drama 13-15 år
 • Drama och teater 10-12 år
 • Elbas 9-18 år
 • Fagott 7-18 år
 • Film 10-12 år
 • Film 13-15 år
 • Fiol 7-18 år
 • Gitarr 9-18 år
 • Klarinett 9-18 år
 • Kontrabas 9-18 år
 • Kreativt Skrivande 13-16 år
 • Kulturverkstad 7-12 år
 • KörKILLErs 10-12 år
 • HuMan 13-18 år
 • Ministråk 5-6 år
 • Muntligt Berättande 10-11 år
 • Oboe 9-18 år
 • Piano 8-18 år
 • Saxofon 7-18 år
 • Skapande Bild 10 år
 • Skapande Dans 7-9 år
 • Sång 13-18 år
 • Toots 8-9 år
 • Trombon 7-18 år
 • Trummor och slagverk 9-18 år
 • Trumpet 8-18 år
 • Tvärflöjt 10-18 år
 • Valthorn 10-18 år
 • Visselpiporna 8-9 år
 • Voice Toys 10-12 år

Hur går antagningen till?

Så snart någon lärare kan ta emot elev i sin undervisning kontaktar läraren vårdnadhavaren. Läraren och vårdnadshavaren kommer överens om en tid och plats för undervisning. Antagning till instrumentalundervisning görs löpande när vakanser uppstår. Antagning till inriktning dans, drama/teater, bild, muntligt berättande, kreativt skrivande, film och animation, cirkus samt musikal sker inför varje terminsstart då vakanser uppstår.

Besked om start.

Läraren kontaktar vårdnadshavaren via e-post och/eller sms. Om ni inte har fått något antagningsbesked står eleven kvar i kö.

Jag har ansökt till Kulturskolan men inte hört något. Vad händer nu?

Eleven är placerad i kö i väntan på att en plats blir ledig. Ni kan också fundera på om det finns någon annan kurs som ni vill ansöka till där det är kortare kötid. Kontakta vår expedition för mer information gällande kötider. E-post: kulturskolan@sundsvall.se.

Hur lång är kötiden?

Kötiden varierar beroende på sökt kurs. Det är svårt att säga hur länge kötiden är eftersom det kan ske snabba förändringar även till kurser med lång kö. När vi kan erbjuda en ledig plats tar läraren kontakt med vårdnadshavaren direkt.

Varför finns det kö?

Till vissa kurser är efterfrågan större än tillgången på elevplatser. De som inte kan erbjudas plats placeras i kö och erbjuds plats när det uppstår lediga platser.

Vilka kurser har lång kö?

Lång kö är det för närvarande till gitarr, piano, fiol, drama, bild och film.

Jag står i kö till en kurs men vill byta till ett annan. Vart vänder jag mig då?

Via ”Mina sidor” på webben kan vårdnadshavaren enkelt ändra val av kurs, säga upp sitt barns plats eller ta bort en ansökan som inte längre är aktuell.

Nyinflyttad till Sundsvall.

Nyinflyttad elev som deltagit i kulturskoleverksamhet på annan kulturskola ges förtur. För att ansöka måste minst en vårdnadshavare vara folkbokförd i Sundsvalls kommun. Kontakta expeditionen på 060-192490 för att ansöka om förtur efter att ansökan har lämnats.

Behålla köplatsen

Det förekommer att elev tackar nej till sökt kurs men vill stå kvar i kö till nästa termin. Eleven behåller då sin plats i kön med oförändrat ansökningsdatum. Det finns också elever som har uppehåll från undervisningen av olika skäl.

I januari varje år skickar vi ut en förfrågan om ditt barn vill behålla sin köplats. Vi gör detta för att veta att vår kö är aktuell. 1:a januari varje år tillkommer nya valbara kurser baserat på barnets ålder och du kan i vår e-tjänst närsomhelst avsluta inaktuella köplatser och söka nya kurser.

Kulturskolans undervisningslokaler

Undervisning sker i största möjliga mån dagtid på elevens skola. Via e-tjänsten framgår det vilka kurser som erbjud på respektive skola under ”spelplatser”.  Detta går att se under “kursutbud” utan e-legitimation. Undervisning sker också på eftermiddagar i Kulturskolans lokaler på Floragatan 8 (här finns även vår administration). Bildverksamheten finns på Skolhusallén 17 och dansundervisningen sker i danslokalen på Åkersviksskolan.

Om vårt kursutbud

Det finns tyvärr inte resurser att erbjuda undervisning inom alla inriktningar i alla stadsområden och skolor i Sundsvall. Efterfrågan och tillgång till lämpliga undervisningslokaler avgör också vilka kurser vi kan erbjuda under skoltid. I största möjliga mån vill vi att ni anmäler er till de kurser som erbjuds under skoltid på elevens skola. Om Kulturskolan inte kan erbjuda efterfrågad kurs på elevens skola kan ni söka plats på vald kurs centralt på Kulturskolan och då sker undervisningen efter skoltid.

Inställda lektioner

Läraren meddelar vårdnadshavaren och elev via sms eller e-post om en lektion måste ställas in.

Anmäla frånvaro

Om eleven inte kan komma till en lektion måste det meddelas till läraren före den aktuella lektionen via webben, telefon, sms eller mail. Om eleven/vårdnadshavaren inte anmäler frånvaro före lektionen räknas det som ogiltig frånvaro.

Ogiltig frånvaro

Om eleven/vårdnadshavaren inte anmäler frånvaro före lektionen räknas det som ogiltig frånvaro. Vid upprepade tillfällen av ogiltig frånvaro riskerar eleven att förlora sin plats hos oss. Som vårdnadshavare kan du se en summering av närvaro och frånvaro via ” MIN SIDA” i e-tjänsten.

Byta kurs

Om eleven är antagen till ett instrument men vill byta till ett annat så kontakta expeditionen på 060-192490.

Om eleven vill sluta

Om eleven vill sluta på Kulturskolan och säga upp sin plats måste vårdnadshavaren anmäla detta via ”MIN SIDA” i Kulturskolans E-tjänst eller till läraren eller till kulturskolan via e-post kulturskolan@sundsvall.se.

Läsårstider

Kulturskolans undervisning följer huvudsakligen grundskolornas läsårstider. Under grundskolans lov har vi ingen undervisning på Kulturskolan. Studiedagar och annan fortbildning för kulturskolans lärare kan skilja sig mot grundskolornas. Ibland deltar våra lärare i projekt eller andra temadagar och då kan undervisningen komma att ställas in.

Vad kostar det att gå på kulturskolan?

Det är gratis att delta i kulturskolans verksamhet.

Måste eleven ha ett instrument för att delta i musikundervisningen?

För att delta i instrumentalundervisning behöver eleven ett instrument. Många instrument kan hyras på kulturskolan, se nedan. Rådgör alltid med läraren innan ni skaffar ett instrument.

Vilka instrument hyr kulturskolan ut?

Kulturskolan hyr i mån av tillgång ut fiol, altfiol, cello, kontrabas, fagott, tuba och valthorn.

Hyra och återlämning av instrument

Det kostar 500 kronor per termin att hyra ett instrument. I hyran ingår inte förbrukningsmaterial som exempelvis rörblad, strängar med mera. Instrumenten är inte försäkrade genom kulturskolan. Den som hyr är skyldig att ersätta skador eller förlust. Hyreskostnaden faktureras terminsvis till vårdnadshavaren.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgifter om eleven slutar och lämnar tillbaka instrumentet under pågående termin. Du får en påminnelse om fakturan inte betalas i tid. 

Lämna tillbaka instrumentet så fort som möjligt efter avslutad kurs. Instrument kan lämnas till Kulturskolans expedition på Floragatan 8. Kontakta oss gärna innan för att säkerställa att vi är på plats och kan ta emot instrumentet, 060-192490 eller kulturskolan@sundsvall.se.

Personuppgifter på ”Min sida”

Kom ihåg att uppdatera dina och dina barns uppgifter på ”MIN SIDA” i e-tjänsten om du byter e-post, telefonnummer eller adress. Har du inte bank-id kan du kontakta expeditionen, 060-1924-90 eller kulturskolan@sundsvall.se.

Personer med skyddade personuppgifter måste hanteras utanför vårt ordinarie registreringssystem, ta kontakt med oss på telefon 060-19 24 90.

Hur behandlas personuppgifter?

Personuppgifter i anmälan registreras i Sundsvall kommuns elevadministrativa system i enlighet med GDPR.

Fler verksamheter

 

Till våra elever och deras föräldrar.

I Sverige finns en förening som heter RUM. Denna förening organiserar ungdomar som är aktiva inom kulturen, inte bara musiker utan alla möjliga kulturyttringar som bild, dans, drama kreativt skrivande och teater.

RUM får statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. RUM är religiöst och politiskt obundet.

I Sundsvall finns en lokalförening, den heter Sundsvalls Kulturskolas Elevförening. Alla våra elever erbjuds medlemskap. Anmälan sker genom att eleven tecknar sig på en lista hos sin lärare.

Att vara medlem innebär

 • möjlighet att påverka Kulturskolans verksamhet
 • att tidningen RUMBA kommer i brevlådan
 • möjlighet att delta i RUMs kurser och aktiviteter i hela landet
 • möjlighet att söka bidrag för aktiviteter inom kulturverksamhet mm
 • möjlighet att söka 2 stycken stipendium för blås och slagverk mellan 14-18 år till International Music Camp, USA

Sångeri är en verksamhet som riktar sig till 5-åringarna och deras pedagoger i förskolan. Genom sång och lek arbetar vi med läroplanen som utgångspunkt i mötet med barnen. Pedagogerna får också fortbildning och inspiration för vidare arbete inom sång och musik.

SACACOS – San Community Arts & Culture Outreach support

 

Bild på barn i Namibia

Foto: Sundsvalls Kulturskola

LivingMusic-Musik som livsglöd

Ett samarbete mellan Sundsvalls Kulturskola, GA Församling och SACACOS i Tsintsabis Namibia.

SACACOS grundades av Jack och Ruby Francis 2006. Detta är den enda kulturskolan av sitt slag i Namibia. Den ger barnen möjlighet att utveckla sin estetiska förmåga genom olika kulturuttryck som till exempel musik och bild. Detta skänker barnen livskvalitet i kontrast till fattigdom och drogmissbruk som är rådande vardag för många i Tsintsabis.

Jack besökte Sundsvalls Kulturskola 2009 för att berätta om sin verksamhet och kort därefter inleddes samarbetet

Projektet innefattar också andra föreningar, organisationer och privatpersoner, som alla bidrar till att stödja skolan i Namibia. Varje år skickar projektet noter, instrument och tillbehör till SACACOS. Vi samlar också in pengar i samband med Kulturskolans publika föreställningar där de insamlade medlen oavkortat går till SACACOS.

Bild på elever som spelar blockflöjt

Foto: Sundsvalls Kulturskola

Jack Francis undervisar en grupp elever.[/caption]

Kontakt

Sundsvalls Kulturskola

060-19 24 90

Floragatan 8

Johanna Strömblad Administratör, Webbredaktör

060-19 24 90

Andreas Köhn Kulturskolechef

060-19 24 94

Paula Lundgren Biträdande Kulturskolechef

060-19 24 93

Var sidan till hjälp?