Om Sundsvalls Kulturskola

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna rörande vår verksamhet.

Kulturskolan ger eleven möjlighet att utveckla sig i sång och musik, dans, drama och teater, bild, film, kreativt skrivande och muntligt berättande. Vi står själva för 60 till 70 publika evenemang varje år och har ofta förmånen att få representera kommunen såväl nationellt som internationellt.

Kulturskolan

Foto: Kulturskolan

Frågor och svar

Hur anmäler du dig?

Du loggar in på Kulturskolans e-tjänst via vår webbplats. E-tjänsten öppnar preliminärt 29 maj. Vår expedition tillhandahåller även anmälningsblanketter som du kan skicka in till oss per post eller lämna på expeditionen (Floragatan 8). Har du eller ditt barn skyddade personuppgifter ta kontakt med oss på telefon 060-19 24 90 eller via e-post kulturskolan@sundsvall.se.

Vem får gå på kulturskolan i Sundsvall?

Vår verksamhet riktar sig till barn och ungdomar i ålder 5 till19 år. Observera att minst en förälder måste vara folkbokförd i Sundsvalls kommun.

Barn med funktionsvariationer – Kulturskola för alla

Vi tar emot barn och unga med funktionsvariationer till kulturskolans olika ämnen. I dagsläget strävar vi efter att hitta en individuell lösning för varje elev. Under hösten 2017 startar vi upp en riktad gruppverksamhet – Kulturverkstad för barn med funktionsvariationer i årskurs 1-6. För mer information kontakta oss på telefon 060-19 24 90, E-post kulturskolan@sundsvall.se eller läs mer på sidan Kulturskola för alla.

När kan jag anmäla mig?

När ditt barn är i rätt ålder för ett ämne kan anmälan göras via kulturskolans e-tjänst. E-tjänsten fungerar så att när du anger ditt barns personnummer i formuläret så får du upp en lista över de ämnen som är möjliga att välja. Följande åldrar gäller för våra olika ämnen.

 • Altfiol 7-18 år
 • Animering 10-12 år
 • Bastuba 9-18 år
 • Bild-Grundkurs 11-12 år
 • Blockflöjt 8-18 år
 • Cello 7-18 år
 • Dansmix 10-12 år
 • Doods 6-8 år
 • Dragspel 10-18 år
 • Drama 13-15 år
 • Drama och teater 10-12 år
 • Elbas 9-18 år
 • Elvirakören 13-18 år
 • Fagott 7-18 år
 • Film 10-12 år
 • Film 13-15 år
 • Fiol 7-18 år
 • Gitarr 9-18 år
 • Klarinett 9-18 år
 • Kontrabas 9-18 år
 • Kreativt Skrivande 13-16 år
 • Kulturverkstad 7-12 år
 • KörKILLErs 10-12 år
 • Manskören 13-18 år
 • Ministråk 5-6 år
 • Muntligt Berättande 10-11 år
 • Oboe 9-18 år
 • Piano 8-18 år
 • Saxofon 7-18 år
 • Skapande Bild 10 år
 • Skapande Dans 7-9 år
 • Sång 13-18 år
 • Toots 8-9 år
 • Trombon 7-18 år
 • Trummor och slagverk 10-18 år
 • Trumpet 8-18 år
 • Tvärflöjt 10-18 år
 • Valthorn 10-18 år
 • Visselpiporna 8-9 år
 • Voice Toys 10-12 år

Går det att anmäla sig även om du är för ung eller för gammal för ämnet?

Nej. Vår E-tjänst har en automatisk åldersbegränsning. När du loggar in på e-tjänsten för att lämna din anmälan visas bara valbara ämnen som ditt barn har rätt ålder att delta i. Det är ditt barns födelseår som avgör när anmälan kan lämnas.

Går det att delta i flera ämnen samtidigt?

I mån av plats ges det möjlighet att delta i flera verksamheter, men du får inte delta i två verksamheter inom samma ämne. Du kan alltså gå i ett ämne som teater och i ett annat ämne som exempelvis fiol, men inte fiol och piano för det är två verksamheter inom samma ämne (musik).

Hur går antagningen till?

Så snart någon lärare kan ta emot dig i sin undervisning kontaktar hon eller han dig. Läraren och du kommer överens om en tid och plats för undervisning. Antagning till instrumentalundervisning görs löpande när vakanser uppstår. Antagning till gruppverksamheter sker inför varje terminsstart.

Hur får jag besked att jag har fått plats?

Läraren kontaktar dig via e-post, brev eller telefon och sms. Om du inte har fått något antagningsbesked står du kvar i kö.

Jag har anmält mig till Kulturskolan men har inte hört något. Vad händer nu?

Du är placerad i kö i väntan på att en plats blir ledig. Vi kontaktar dig när vi har en ledig plats till något av de ämnen du har anmält dig till. Du kan också fundera på om det finns något annat ämne som du vill söka där det är kortare kötid. Kontakta vår expedition för mer information. Telefon: 060-19 24 90, E-post kulturskolan@sundsvall.se

Hur lång är kötiden?

Kötiden varierar beroende på ämne. Det är svårt att säga hur länge du behöver stå i kö eftersom det kan ske snabba förändringar även till ämnen med lång kö. När vi kan erbjuda en ledig plats tar läraren kontakt med dig direkt.

Varför finns det kö?

I vissa ämnen är efterfrågan större än tillgången på elevplatser. De som inte kan erbjudas plats placeras i kö och erbjuds plats när det uppstår lediga platser. Fördelningen av köplatser sker utifrån anmälningsdatum, ålder och gruppsammansättning.

Vilka ämnen har lång kö?

Lång kö är det för närvarande till gitarr, piano, drama, bild, och slagverk.

Jag står i kö till ett ämne men vill byta till ett annat. Vart vänder jag mig då?

Kontakta vår expedition på telefon 060-19 24 90 eller via e-post kulturskolan@sundsvall.se

Vi har just flyttat till Sundsvall.

En elev som är nyinflyttad och som önskar fortsätta med det ämne eleven deltog i på sin tidigare kulturskola ges förtur. Kontakta vår expedition på telefon 060-19 24 90 eller e-post kulturskolan@sundsvall.se för mer information.

Var ligger kulturskolans undervisningslokaler?

Undervisning sker i största möjliga mån dagtid på elevens skola. Undervisning sker också på eftermiddagar i Kulturskolans lokaler på Floragatan 8 och här finns även vår administration. Bildverksamheten finns på Magasingatan 12 vid Navet och dansundervisningen sker i danslokalen på Åkersviksskolan.

Om vårt ämnesutbud

Det finns tyvärr inte resurser att erbjuda alla ämnen i alla stadsområden och skolor i Sundsvall. Efterfrågan och tillgång till lämpliga undervisningslokaler avgör också vilka ämnen vi kan erbjuda under skoltid.

Inställda lektioner

Läraren meddelar dig via sms eller e-post om en lektion måste ställas in.

Anmäla frånvaro

Om du inte kan komma till en lektion måste det meddelas till läraren före den aktuella lektionen via telefon, sms eller mail. Om du inte anmäler frånvaro före lektionen räknas det som ogiltig frånvaro.

Ogiltig frånvaro

Om du inte anmäler frånvaro före lektionen räknas det som ogiltig frånvaro. Efter tre lektioner i rad med ogiltig frånvaro förlorar du din plats hos oss. Vi skickar brev om du har förlorat din plats.

Om du vill sluta

Om du vill sluta och säga upp din plats måste vårdnadshavaren anmäla detta till läraren eller till kulturskolan på telefon 060-19 24 90 eller via e-post kulturskolan@sundsvall.se.

Byta ämnesval

Ifall en elev vill byta ämne måste detta anmälas till kulturskolans administration kulturskolan@sundsvall.se. Ange elevens namn och personnummer och ”elev går på ämne X och vill byta till Y”.

Läsårstider

Kulturskolans undervisning följer huvudsakligen grundskolornas läsårstider. Under grundskolans lov har vi ingen undervisning på Kulturskolan. Studiedagar och annan fortbildning för kulturskolans lärare kan skilja mot grundskolornas. Ibland deltar våra lärare i projekt eller andra temadagar och då kan undervisningen komma att ställas in.

Vad kostar det att gå på kulturskolan?

Det är gratis att delta i kulturskolans verksamhet. För bildelever tas en kostnad (200 kronor) för material ut varje läsår. Fakturan skickas ut under vårterminen. Om du vill hyra ett instrument utgår också en instrumenthyra per termin (se nedan).

Vi återbetalar eller reducerar inte avgifter om du slutar under pågående termin. Du får en påminnelse om fakturan inte betalas i tid.

Måste man ha ett instrument för att delta i musikundervisningen?

För att delta i instrumentalundervisning behöver man ett instrument. Många instrument kan hyras på kulturskolan, se nedan. Rådgör alltid med läraren innan ni skaffar ett instrument!

Vilka instrument hyr kulturskolan ut?

Kulturskolan hyr i mån av tillgång ut fiol, altfiol, cello, kontrabas, fagott, tuba och valthorn.

Kostnad och uppsägningstider för hyra av instrument

Det kostar 500 kronor per termin att hyra ett instrument. I hyran ingår inte förbrukningsmaterial som exempelvis rörblad, strängar med mera. Instrumenten är inte försäkrade genom kulturskolan, den som hyr är skyldig att ersätta skador eller förlust. Hyreskostnaden faktureras terminsvis.

Personuppgifter på ”Min sida”

Glöm inte att uppdatera dina och dina barns uppgifter på ”Min sida” om du byter e-post, telefonnummer eller adress. Personer med skyddade personuppgifter måste hanteras utanför vårt ordinarie registreringssystem, ta kontakt med oss på telefon 060-19 24 90.

Hur behandlas personuppgifter?

Personuppgifter i anmälan registreras i Sundsvall kommuns elevadministrativa system i enlighet med §25 PUL (Personuppgiftslagen).

Fler verksamheter

På Sundsvalls kulturskola finns möjlighet för elever som går IMSPR-programmet vid Sundsvalls gymnasium, Västermalms skola att välja instrument och bild.

IMSPR står för ”Introduktionsprogram Språk” och det är ungdomar med annat modersmål än svenska som går på detta program för att läsa in grundskolans betyg och sedan kunna gå vidare till de nationella programmen eller komvux.

Elever väljer sitt instrument och spelar en gång i veckan på kulturskolan. Bildlektionen äger rum i Kulturskolans bildataljé vid Navet. Höst och vår anordnas kulturskoleafton på kulturskolan där eleverna får framträda inför publik.

Samordnare vid kulturskolan är Marianne Fågelbrant och vid IMSPR-programmet på Västermalms skola Elisabeth Carlsson.

Till våra elever och deras föräldrar.

I Sverige finns en förening som heter RUM. Denna förening organiserar ungdomar som är aktiva inom kulturen, inte bara musiker utan alla möjliga kulturyttringar som bild, dans, drama kreativt skrivande och teater.

RUM får statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. RUM är religiöst och politiskt obundet.

I Sundsvall finns en lokalförening, den heter Sundsvalls Kulturskolas Elevförening. Alla våra elever erbjuds medlemskap. Anmälan sker genom att eleven tecknar sig på en lista hos sin lärare.

Att vara medlem innebär

 • möjlighet att påverka Kulturskolans verksamhet
 • att tidningen RUMBA kommer i brevlådan
 • möjlighet att delta i RUMs kurser och aktiviteter i hela landet
 • möjlighet att söka bidrag för aktiviteter inom kulturverksamhet mm
 • möjlighet att söka 2 stycken stipendium för blås och slagverk mellan 14-18 år till International Music Camp, USA

SACACOS – San Community Arts & Culture Outreach support

 

Bild på barn i Namibia

Foto: Sundsvalls Kulturskola

LivingMusic-Musik som livsglöd

Ett samarbete mellan Sundsvalls Kulturskola, GA Församling och SACACOS i Tsintsabis Namibia.

SACACOS grundades av Jack och Ruby Francis 2006. Detta är den enda kulturskolan av sitt slag i Namibia. Den ger barnen möjlighet att utveckla sin estetiska förmåga genom olika kulturuttryck som till exempel musik och bild. Detta skänker barnen livskvalitet i kontrast till fattigdom och drogmissbruk som är rådande vardag för många i Tsintsabis.

Jack besökte Sundsvalls Kulturskola 2009 för att berätta om sin verksamhet och kort därefter inleddes samarbetet

Projektet innefattar också andra föreningar, organisationer och privatpersoner, som alla bidrar till att stödja skolan i Namibia. Varje år skickar projektet noter, instrument och tillbehör till SACACOS. Vi samlar också in pengar i samband med Kulturskolans publika föreställningar där de insamlade medlen oavkortat går till SACACOS.

Bild på elever som spelar blockflöjt

Foto: Sundsvalls Kulturskola

Jack Francis undervisar en grupp elever.[/caption]

Kontakt

Sundsvalls Kulturskola

060-19 24 90

Floragatan 8

Bild på Arne Almroth

Arne Almroth Kulturskolechef

060-19 24 93
Bild på Johanna Strömblad

Johanna Strömblad Skoladministratör

060-19 24 90

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.