Kulturskola för alla

Vi vill låta alla barn oavsett funktionsuppsättning möta och uttrycka sig inom de konstnärliga ämnena.

Du kan anmäla ditt barn till våra olika ämnen utifrån ålder direkt i e-tjänsten om du vet vilket av Kulturskolans ämnen som ditt barn är intresserad av. Då strävar vi efter att hitta en individuell lösning för varje elev, och därför är det viktigt att vi får rätt information om elevens förutsättningar för att vi ska kunna möta upp på bästa sätt. Därför önskar vi att du specificerar ditt barns förutsättningar och behov i informationsrutan vid anmälan i e-tjänsten.

Kulturverkstad

Ett annat alternativ som vi erbjuder de elever som går i särskola/träningssärskola, eller på annat sätt har behov av extra stöd, är Kulturverkstad – en riktad gruppverksamhet för barn med funktionsvariationer i årskurserna 1-6.

Det är en mindre grupp av elever med fler pedagoger involverade, för att på bästa sätt ge alla möjlighet att utifrån sina förutsättningar få uttrycka sig med hjälp av olika estetiska uttrycksmedel som bild och form, dans, instrument, sång, teater och film. Med Kulturverkstaden vill vi främja att eleven kan få känna tillhörighet till en grupp med liknande intressen.

Läs mer om kulturverkstaden här. 

Kontakt

Kerstin Meurling Dans, Kulturskola för alla

073-771 56 39

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.