Kulturskola för alla

Vi vill låta alla barn oavsett funktionsuppsättning möta och uttrycka sig inom de konstnärliga ämnena.

Vi tar emot barn och unga med funktionsvariationer till Kulturskolans olika ämnen! I dagsläget strävar vi efter att hitta en individuell lösning för varje elev. Därför är det viktigt att vi får rätt information om elevens förutsättningar och särskilda behov för att vi ska kunna möta upp på bästa sätt. Dessa uppgifter kan ni ange i rutan ”övrig information” i vår anmälningstjänst.

Nya vägar in i verksamheten

Under pågående läsår åker en grupp av Kulturskolans pedagoger runt på särskolor i kommunen och träffar elever i årskurs 1-7 för att ge dem en bättre möjlighet att bekanta sig med Kulturskolans utbud och prova de skapande uttrycken i bild, musik, dans, film samt drama.

Kulturverkstad

Under hösten 2017 startar vi upp en riktad gruppverksamhet för barn med funktionsvariationer som går i årskurs 1-7.

Detta sker i form av en kulturverkstad där vi träffas en timme i veckan efter skoltid och där alla får möjlighet att utifrån sina förutsättningar skapa med hjälp av olika estetiska uttrycksformer som bild och form, dans, instrument, sång, teater och film.
Allt för att varje elev ska hitta sitt uttryckssätt via skaparlust och upptäckarglädje!

Deltagandet i kulturverkstaden kan leda till att eleven så småningom slussas vidare till ett specifikt ämne utifrån elevens önskemål och förutsättningar, eller så fortsätter eleven i den ämnesintegrerade kulturverkstaden.

Läs mer om kulturverkstaden här.

Kontakt

Kerstin Meurling

Kerstin Meurling Dans, Kulturskola för alla

073-771 56 39

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.