Musikteori

Denna kurs vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom musikteori vid sidan av ditt instrument eller sång.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig mot elever i högstadie- och gymnasieålder.

Mål

  • Att ge grundläggande kunskaper i allmän musiklära, satslära och arrangering
  • Att utveckla gehöret, d.v.s. förmågan till inre hörande
  • Att träna förmågan att uppfatta och återge en musikalisk helhet genom melodi, rytm och harmoni samt uppöva färdigheten att notera avlyssnad musik.
  • Att stödja instrumental-, sång-, ensemble- och körverksamheten genom att eleven får en fördjupad insikt i musikens struktur och innehåll
  • Att ge grund för fortsatta musikstudier
  • Att stimulera elevens kreativitet och eget skapande
  • Att främja samarbetsklimatet i gruppen och stärka elevens förmåga till eget ansvar

 

Genomförande:

Kursen är treårig och omfattar ämnena allmän musiklära, gehörslära, satslära och arrangering.
Undervisningen bedrivs i grupp en gång i veckan.

Länk till Kulturskolans e-tjänst för anmälan
E-tjänst Kulturskolan

Kontakt

Daniel Stagno Piano, Fördjupningslinjen Klassisk, Musikteori

070-811 28 70

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.