Fördjupningslinjen klassisk

Fördjupningslinjen klassisk har inriktning mot klassisk musik.

Fördjupningslinjen vänder sig till elever som visar särskild motivation för sin musikaliska utveckling. För att vara elev på fördjupningslinjen krävs det att du övar kontinuerligt på ditt instrument, utvecklas och tar ansvar för dina musikstudier. Att du har musiken som ditt prioriterade intresse.

Elever söker fördjupningslinjen på rekommendation av sin instrumental- eller sånglärare. Antagning sker fortlöpande.

Efter antagning erbjuds eleverna ta del av följande innehåll:

  • Huvudinstrument, 40 minuter enskild undervisning varje vecka.
  • Bi-instrument, 20 minuter enskild undervisning varje vecka.
  • Musikteori, en grupplektion varje vecka.
  • Ensemblespel. Medverkan i Kulturskolans ensembler, orkestrar eller körverksamhet.
  • Gemensam lektion eller workshop cirka två gånger i månaden.
  • Konserter. Vanligen vid terminsslut men även kontinuerligt under läsåret.

Kontakt

Daniel Stagno Piano, Fördjupningslinjen Klassisk, Musikteori

070-811 28 70

Joel Sundkvist Gitarr, Ensemble, Fördjupningslinjen Klassisk

070-621 53 46

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.