Aktuellt Sundsvalls Kulturskola

Här finns aktuell information från Sundsvalls Kulturskola

Kulturskolans undervisning sker på distans på grund av det rådande läget. Vid frågor kontakta respektive lärare. Du hittar alla lärares kontaktuppgifter under respektive ämne på sidan Valbara ämnen.

Sundsvalls kommun och Sundsvalls Kulturskola fortsätter att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland i hanteringen av Coronaviruset.

Glada besked!

Sundsvalls Kulturskola söker årligen medel från Kulturrådet.
• Sundsvalls Kulturskola har uppdraget att söka medel från Kulturrådet för att utforma, genomföra och följa upp satsningen med Skapande skola i Sundsvalls kommuns grundskolor och förskolor.
• Ett syfte med satsningen är att genom skapande verksamhet stärka måluppfyllelsen i grundskolans och förskolans ämnen.
• Verktygen för skapande skola kan vara filmskapande, konstprojekt, författarbesök, teater, dans, scenkonst, workshops m.m.
Besked om nya beviljade medel för läsåret 2020/2021 från Kulturrådet är:
Totalt beviljat belopp: 2.000.000 kr
varav:
1.500.000 kr till grundskolan
500.000 kr till förskolan

Kontakt

Sundsvalls Kulturskola

060-19 24 90

Floragatan 8

Öppettider

Telefontid 8:30-15:00

Johanna Strömblad Administratör, Webbredaktör

060-19 24 90

Öppettider

Telefontid 8:30-15:00

Andreas Köhn Kulturskolechef

060-19 24 94

Paula Lundgren Biträdande Kulturskolechef

060-19 24 93

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.